OZP gezonde zuigeling mag niet parallel aan klinisch ZP Kindergeneeskunde (N0404)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Referentienummer: N0404

Behoort tot Normenkader

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.105 OZP gezonde zuigeling parallel declareren aan klinisch ZP Kindergeneeskunde


Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Overige trajecten
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Overige trajecten
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Overige trajecten

Samenvatting

Indien een overig zorgproduct (OZP) gezonde zuigeling parallel (P1 t/m P4) aan een klinisch Zorgproduct kindergeneeskunde wordt gedeclareerd, wordt het OZP gezonde zuigeling afgewezen. Deze controleregel treedt in werking op 1 juni 2014.

Regelgeving / beleid

Verblijf gezonde zuigeling (190033) Verblijf van een gezonde zuigeling in de zorginstelling, omdat de moeder daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan

Br-Cu 2121 Art. 14.3.4


Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “OZP gezonde zuigeling mag niet parallel aan klinisch ZP Kindergeneeskunde (N0404)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle verblijven gezonde zuigeling (190033)

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of gekoppeld aan een subtraject dat openstond bij start controlejaar

Blauwepijl.png

3) En voor hetzelfde patiëntnummer een verpleegdag (ZPK 3) of IC dag (ZPK 19) of ZA 231902 of ZA 194804 voor specialisme kindergeneeskunde geregistreerd
Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

De zorgactiviteit wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on/OZP 

ValueCareLogo2.png