OZP met op dezelfde dag nieuw zorgtraject (N0958)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0958
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - OZP Overig Zorgproduct (R06411)

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - OZP - Overig Zorgproduct
  2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - OZP - Overig Zorgproduct
  3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - OZP - Overig Zorgproduct
  4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - OZP - Overig Zorgproduct
Samenvatting

Het is niet toegestaan om een OZP (tarieftype 11 en 20) te registreren op dezelfde verrichtingsdatum als een dbc met zorgtype 11 voor dezelfde patiënt.

Regelgeving / beleid
2018
Een zorgtraject met een subtraject ZT 41 kan niet los gedeclareerd worden als op dezelfde dag een zorg/subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

2018: NR/REG-1816 art. 9 lid 2

2019
Een zorgtraject met een subtraject met ZT 41 wordt niet los gedeclareerd als op dezelfde dag een zorg/subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

2019: NR/REG-1907a art. 9 lid 2

2020
Een zorgtraject met een subtraject met ZT 41 wordt niet los gedeclareerd als op dezelfde dag een zorg/subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

2020: NR/REG-2001a art. 9 lid 2

2021
Een zorgtraject met een subtraject met ZT 41 wordt niet los gedeclareerd als op dezelfde dag een zorg/ subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

2021: NR/REG-2103a art. 9 lid 2

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. In tegenstelling tot DOT-controle regel N0955 wordt ‘dezelfde zorgvraag’ hier geïnterpreteerd als een nieuw subtraject met ZT11.
  2. Middels een parameter is het mogelijk om labverrichtingen ook te signaleren.
  3. Middels een parameter is het mogelijk om OZP's geregistreerd vóór het subtraject ook te signaleren.
  4. Middels een parameter is het mogelijk om bepaalde DBC specialismes uit te sluiten.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “OZP met op dezelfde dag nieuw zorgtraject (N0958)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Zorgactiviteiten met tarieftype 11 en 20, uitgezonderd lab-verrichtingen (07XXXX) en specialismes Kaak en Intensivisme

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteiten in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Verrichtingsdatum van de los te factureren zorgactiviteit is gelijk aan de begindatum van het declarabele subtraject ZT11


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen verrichting verminderd met de waarde van de OZP

ValueCareLogo2.png