Onterecht een parallel subtraject geregistreerd - Open en gesloten subtrajecten (N0528)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0528
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Parallelliteit (I) (R06424)

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Subtrajecten – Openen en sluiten
Samenvatting

Een parallel traject dient een zorgprofiel te hebben met eigen zorgactiviteiten. Het is daarnaast niet toegestaan om identieke diagnoses te registreren die niet op de diagnose-combinatietabel voorkomen, waarbij niet wordt voldaan aan de voorwaarde dat beide trajecten minimaal één zorgactiviteit uit de groep operatieve zorgactiviteiten bevatten.

Regelgeving / beleid
2020
Parallelle zorgtrajecten binnen eenzelfde specialisme

Voor het openen van een parallel zorgtraject binnen eenzelfde specialisme gelden de eisen zoals beschreven in bovenstaande leden en moet sprake zijn van een separaat uit te voeren beleid ten aanzien van de zorgvraag.  

Een parallel zorgtraject met eenzelfde diagnosetypering mag worden geopend indien sprake is van een dubbelzijdige aandoening waarbij binnen de looptijd van een subtraject aan beide zijde een zorgactiviteit wordt uitgevoerd die voorkomt in bijlage 1 bij het registratieaddendum (42dagenregel zorgactiviteiten). De combinatie van diagnosen mag hierbij niet voorkomen in de diagnose-combinatietabel (bijlage 7).  

Er wordt geen parallel zorgtraject geopend:

 • Wanneer de combinatie van beide diagnosen voorkomt in de diagnose-combinatietabel (bijlage 7).
 • Wanneer verschillende zorgvragen met dezelfde diagnosetypering voorkomen binnen de looptijd van een bestaand zorgtraject.
 • Binnen het specialisme cardiologie, behalve bij icc, hartrevalidatie en begeleiding bij hart- en hartlongtransplantatie.
 • Binnen het specialisme klinische geriatrie, behalve bij icc of klinische medebehandeling.
 • Bij neonatologie binnen het specialisme kindergeneeskunde.
 • Binnen het specialisme geriatrische revalidatiezorg.
 • Bij de diagnosen voor ‘ouderengeneeskunde' (090 t/m 095) binnen het specialisme inwendige geneeskunde, behalve bij icc of medebehandeling.
 • Binnen het specialisme gynaecologie voor eenzelfde fase tijdens één zwangerschap (fasen: zwangerschap, bevalling en kraambed), met uitzondering van de fase voor kraambed indien zich een postnatale depressie voordoet na postnatale complicaties.  

Bij de volgende diagnosen kan een parallel zorgtraject  geopend worden:

 • Diagnosen die vastgesteld worden tijdens het traject rondom de traumaopvang volgens de ATLS, welke beschreven wordt met de diagnosen `ATLS-opvang trauma ISS <16' en `ATLS-opvang multitrauma ISS ≥ 16'. Deze diagnosen kunnen (mits aan de voorwaarden voor parallelliteit is voldaan) parallel geregistreerd worden aan diagnosen die geconstateerd worden bij de screening.
 • Diagnosen die vastgesteld worden naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek `Screening colorectaal carcinoom'. Deze diagnosen kunnen (mits aan de voorwaarden voor parallelliteit is voldaan) parallel geregistreerd worden als bij de screening een aandoening geconstateerd wordt waarvoor een behandeltraject start.

Multidisciplinaire behandeling
a. Als er sprake is van een multidisciplinaire behandeling kunnen er voor dezelfde zorgvraag van een patiënt meerdere zorgtrajecten worden geopend. Er is sprake van multidisciplinaire behandeling indien er sprake is van één zorgvraag waarbij meerdere poortspecialismen als hoofdbehandelaar optreden en verantwoordelijk zijn voor het uit te voeren beleid met betrekking tot de zorgvraag.
b. Er is géén sprake van multidisciplinaire behandeling indien binnen een zorgtraject zowel een SEH-arts KNMG (of een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en de SEH-functie uitoefent) als een andere beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert een deel van de prestaties in het kader van één zorgvraag uitvoeren. In dat geval wordt één zorgtraject geopend.

