OZP toeslag op ordertarief parallel aan OZP huisbezoek (N0428)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0428
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.163 OZP toeslag op ordertarief parallel aan OZP huisbezoek


Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

Het is niet toegestaan een OZP toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal parallel te declareren aan een OZP huisbezoek. Indien dit wel het geval is wordt de OZP toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal afgewezen.

Regelgeving / beleid

Declaratiebepalingen voor overige zorgproducten uit de categorie eerstelijnsdiagnostiek Het overig zorgproduct toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal (079990) mag alleen in combinatie met het overig zorgproduct ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratorium (079991) worden gedeclareerd. Deze prestatie mag niet in combinatie met het overig zorgproduct huisbezoek (079992) worden gedeclareerd.

2017: NR/REG-1732 Art 34b lid4

Het overig zorgproduct toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal (079990) mag alleen in combinatie met het overig zorgproduct ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratorium (079991) worden gedeclareerd. Deze prestatie mag niet in combinatie met een overig zorgproduct huisbezoek (079986 en 079987) worden gedeclareerd.

2018: NR/REG-1805 artikel 34b lid 4

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Norm N0428 was t/m 2016 een Handreiking norm, namelijk N0494. Vanaf 2017 is deze norm vervallen in de Handreiking en gaat verder als DOT Controle Regel. Vandaar het nieuwe norm nummer.

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “OZP toeslag op ordertarief parallel aan OZP huisbezoek (N0428)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Zorgactiviteit “Ordertarief bij decentrale afname” (079990)

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingjaar

Blauwepijl.png

3) t/m 2016: Op dezelfde kalenderdag is een overig zorgproduct huisbezoek (079992) geregistreerd

2017: Op dezelfde kalenderdag is een 079986 Periodiek huisbezoek of 079987 Incidenteel huisbezoek geregistreerd
Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

De onterechte zorgactiviteiten worden verwijderd uit het subtraject. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten bij onterecht dubbele zorgactiviteit

Bij los te factureren zorgactiviteiten betreft het de waarde van de zorgactiviteit. Zie Berekening financiële impact - Waarde zorgactiviteit