Onterecht een parallel zorgtraject openen - ZT11 (N0555)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0555
Link naar Handreiking MSZ
 1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 9
 2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 9
Behoort tot Normenkader

Ziekenhuizen Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Onterecht een parallel zorgtraject openen
 2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Onterecht een parallel zorgtraject openen

Handboek DOT Controleregels

 1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.01 Parallelliteit Diagnose Combinatie tabel
 2. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.P.A.99.01 Parallelliteit Diagnose Combinatie tabel

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Parallelliteit
 2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Parallelliteit
 3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Parallelliteit

Vervallen per 01-01-2016. Opvolger is N0525.

Samenvatting

Een tweede (parallel) zorgtraject openen voor hetzelfde specialisme terwijl er geen sprake is van een andere zorgvraag. Het ziekenhuis dient via deelwaarneming vast te stellen voor alle parallelle registraties voor welke patiënten het subtraject niet conform NZa- regelgeving is gedeclareerd: het subtraject van het parallelle zorgtraject dient een zorgprofiel te hebben met eigen zorgactiviteiten.

Regelgeving / beleid

Een zorgtraject met subtraject ZT11 wordt door de poortspecialist geopend indien de patiënt van buiten de instelling (extern) of vanuit de eigen instelling (intern) bij een poortspecialisme (ook op de SEH) komt met een reguliere of spoedeisende zorgvraag waar nog geen zorgtraject voor is geopend, of waarvan de behandeling of diagnostiek niet past binnen de context van een bestaande zorgvraag waar reeds een zorgtraject voor bestaat.

 

Parallelliteit:

Een parallel zorgtraject bij eenzelfde specialisme mag alleen worden geopend indien er aantoonbaar sprake is van een andere zorgvraag dan waarvoor de patiënt al wordt behandeld en voor deze zorgvraag een separaat zorgtraject (diagnosestelling en behandeling) noodzakelijk is. Daarbij geldt tevens dat aan beide onderstaande voorwaarden moet worden voldaan:

 

Het subtraject van het parallelle zorgtraject [parallelle subtrajecten waarvoor de extra profieleisen gelden zijn subtrajecten die niet binnen het eerst geopende zorgtraject vallen. Hierbij is dus niet de openingsdatum van het subtraject bepalend, maar de openingsdatum van het zorgtraject] dient een zorgprofiel te hebben met eigen zorgactiviteiten met:

 • minimaal één zorgactiviteit uit de groep operatieve verrichtingen en/of,
 • minimaal één zorgactiviteit uit zorgprofielklasse 1, 2 of 3 [zorgprofielklasse 1 staat voor een polikliniekbezoek/consult, zorgprofielklasse 2 staat voor een dagverpleging en zorgprofielklasse 3 staat voor een verpleegdag] *


 • In uitzondering hierop geldt dat ook in de volgende situaties aan deze voorwaarde wordt voldaan:
 • minimaal één zorgactiviteit uit één van de groepen chronische dialyse of chronische thuisbeademing en/of,
 • minimaal één zorgactiviteit uit de groep van verstrekking van oncologische medicatie per infuus of per injectie en/of
 • minimaal één zorgactiviteit voor gespecialiseerde technieken voor fertiliteitsbehandelingen
 • minimaal één specifieke audiologie zorgactiviteit (range audiologie 190702-190781)


De combinatie van de (typerende) diagnoses van beide parallelle subtrajecten komt niet voor in de diagnose-combinatietabel.

Het specialisme cardiologie kent geen parallelliteit, behalve bij ICC, hartrevalidatie en begeleiding bij hart- en hartlongtransplantatie.

 

2015: NR/CU-260 art 8.1Een zorgtraject met subtraject ZT11 wordt door de poortspecialist geopend indien de patiënt van buiten de instelling (extern) of vanuit de eigen instelling (intern) bij een poortspecialisme (ook op de SEH) komt met een reguliere of spoedeisende zorgvraag waar nog geen zorgtraject voor is geopend, of waarvan de behandeling of diagnostiek niet past binnen de context van een bestaande zorgvraag waar reeds een zorgtraject voor bestaat.

 

Parallelliteit:

Een parallel zorgtraject bij eenzelfde specialisme mag alleen worden geopend indien er aantoonbaar sprake is van een andere zorgvraag dan waarvoor de patiënt al wordt behandeld en voor deze zorgvraag een separaat zorgtraject (diagnosestelling en behandeling) noodzakelijk is. Daarbij geldt tevens dat aan beide onderstaande voorwaarden moet worden voldaan:


Het subtraject van het parallelle zorgtraject [parallelle subtrajecten waarvoor de extra profieleisen gelden zijn subtrajecten die niet binnen het eerst geopende zorgtraject vallen. Hierbij is dus niet de openingsdatum van het subtraject bepalend, maar de openingsdatum van het zorgtraject] dient een zorgprofiel te hebben met eigen zorgactiviteiten met:

 • minimaal één zorgactiviteit uit de groep operatieve verrichtingen en/of,
 • minimaal één zorgactiviteit uit zorgprofielklasse 1, 2 of 3 [zorgprofielklasse 1 staat voor een polikliniekbezoek/consult, zorgprofielklasse 2 staat voor een dagverpleging en zorgprofielklasse 3 staat voor een verpleegdag].*


 • In uitzondering hierop geldt dat ook in de volgende situaties aan deze voorwaarde wordt voldaan:
 • minimaal één zorgactiviteit uit één van de groepen chronische dialyse of chronische thuisbeademing en/of,
 • minimaal één zorgactiviteit uit de groep van verstrekking van oncologische medicatie per infuus of per injectie en/of
 • minimaal één zorgactiviteit voor gespecialiseerde technieken voor fertiliteitsbehandelingen


De combinatie van de (typerende) diagnoses van beide parallelle subtrajecten komt niet voor in de diagnose-combinatietabel.