2020: NR/REG-2001a art. 1dd, ee (poorter/poortfunctie), 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2a, 5.2b, 5.4a, 5.4b, 5.4c, 5.4d, 15 (poorter en ICD-10), 16.1, 16.2, 16.3, 19.1b, 19.2, 19.3, 19.5, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.16, 19.17, 33.4, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 36.1m, 1n, 1o (verwijzer)

2021
Parallelle zorgtrajecten binnen eenzelfde specialisme

Voor het openen van een parallel zorgtraject binnen eenzelfde specialisme gelden de eisen zoals beschreven in bovenstaande leden en moet sprake zijn van een separaat uit te voeren beleid ten aanzien van de zorgvraag.

Een parallel zorgtraject met eenzelfde diagnosetypering mag worden geopend indien sprake is van een dubbelzijdige aandoening waarbij binnen de looptijd van een subtraject aan beide zijde een zorgactiviteit wordt uitgevoerd die voorkomt in bijlage 1 bij het registratieaddendum (42- dagenregel zorgactiviteiten). De combinatie van diagnosen mag hierbij niet voorkomen in de diagnose-combinatietabel (bijlage 6).

Er wordt geen parallel zorgtraject geopend:

 • Wanneer de combinatie van beide diagnosen voorkomt in de diagnose-combinatietabel (bijlage 6).
 • Wanneer verschillende zorgvragen met dezelfde diagnosetypering voorkomen binnen de looptijd van een bestaand zorgtraject.
 • Binnen het specialisme cardiologie, behalve bij icc, hartrevalidatie en begeleiding bij hart- en hartlongtransplantatie.
 • Binnen het specialisme klinische geriatrie, behalve bij icc of klinische medebehandeling.
 • Bij neonatologie binnen het specialisme kindergeneeskunde.
 • Binnen het specialisme geriatrische revalidatiezorg.
 • Bij de diagnosen voor ‘ouderengeneeskunde' (090 t/m 095) binnen het specialisme inwendige geneeskunde, behalve bij icc of medebehandeling.
 • Binnen het specialisme gynaecologie voor eenzelfde fase tijdens één zwangerschap (fasen: zwangerschap, bevalling en kraambed), met uitzondering van de fase voor kraambed indien zich een postnatale depressie voordoet na postnatale complicaties.

Bij de volgende diagnosen kan een parallel zorgtraject geopend worden:

 • Diagnosen die vastgesteld worden tijdens het traject rondom de traumaopvang volgens de ATLS, welke beschreven wordt met de diagnosen `ATLS-opvang trauma ISS <16' en `ATLS-opvang multitrauma ISS ≥ 16'. Deze diagnosen kunnen (mits aan de voorwaarden voor parallelliteit is voldaan) parallel geregistreerd worden aan diagnosen die geconstateerd worden bij de screening.
 • Diagnosen die vastgesteld worden naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek `Screening colorectaal carcinoom'. Deze diagnosen kunnen (mits aan de voorwaarden voor parallelliteit is voldaan) parallel geregistreerd worden als bij de screening een aandoening geconstateerd wordt waarvoor een behandeltraject start.


Multidisciplinaire behandeling
a. Als er sprake is van een multidisciplinaire behandeling kunnen er voor dezelfde zorgvraag van een patiënt meerdere zorgtrajecten worden geopend. Er is sprake van multidisciplinaire behandeling indien er sprake is van één zorgvraag waarbij meerdere poortspecialismen als hoofdbehandelaar optreden en verantwoordelijk zijn voor het uit te voeren beleid met betrekking tot de zorgvraag.
b. Er is géén sprake van multidisciplinaire behandeling indien zowel een SEH-arts KNMG (of een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en de SEH-functie uitoefent) als een andere beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert een deel van de prestaties in het kader van één zorgvraag uitvoeren. In dat geval wordt één zorgtraject geopend.

2021: NR/REG-2103a art. 1dd, ee (poorter/poortfunctie), 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2a, 5.2b, 5.4a, 5.4b, 5.4c, 5.4d, 15 (poorter en ICD-10), 16.1, 16.2, 16.3, 19.1b, 19.2, 19.3, 19.5, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.16, 19.17, 33.4, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 36.1m, 1n, 1o (verwijzer)

