OZP verrichting uitgevoerd op openingsdatum van een ZT11 subtraject met gelijk uitvoerend specialisme (N0190)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0190
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - OZP Overig Zorgproduct (R06411)

Handboek DOT Controleregels

 1. Handboek DOT Controle Regels 2014D.S.A.99.08b Seriële afkeuring overig Zorgproduct eerstelijnsdiagnostiek

           Norm is vervallen per 31-12-2014. Behoort vanaf 2015 tot overige rechtmatigheid.

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - OZP - Overig Zorgproduct
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - OZP - Overig Zorgproduct
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - OZP - Overig Zorgproduct
 4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - OZP - Overig Zorgproduct
 5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - OZP - Overig Zorgproduct
 6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - OZP - Overig Zorgproduct
 7. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2015 - OZP - Overig Zorgproduct
 8. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2014 - OZP - Overig Zorgproduct
 9. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - OZP - Overig Zorgproduct
Samenvatting

Indien een los te factureren verrichting (OZP) leidt tot opening van een subtraject in de gedefinieerde periode, mag geen OZP gedeclareerd worden indien de OZP en het subtraject het zelfde uitvoerend specialisme hebben.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014
Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door de poortspecialist geopend indien een poortspecialist, op verzoek van de eerstelijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de DBC-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch specialistische behandeling en diagnostiek en prenatale screening levert aan een patiënt. Indien dit overig zorgproduct binnen één week na het moment van uitvoering leidt tot opening van een zorg- en subtraject, kan dit overig zorgproduct niet worden gedeclareerd. In dat geval dient het zorg- en subtraject met ZT41 te worden gewijzigd in een zorg- en subtraject met ZT11, maakt de zorgactiviteit deel uit van het zorg- en subtraject en is er geen sprake meer van een overig zorgproduct. Het DBC zorg- en subtraject krijgt hierbij als startdatum de datum waarop het overig zorgproduct is uitgevoerd.

Toelichting

Indien een poortspecialist in de rol van ondersteuner op verzoek van een specialisme van de eigen instelling een zorgactiviteit levert welke op het overzicht overige zorgproducten voorkomt, dan zijn de zorgactiviteiten enkel onderdeel van het zorgprofiel van het aanvragend specialisme en is er geen sprake van een overige zorgproduct. De zorgactiviteiten dienen bij het zorgtraject van de aanvragende specialist te worden vastgelegd (zie ook artikel 8.5).

2014: NR/CU-257 art 8.3

2013: NR/CU-228 art 6.3

2015
Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door de poortspecialist geopend indien een poortspecialist, op verzoek van de eerstelijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de DBC-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch specialistische behandeling en diagnostiek en prenatale screening levert aan een patiënt. Een overig zorgproduct kan niet los gedeclareerd worden als op dezelfde dag een zorg /subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

Toelichting

Indien een poortspecialist in de rol van ondersteuner op verzoek van een specialisme van de eigen instelling een zorgactiviteit levert welke op het overzicht overige zorgproducten voorkomt, dan zijn de zorgactiviteiten enkel onderdeel van het zorgprofiel van het aanvragend specialisme en is er geen sprake van een overige zorgproduct. De zorgactiviteiten dienen bij het zorgtraject van de aanvragende specialist te worden vastgelegd.

2015: NR/CU-260 art 8.5

2016
Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een poortspecialisme geopend indien deze, op verzoek van de eerstelijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de DBC-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

Een zorgtraject met een subtraject met ZT 41 kan niet los gedeclareerd worden als op dezelfde dag een zorg/subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

2016: NR/CU-266 art. 9

2017
Openen overig zorgtraject (ZT 41)
 1. Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnendezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt(kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.
 2. Een zorgtraject met een subtraject met ZT 41 kan niet los gedeclareerd worden als op dezelfde dag een zorg/subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

2017: NR/REG-1732 art. 9

2018
Openen overig zorgtraject (ZT41)
 1. Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.
 2. Een zorgtraject met een subtraject met ZT 41 kan niet los gedeclareerd worden als op dezelfde dag een zorg/subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

2018: NR/REG-1816 art. 9

2019
Openen overig zorgtraject (met subtraject ZT41)
 1. Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.
 2. Een zorgtraject met een subtraject met ZT 41 wordt niet los gedeclareerd als op dezelfde dag een zorg/subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

2019: NR/REG-1907a art. 9

2020
Openen overig zorgtraject (met subtraject ZT41)
 1. Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.
 2. Een zorgtraject met een subtraject met ZT 41 wordt niet los gedeclareerd als op dezelfde dag een zorg/ subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

2020: NR/REG-2001a art. 9

2021
Openen overig zorgtraject (met subtraject ZT41)
 1. Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.
 2. Een zorgtraject met een subtraject met ZT 41 wordt niet los gedeclareerd als op dezelfde dag een zorg/ subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

2021: NR/REG-2103a art. 9

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Poliklinische fysio-verrichtingen mogen wel parallel met een DBC-zorgproduct gedeclareerd te worden.
 2. Er kan gekozen worden om extra zorgtypes te controleren anders dan ZT 41.
 3. Er kan gekozen worden om extra zorgactiviteiten voor radiologie te controleren.
 4. Er kan gekozen worden om de koppeling tussen de OZP en het subtraject op basis van het specialisme los te laten.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “OZP verrichting uitgevoerd op openingsdatum van een ZT11 subtraject met gelijk uitvoerend specialisme (N0190)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle los te factureren zorgactiviteiten

Blauwepijl.png
2) De OZP-verrichting is geen zorgactiviteit medische microbiologie, klinisch chemische lab, radiologie (interventieverrichtingen worden wel gesignaleerd) of prenatale screening (verrichtingcodes 037510, 037512, 037514, 037516, 037521)
Blauwepijl.png

3) Begindatum van de los te factureren zorgactiviteit is gelijk aan de begindatum van het subtraject ZT11

Blauwepijl.png
4) Uitvoerend specialisme van de OZP-verrichting is gelijk aan het specialisme van het te koppelen reguliere subtraject
Blauwepijl.png
5) De OZP-verrichting is niet gekoppeld aan een regulier subtraject (ZT 11 of 21)

of

De OZP-verrichting is gekoppeld aan een ZT 41 subtraject

of

De OZP-verrichting is gekoppeld aan ander ZT dat wel gesignaleerd moet wordenLogica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5

Te nemen actie

Koppel los te factureren zorgactiviteit aan subtraject

Berekening financiële impact

De OZP wordt toegevoegd aan het subtraject dat binnen 7 dagen is geopend. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen verrichting verminderd met de waarde van de OZP


ValueCareLogo2.png