Onterecht een parallel subtraject geregistreerd met diagnose op DCT (N0526-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0526-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 9

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Onterecht zorgtraject/subtraject
Samenvatting

De combinatie van (typerende) diagnoses van de parallelle subtrajecten mogen niet voorkomen op de diagnose-combinatietabel.

Regelgeving / beleid

De combinatie van de (typerende) diagnoses van het reeds openstaande subtraject en het te openen subtraject van het parallelle zorgtraject mag op de openingsdatum van het te openen parallelle subtraject niet voorkomen in de diagnose-combinatietabel.

2018: NR/REG-1816, Artikel 1bb, cc (poorter/poortfunctie), 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5a.1, 5a.2, 5a.3, 5a.4, 5a.5, 5a.6, 5a.7, 5a.8, 5b.1, 5b.2, 15 (poorter en ICD-10), 16.1, 16.2, 16.3, 19.1b, 19.1c, 19.1d, 19.2, 19.3, 19.4, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13a, 19.13b, 19.16, 19.17, 33.4, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 36 1m, 1n, 1o (verwijzer)

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

1. Lege subtrajecten worden door ValueCare niet meegenomen. Mochten deze subtrajecten alsnog gevuld raken, dan komen ze automatisch in volgend boekjaar terecht.

2. Let op: De goedgekeurde acties op de N0526 dienen ook getoetst te worden op de voorwaarden van de deelwaarneming. Zie tekst Handreikingsdocument: DBC subtrajecten uit de data-analyse hoeven niet in de deelwaarneming meegenomen te worden, indien deze al tijdens de beoordeling van de data-analyse op risico’s A,B en C uit de deelwaarneming zijn gecontroleerd.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Onterecht een parallel subtraject geregistreerd met diagnose op DCT (N0526-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle parallelle subtrajecten met ZT11 en ZT21

Blauwepijl.png

2) Het subtraject uit het laatst geopende zorgtraject zit in scope controle of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) De diagnoses van de parallelle subtrajecten komen als combinatie bij het betreffende specialisme in de diagnosecombinatietabel voor
Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

De impact bij parallelliteit wordt bepaald door de gesignaleerde DBC te crediteren en de verrichtingen over te hevelen naar de eerst genoemde DBC uit de toelichting.

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen zorgactiviteiten

ValueCareLogo2.png