Onterecht een dubbelzijdig parallel subtraject geregistreerd (N0527)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0527
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.01 Parallelliteit Diagnose Combinatie tabel

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Onterecht zorgtraject/subtraject

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

Identieke diagnoses die niet op de diagnose-combinatietabel voorkomen, waarbij niet wordt voldaan aan de voorwaarde dat beide trajecten minimaal één zorgactiviteit uit de groep operatieve zorgactiviteiten bevatten.

Regelgeving / beleid

Bij parallelliteit bij dubbelzijdige aandoeningen worden alleen twee zorgtrajecten geopend indien sprake is van een operatieve behandeling aan beide zijden en de combinatie van beide identieke diagnosen niet voorkomt in de diagnose-combinatietabel.

BR/CU-2147: art 3.bb

NR/CU-266: art 4.1, art 4.2, art 4.3, art 5.1, art 5.2, art 5a.1, art 5a.2, art 5a.4, art 5b.1, art 5b.2 en art 35.1.M,N,O

Bij parallelliteit bij dubbelzijdige aandoeningen worden alleen twee zorgtrajecten geopend indien sprake is van een operatieve behandeling aan beide zijden en de combinatie van beide identieke diagnosen niet voorkomt in de diagnose-combinatietabel.

2017: NR/REG-1732, Artikel: 36.1m, n, o (verwijzer), 3bb, cc (poorter/poortfunctie), 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5a.1, 5a.2, 5a.3, 5a.4, 5a.5, 5a.6, 5a.7, 5a.8, 5b.1, 5b.2 (artikele15 (poorter en ICD-10), 16.1, 16.2, 16.3, 19.1b, 19.1c, 19.1d, 19.2, 19.3, 19.4, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13a, 19.13b, 19.16, 19.17, 33.4, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 36 1m, 1n, 1o.

Interpretaties

1. Indien medicinale oncologische behandeling (afluitregel 1.0000.1 of 1.0000.11 (oncologische behandeling)) en ter voorbereiding op een stamceltransplantatie plaatsvindt (afsluitregel 2.0000.1) wordt het parallelle subtraject (stamceltransplantatietraject met dezelfde diagnose) niet gesignaleerd.

2. Vanwege onduidelijkheid bij parallelliteit of naar alle subtrajecten moet worden gekeken of alleen de subtrajecten van het laatst geopende zorgtraject hebben ziekenhuizen de volgende keuze. Instellingen kunnen alle parallelle subtrajecten beoordelen. Echter, indien zij na overleg met de eerste reviewer naar subtrajecten van het laatst geopende zorgtraject kijken, kan de parameter HR2016_PARALLEL_LAATST_GEOPEND op JA worden gezet. Instellingen die deze aanpak willen volgen kunnen hiervan gebruik maken. Het advies is wel om van te voren hierover af te stemmen met de eerste reviewer zoals aangegeven in de FAQ.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Onterecht een dubbelzijdig parallel subtraject geregistreerd (N0527)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle parallelle subtraject met ZT11 en ZT21

Blauwepijl.png

2) De subtrajecten zitten in scope controle of handreikingsjaar

en

de parallelle subtrajecten zijn gesloten

Blauwepijl.png

3) De diagnoses van de parallelle subtrajecten zijn gelijk en komen niet voor op de diagnosecombinatie tabel en hebben niet beide een operatieve zorgactiviteit

Blauwepijl.png

4) Het parallele subtraject met dezelfde diagnose bevat geen stamceltransplantie
Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

Er wordt vanuit gegaan dat het goedkoopste subtraject in scope handreikingsjaar onterecht is. Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen zorgactiviteiten

ValueCareLogo2.png