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Deze norm combineert de Handreikingsnormen N0525 en N0527, maar signaleert zodra één van beide parallelle DBC's gesloten is.
 2. Er kan gekozen worden op welke vormen van parallelliteit gesignaleerd wordt: Ontbreken zorgprofiel en/of Dubbelzijdigheid en/of Overige parallelliteit.
 3. Indien een subtraject met medicinale oncologische behandeling de afsluitregel 1.0000.1 of 1.0000.11 heeft, of een zorgactiviteit uit groep 3 t/m 10 bevat die leidt tot één van deze afsluitregels, en ter voorbereiding op een stamceltransplantatie plaatsvindt (afsluitregel 2.0000.1), wordt er niet gesignaleerd.
 4. Het subtraject uit het laatst geopende zorgtraject wordt gesignaleerd. De openingsdatum van het zorgtraject is dus bepalend en niet de openingsdatum van het subtraject.
 5. Cardiologie: Mag nooit parallel behalve wanneer het een subtraject ICC, hartrevalidatie of begeleiding bij hart- en longtransplantatie betreft. Dit gaat om subtrajecten met diagnose 821, 903, 904 en de zorgactiviteiten 039898, 039215, 039216, 190042, 193126, 193127, 193128, 193129, 193130, 193140 of 193141. ZT 13 wordt in deze data-analyse niet meegenomen.
 6. Klinische geriatrie: Mag nooit parallel behalve wanneer het parallelle traject een ICC of klinisch medebehandeling betreft. ZT 13 wordt in deze data-analyse niet meegenomen. Diagnose 351 ICC mag als enige als parallel subtraject met klinische geriatrie geregistreerd worden. Voor klinische medebehandeling wordt geen eigen diagnose meegenomen als een parallel subtraject de zorgacitviteitcode voor medebehandeling 190017 bevat.
 7. Neonatologie: Mag nooit parallel met een subtraject voor kindergeneeskunde.
 8. De volgende diagnosecodes zijn specifiek voor neonatologie en mogen niet parallel geregistreerd worden:
  • 505 Prematuriteit onder 28 weken
  • 515 Prematuriteit 28 tot 30 weken
  • 525 Prematuriteit 30 tot 32 weken
  • 530 Prematuriteit 32 tot 34 weken zonder sectio
  • 540 Prematuriteit 32 tot 34 weken met sectio
  • 550 Prematuriteit 34 tot 37 weken zonder sectio
  • 560 Prematuriteit 34 tot 37 weken met sectio
 9. DBC's waaraan alleen DWGM's gekoppeld zijn, worden gezien als lege DBC's.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Onterecht een parallel subtraject geregistreerd - Open en gesloten subtrajecten (N0528)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) Alle niet-lege parallelle subtrajecten met ZT11 of ZT21

Blauwepijl.png

2) Het subtraject uit het laatst geopende zorgtraject zit in scope controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Eén van beide parallelle subtrajecten is gesloten

Blauwepijl.png

4) Er is geen sprake van een subtraject voor medicinale oncologische behandeling (afsluitregel 1.0000.1 of 1.0000.11) parallel aan een subtraject voor stamceltransplantatie (afsluitregel 2.0000.1) met dezelfde diagnose

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

5) Ontbreken zorgprofiel:
Het subtraject uit het laatst geopende zorgtraject voldoet niet aan de volgende voorwaarde:
Minimaal één zorgactiviteit uit de groep operatieve zorgactiviteiten (conform registratieaddendum);
of
Minimaal één zorgactiviteit uit zorgprofielklasse 1,2 of 3; zorgactiviteitcode 039898 of zorgactiviteitcode 039676;
of
Minimaal één zorgactiviteit uit een van de groepen chronische dialyse of chronische thuisbeademing, verstrekking van oncologische medicatie per infuus of per injectie, gespecialiseerde technieken voor fertiliteitsbehandeling (conform registratieaddendum);
of
Minimaal één specifiek audiologie zorgactiviteit (190702 t/m 190799)

6) Dubbelzijdigheid:
De diagnoses van de parallelle subtrajecten zijn gelijk en komen niet voor op de diagnosecombinatie tabel en hebben niet beide een operatieve zorgactiviteit

7) Overige parallelliteit:
De parallelle subtrajecten hebben het specialisme cardiologie (met uitzondering van de subtrajecten ICC, hartrevalidatie (diagnose 821, 903, 904) en begeleiding van hart- en hart-longrevalidatie (ZA 039898, 039215, 039216, 190042, 193126, 193127, 193128, 193129, 193130, 193140 of 193141))
of
klinische geriatrie (met uitzondering van ICC op klinische medebehandeling)
of
neonatologie
of
geriatrische revalidatiezorg
Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en (5 of 6 of 7)

Berekening financiële impact

De impact bij parallelliteit wordt bepaald door de gesignaleerde DBC te crediteren en de verrichtingen over te hevelen naar de eerst genoemde DBC uit de toelichting.

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen zorgactiviteiten

ValueCareLogo2.png