Onderlinge dienstverlening gekoppeld aan subtraject (N0496)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0496
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Onderlinge dienstverlening (R06417)

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Onderlinge dienstverlening
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Onderlinge dienstverlening
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Onderlinge dienstverlening
 4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Onderlinge dienstverlening
 5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - Onderlinge dienstverlening
 6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - Onderlinge dienstverlening
 7. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2015 - Onderlinge dienstverlening
 8. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2014 - Onderlinge dienstverlening
 9. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Onderlinge dienstverlening
Samenvatting

Onderlinge dienstverlening mag niet gekoppeld worden aan een subtraject.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Onderlinge dienstverlening is het onderling afspraken maken en verrekenen van diensten tussen zorgaanbieders. Er is sprake van onderlinge dienstverlening indien geen sprake is van een eigen patiënt volgens de definitie (zie definitie eigen patient), maar de prestatie (op verzoek van de hoofdbehandelaar) door een andere instelling of een andere medisch specialist (niet zijnde de hoofdbehandelaar) wordt geleverd. Er is dus sprake van onderlinge dienstverlening als zorg geleverd wordt tussen:
 • instelling x en instelling y (één van beiden is hoofdbehandelaar), of;
 • een medisch specialist en een andere instelling (één van beiden is hoofdbehandelaar).

Indien deze prestatie is uitgedrukt in zorgactiviteiten behoren deze tot het zorgprofiel van de hoofdbehandelaar.

2015: BR/CU-2134 art. 8.20

2014: BR/CU-2130 art. 8.20

2013: BR/CU-2104 art. 8.21


Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening kan door de uitvoerende instelling geen DBC-zorgproduct of overig zorgproduct worden gedeclareerd. Alleen door de instelling waar de patiënt als eigen patiënt onder behandeling is, wordt een DBC-zorgproduct of overig zorgproduct in rekening gebracht. Deze bepaling is niet van toepassing op WBMV-zorg. In dat geval mag de uitvoerende instelling wel een DBC-zorgproduct in rekening brengen en een zorgtraject openen volgens de algemeen geldende regels.

2015: NR/CU-260 art. 15.5

2014: NR/CU-257 art. 14.4 en 16.3

2013: NR/CU-228 art. 15.3

Lijst Verboden/toegelaten (juni 2013); onderlinge dienstverlening

2016
Onderlinge dienstverlening

Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening kan door de uitvoerende zorgverlener geen dbc-zorgproduct of overig zorgproduct worden gedeclareerd. Alleen door de instelling waar de patiënt als eigen patiënt onder behandeling is, wordt een dbc-zorgproduct of overig zorgproduct in rekening gebracht. Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening kan de uitvoerende zorgverlener de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening brengen aan de zorgverlener die de patiënt in behandeling heeft. Alleen de zorgaanbieder die optreedt als ‘eigen zorgverlener’ voor de patiënt is gerechtigd om de geleverde zorg als prestatie bij de zorgverzekeraar of de patiënt in rekening te brengen.

2016: BR/CU-266, artikel 3y, artikel 31

2017
Onderlinge dienstverlening

Het leveren van zorg als (onderdeel van een) dbc-zorgproduct door één of meerdere instellingen of medisch specialisten (niet zijnde de hoofdbehandelaar) op verzoek van de hoofdbehandelaar.

2017: NR/REG-1732 art. 3 lid y


Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening kan door de uitvoerende zorgverlener geen dbc-zorgproduct of overig zorgproduct worden gedeclareerd. Alleen door de instelling waar de patiënt als eigen patiënt onder behandeling is, wordt een dbc-zorgproduct of overig zorgproduct in rekening gebracht.

Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening kan de uitvoerende zorgverlener de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening brengen aan de zorgverlener die de patiënt in behandeling heeft.

Alleen de zorgaanbieder die optreedt als ‘eigen zorgverlener’ voor de patiënt is gerechtigd om de geleverde zorg als prestatie bij de zorgverzekeraar of de patiënt in rekening te brengen.

2017: NR/REG-1732 art. 32 lid 1 t/m 3

2018
Onderlinge dienstverlening

Het leveren van zorg als (onderdeel van een) dbc-zorgproduct door één of meerdere instellingen of medisch specialisten (niet zijnde de hoofdbehandelaar) op verzoek van de hoofdbehandelaar.

2018: NR/REG-1816 art. 1 lid y


Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening kan door de uitvoerende zorgverlener geen dbc-zorgproduct of overig zorgproduct worden gedeclareerd. Alleen door de instelling waar de patiënt als eigen patiënt onder behandeling is, wordt een dbc-zorgproduct of overig zorgproduct in rekening gebracht.

Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening kan de uitvoerende zorgverlener de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening brengen aan de zorgverlener die de patiënt in behandeling heeft.

Alleen de zorgaanbieder die optreedt als `eigen zorgverlener' voor de patiënt is gerechtigd om de geleverde zorg als prestatie bij de zorgverzekeraar of de patiënt in rekening te brengen.

2018: NR/REG-1816 art. 32 lid 1 t/m 3

2019
Onderlinge dienstverlening
Het leveren van zorg als (onderdeel van een) dbc-zorgproduct door één of meerdere instellingen of medisch specialisten (niet zijnde de hoofdbehandelaar) op verzoek van de hoofdbehandelaar.

2019: NR/REG-1907a art. 1 lid z


Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening wordt door de uitvoerende zorgverlener geen dbczorgproduct of overig zorgproduct gedeclareerd. Alleen door de instelling waar de patiënt als eigen patiënt onder behandeling is, wordt een dbc-zorgproduct of overig zorgproduct in rekening gebracht.

Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening brengt de uitvoerende zorgverlener de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening aan de zorgverlener die de patiënt in behandeling heeft.

Alleen de zorgaanbieder die optreedt als ‘eigen zorgverlener’ voor de patiënt is gerechtigd om de geleverde zorg als prestatie bij de zorgverzekeraar of de patiënt in rekening te brengen.

2019: NR/REG-1907a art. 32 lid 1 t/m 3

2020
Onderlinge dienstverlening
Het leveren van zorg als (onderdeel van een) dbc-zorgproduct door één of meerdere zorgaanbieders (niet zijnde de hoofdbehandelaar) op verzoek van de hoofdbehandelaar.

2020: NR/REG-2001a art. 1 lid z


Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening wordt door de uitvoerende zorgverlener geen dbc-zorgproduct of overig zorgproduct gedeclareerd. Alleen door de instelling waar de patiënt als eigen patiënt onder behandeling is, wordt een dbc-zorgproduct of overig zorgproduct in rekening gebracht.

Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening brengt de uitvoerende zorgverlener de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening aan de zorgverlener die de patiënt in behandeling heeft.

Alleen de zorgaanbieder die optreedt als ‘eigen zorgverlener’ voor de patiënt is gerechtigd om de geleverde zorg als prestatie bij de zorgverzekeraar of de patiënt in rekening te brengen.

2020: NR/REG-2001a art. 32 lid 1 t/m 3

2021
Onderlinge dienstverlening

Het leveren van zorg als (onderdeel van een) dbc-zorgproduct door één of meerdere zorgaanbieders (niet zijnde de hoofdbehandelaar) op verzoek van de hoofdbehandelaar.

2021: NR/REG-2103a art. 1 lid z


Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening wordt door de uitvoerende zorgverlener geen dbczorgproduct of overig zorgproduct gedeclareerd. Alleen door de instelling waar de patiënt als eigen patiënt onder behandeling is, wordt een dbc-zorgproduct of overig zorgproduct in rekening gebracht.

Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening brengt de uitvoerende zorgverlener de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening aan de zorgverlener die de patiënt in behandeling heeft.

Alleen de zorgaanbieder die optreedt als ‘eigen zorgverlener’ voor de patiënt is gerechtigd om de geleverde zorg als prestatie bij de zorgverzekeraar of de patiënt in rekening te brengen.

2021: NR/REG-2103a art. 32 lid 1 t/m 3

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Fysiotherapie wordt los gefactureerd tenzij de verrichting tijdens een klinische opname is uitgevoerd. Voor deze reden sluiten we verrichtingen van fysiotherapie uit tenzij deze tijdens een klinische opname geregistreerd zijn.
 2. Zorgproducten (ZP) als declarabele eenheid worden niet gesignaleerd. Reden: je wilt ze alleen signaleren wanneer het een OZP betreft en in een DBC vallen.
 3. Add-on geneesmiddelen moeten gekoppeld zijn aan een DBC, maar worden uiteindelijk los gefactureerd. Deze worden niet als actie gesignaleerd.
 4. Verrichtingen uit tarieftype 13 mogen geen onderdeel uit maken van het profiel van een subtraject, anders leidt het tot een uitvalproduct. Deze worden dus altijd buiten een subtraject om gefactureerd, en worden daarom niet als actie gesignaleerd.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Onderlinge dienstverlening gekoppeld aan subtraject (N0496)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgactiviteiten betreffende een verrichting (geen WBMV zorgactiviteit) die als onderlinge dienstverlening is gefactureerd

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Zorgactiviteit is gekoppeld aan een subtraject met ZT 11, 13 en 21

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De verrichting wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting


ValueCareLogo2.png