Het specialisme cardiologie kent geen parallelliteit, behalve bij ICC, hartrevalidatie en begeleiding bij hart- en hartlongtransplantatie.

De blaasspoeling, specialisme urologie, heeft afsluitreden 1.0306.2 en wordt uitgesloten van parallelliteit.


2014: NR/CU-240 art. 7.1; NR/CU-247NR/CU-257 art 8.1

2013: NR/CU-222, NR/CU-227NR/CU-228 art 6.1 

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.P.A. 99.01.

Interpretaties

1. Het subtraject van het parallelle zorgtraject heeft een zorgprofiel met eigen zorgactiviteiten, indien:

 • minimaal één zorgactiviteit uit de groep operatieve verrichtingen en/of,
 • minimaal één zorgactiviteit uit zorgprofielklasse 1, 2 of 3 [zorgprofielklasse 1 staat voor een polikliniekbezoek/consult, zorgprofielklasse 2 staat voor een dagverpleging en zorgprofielklasse 3 staat voor een verpleegdag],
 • In uitzondering hierop geldt dat ook in de volgende situaties aan deze voorwaarde wordt voldaan:
  • minimaal één zorgactiviteit uit één van de groepen chronische dialyse of chronische thuisbeademing en/of,
  • minimaal één zorgactiviteit uit de groep van verstrekking van oncologische medicatie per infuus of per injectie en/of
  • minimaal één zorgactiviteit voor gespecialiseerde technieken voor fertiliteitsbehandelingen
  • minimaal één specifieke audiologie zorgactiviteit (range audiologie 190702-190781) - Alleen voor 2015
  • minimaal één zorgactiviteit coördinatie bij hart- of longrevalidatie (ZA 039898) - Vanaf 01-01-2016

2. Indien de parallelle subtrajecten beide een interventieradiologie gekoppeld hebben worden ze niet meer gesignaleerd.

3. Indien medicinale oncologische behandeling ter voorbereiding op een stamceltransplantatie plaatsvindt (za 192089, 039284, 192086 of 192087) wordt het parallelle subtraject (stamceltransplantatietraject met dezelfde diagnose) niet gesignaleerd.

 

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Onterecht een parallel zorgtraject openen - ZT11 (N0555)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) 

2014: alle subtrajecten met zorgtype 11,met uitzondering van diagnoses hartrevalidatie (821) en begeleiding bij hart- en hartlongtransplantatie (903 en 904) voor cardiologie (AGB 20)

2015: alle subtrajecten met zorgtype 11.

Blauwepijl.png

2) Gesloten subtrajecten met een einddatum in 2015

Blauwepijl.png

3) Subtraject is parallel: De begindatum van het ZT11 subtraject ligt tussen de begin- en einddatum van een ander ZT11 of ZT21 subtraject met hetzelfde uitvoerend specialisme

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
4) De diagnoses van de parallelle subtrajecten komen als combinatie bij het betreffende specialisme in de diagnosecombinatietabel voor

5) Het ZT11 subtraject (uit het laatst geopende parallelle zorgtraject) bevat geen:   

- zorgactiviteit uit de groep chronische thuisbeademing (afsluitregel 1.0000.2) of chronische dialyse (afsluitregel 1.0000.3)

- gespecialiseerde technieken voor fertiliteitsbehandelingen (afsluitregel 2.0307.1)

- verstrekking oncologische medicatie per infuus of per injectie (afsluitregel 1.0000.1)

audiologie zorgactiviteit (190702-190781) - geldt vanaf 1-1-2015

-  coördinatie bij hart- of longrevalidatie, zorgactiviteit 039898 - Vanaf 01-01-2016

Blauwepijl.png

6) Het ZT11 subtraject (uit het laatst geopende parallelle zorgtraject) heeft geen eigen zorgprofiel:

-  bevat geen operatieve verrichtingen (42 dagen regel uit het registratieaddendum).

 - bevat geen zorgactiviteit  uit zorgprofielklasse 1,2,3 (consult, dagverpleging of verpleegdag)

- bevat geen zorgactiviteit 039215, 039216, 190042, 193126, 193128, 193129, 193130, 193140, 193141 of 039898 (cardiologie contacten - intake / begeleiding / FIT - PEP module sessies) 

Logica: 1 en 2 en 3 en ( 4  of (5 en 6))

Berekening financiële impact

Er wordt vanuit gegaan dat het laatst geopende subtraject onterecht is. Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen verrichtingen


ValueCareLogo2.png