Onterecht een parallel subtraject geregistreerd met diagnose op DCT (N0526-HR2017)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0526-HR2017
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2017 MSZ - Controlepunt 9

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Onterecht zorgtraject/subtraject

Handboek DOT Controleregels

  1. DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.01 Parallelliteit Diagnose Combinatie tabel
Samenvatting

De combinatie van (typerende) diagnoses van de parallelle subtrajecten mogen niet voorkomen op de diagnose-combinatietabel.

Regelgeving / beleid

De combinatie van de (typerende) diagnoses van het reeds openstaande subtraject en het te openen subtraject van het parallelle zorgtraject mag op de openingsdatum van het te openen parallelle subtraject niet voorkomen in de diagnose-combinatietabel.

2017: NR/REG-1732, Artikel: 36.1m, n, o (verwijzer), 3bb, cc (poorter/poortfunctie), 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5a.1, 5a.2, 5a.3, 5a.4, 5a.5, 5a.6, 5a.7, 5a.8, 5b.1, 5b.2 (artikele15 (poorter en ICD-10), 16.1, 16.2, 16.3, 19.1b, 19.1c, 19.1d, 19.2, 19.3, 19.4, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13a, 19.13b, 19.16, 19.17, 33.4, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 36 1m, 1n, 1o.

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Deze data-analyse norm maakt vanaf HR2017 geen gebruik meer van parameter HR2016_PARALLEL_LAATST_GEOPEND. Dit is gedaan omdat wanneer een combinatie op de Diagnose Combinatietabel voorkomt, de combinatie als geheel altijd fout is, dus niet het ene subtraject niet en het andere wel. 

Tevens wordt altijd het subtraject uit het laatst geopende zorgtraject gesignaleerd. Dit heeft als voordeel dat de gesignaleerde combinatie stabiel blijft.

Interpretaties

Zoals hierboven weergegeven wordt altijd het subtraject uit het laatst geopende zorgtraject gesignaleerd.

Lege subtrajecten worden door ValueCare niet meegenomen. Mochten deze subtrajecten alsnog gevuld raken, dan komen ze automatisch in volgend boekjaar terecht.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Onterecht een parallel subtraject geregistreerd met diagnose op DCT (N0526-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle parallelle subtrajecten met ZT11 en ZT21

Blauwepijl.png

2) Het subtraject uit het laatst geopende zorgtraject zit in scope controle of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) De diagnoses van de parallelle subtrajecten komen als combinatie bij het betreffende specialisme in de diagnosecombinatietabel voor
Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

De impact bij parallelliteit wordt bepaald door de gesignaleerde DBC te crediteren en de verrichtingen over te hevelen naar de eerst genoemde DBC uit de toelichting.

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen zorgactiviteiten

ValueCareLogo2.png