Onterecht een dubbelzijdig parallel subtraject geregistreerd (N0527-HR2017)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0527-HR2017
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2017 MSZ - Controlepunt 9

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Onterecht zorgtraject/subtraject

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

Identieke diagnoses die niet op de diagnose-combinatietabel voorkomen, waarbij niet wordt voldaan aan de voorwaarde dat beide trajecten minimaal één zorgactiviteit uit de groep operatieve zorgactiviteiten bevatten.

Regelgeving / beleid

Bij parallelliteit bij dubbelzijdige aandoeningen worden alleen twee zorgtrajecten geopend indien sprake is van een operatieve behandeling aan beide zijden en de combinatie van beide identieke diagnosen niet voorkomt in de diagnose-combinatietabel.

2017: NR/REG-1732, Artikel: 36.1m, n, o (verwijzer), 3bb, cc (poorter/poortfunctie), 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5a.1, 5a.2, 5a.3, 5a.4, 5a.5, 5a.6, 5a.7, 5a.8, 5b.1, 5b.2 (artikele15 (poorter en ICD-10), 16.1, 16.2, 16.3, 19.1b, 19.1c, 19.1d, 19.2, 19.3, 19.4, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13a, 19.13b, 19.16, 19.17, 33.4, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 36 1m, 1n, 1o.

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Deze data-analyse norm maakt vanaf HR2017 geen gebruik meer van parameter HR2016_PARALLEL_LAATST_GEOPEND. Dit is gedaan omdat wanneer, één van beiden subtrajecten geen operatieve verrichting bevat, de combinatie als geheel altijd fout is, dus niet het ene subtraject niet en het andere wel. 

Tevens altijd het subtraject uit het laatst geopende zorgtraject gesignaleerd. Dit heeft als voordeel dat de gesignaleerde combinatie stabiel blijft (zie ook uitleg bij N0526).

Interpretaties

1. Indien een subtraject met medicinale oncologische behandeling de afsluitregel 1.0000.1 of 1.0000.11 heeft en ter voorbereiding op een stamceltransplantatie plaatsvindt (afsluitregel 2.0000.1), wordt het parallelle subtraject (stamceltransplantatietraject met dezelfde diagnose) niet gesignaleerd.

2. Zoals hierboven weergegeven wordt altijd het subtraject uit het laatst geopende zorgtraject gesignaleerd. 

3 Lege subtrajecten worden door ValueCare niet meegenomen. Mochten deze subtrajecten alsnog gevuld raken, dan komen ze automatisch in volgend boekjaar terecht.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Onterecht een dubbelzijdig parallel subtraject geregistreerd (N0527-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle parallelle subtraject met ZT11 en ZT21

Blauwepijl.png

2) De subtrajecten zitten in scope controle of handreikingsjaar

en

de parallelle subtrajecten zijn gesloten

Blauwepijl.png

3) De diagnoses van de parallelle subtrajecten zijn gelijk en komen niet voor op de diagnosecombinatie tabel en hebben niet beide een operatieve zorgactiviteit

Blauwepijl.png

4) Het parallele subtraject met dezelfde diagnose bevat geen stamceltransplantie
Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

De impact bij parallelliteit wordt bepaald door de gesignaleerde DBC te crediteren en de verrichtingen over te hevelen naar de eerst genoemde DBC uit de toelichting.

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen zorgactiviteiten

ValueCareLogo2.png