Onterecht een parallel subtraject geregistreerd met diagnose op DCT (N0526)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0526
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.01 Parallelliteit Diagnose Combinatie tabel

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Onterecht zorgtraject/subtraject

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

De combinatie van (typerende) diagnoses van de parallelle subtrajecten mogen niet voorkomen op de diagnose-combinatietabel.

Regelgeving / beleid

De combinatie van de (typerende) diagnoses van het reeds openstaande subtraject en het te openen subtraject van het parallelle zorgtraject mag op de openingsdatum van het te openen parallelle subtraject niet voorkomen in de diagnose-combinatietabel.

BR/CU-2147: art 3.bb

NR/CU-266: art 4.1, art 4.2, art 4.3, art 5.1, art 5.2, art 5a.1, art 5a.2, art 5a.4, art 5b.1, art 5b.2 en art 35.1.M,N,O


De combinatie van de (typerende) diagnoses van het reeds openstaande subtraject en het te openen subtraject van het parallelle zorgtraject mag op de openingsdatum van het te openen parallelle subtraject niet voorkomen in de diagnose-combinatietabel.

2017: NR/REG-1732, Artikel: 36.1m, n, o (verwijzer), 3bb, cc (poorter/poortfunctie), 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5a.1, 5a.2, 5a.3, 5a.4, 5a.5, 5a.6, 5a.7, 5a.8, 5b.1, 5b.2 (artikele15 (poorter en ICD-10), 16.1, 16.2, 16.3, 19.1b, 19.1c, 19.1d, 19.2, 19.3, 19.4, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13a, 19.13b, 19.16, 19.17, 33.4, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 36 1m, 1n, 1o.

Interpretaties

Vanwege onduidelijkheid bij parallelliteit of naar alle subtrajecten moet worden gekeken of alleen de subtrajecten van het laatst geopende zorgtraject hebben ziekenhuizen de volgende keuze. Instellingen kunnen alle parallelle subtrajecten beoordelen. Echter, indien zij na overleg met de eerste reviewer naar subtrajecten van het laatst geopende zorgtraject kijken, kan de parameter HR2016_PARALLEL_LAATST_GEOPEND op JA worden gezet. Instellingen die deze aanpak willen volgen kunnen hiervan gebruik maken. Het advies is wel om van te voren hierover af te stemmen met de eerste reviewer zoals aangegeven in de FAQ.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Onterecht een parallel subtraject geregistreerd met diagnose op DCT (N0526)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle parallelle subtrajecten met ZT11 en ZT21

Blauwepijl.png

2) Het laatst geopende subtraject zit in scope controle of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) De diagnoses van de parallelle subtrajecten komen als combinatie bij het betreffende specialisme in de diagnosecombinatietabel voor
Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

Er wordt vanuit gegaan dat het goedkoopste subtraject in scope handreikingsjaar onterecht is. Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen zorgactiviteiten

ValueCareLogo2.png