OK afspraak wijst op ontbreken operatieve verrichting in de facturatiemodule (N4092)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4092
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Behandelen - OK
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer bij een geregistreerde operatie afspraak geen operatieve verrichting van hetzelfde uitvoerend specialisme in de facturatiemodule aanwezig is. Dit duidt er op dat een afspraak op de OK voldaan is maar op de factuur geen operatieve verrichting is geregistreerd.

Regelgeving / beleid
2019
Zorgactiviteit

De bouwstenen van het dbc-zorgproduct die gezamenlijk het profiel van een dbc-zorgproduct vormen. Zorgactiviteiten bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welk dbc-zorgproduct mag worden gedeclareerd. Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

2019: NR/REG-1907a art. 1 lid oo

2020
Zorgactiviteit

De bouwstenen van het dbc-zorgproduct die gezamenlijk het profiel van een dbc-zorgproduct vormen. Zorgactiviteiten bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welk dbc-zorgproduct mag worden gedeclareerd. Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

2020: NR/REG-2001a art. 1 lid qq

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Onder operatieve verrichtingen worden de volgende verrichtingen verstaan:
  • Alle verrichtingen met zorgprofielklasse 4, 5 of 6
  • Alle Niet-klinisch operatieve zorgactiviteiten behorende tot afsluitregel 0.000.2 zoals genoemd in bijlage 1: '42-dagenregel zorgactiviteiten' van het Registratieaddendum RZ19b V20180920
  • Kaakchirurgie (codes beginnend met 23)
 2. Middels een ziekenhuis specifieke parameter is het mogelijk om zorgactiviteiten toe te voegen aan de lijst met operatieve verrichtingen op basis van NZa zorgactiviteit codes en CBV-codes.
 3. Middels een ziekenhuis specifieke parameter is het mogelijk om zorgactiviteiten uit te sluiten op basis van NZa zorgactiviteit codes.
 4. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om combinaties van bepaalde specialisme toe te staan. Dit wil zeggen dat als er een afspraak is voor specialisme A er gezocht wordt naar een operatieve zorgactiviteit van zowel specialisme A als B en andersom. Een voorbeeld van een specialismecombinatie is bijvoorbeeld Chirurgie en Orthopedie.
 5. Het specialisme Anesthesiologie wordt standaard uitgesloten, zowel bij de afspraken als bij de operatieve verrichtingen. Hier is voor gekozen om het aantal terechte acties te optimaliseren.
 6. In de toelichting wordt standaard getoond als er operatieve verrichtingen geregistreerd zijn 5 dagen voor en na de afspraakdatum.
 7. Middels ziekenhuisspecifieke parameters is de marge waarin er gezocht wordt naar een operatieve verrichting instelbaar voor én na de OK afspraak instelbaar. Standaard staan deze parameters op 0 dagen ingesteld.
 8. De N4091, N4092 en N4093 zijn gerelateerd aan elkaar, maar signaleren elk het ontbreken van operatieve verrichtingen binnen een ander proces. De N4091 signaleert acties wanneer er verrichtingen in de OK module zijn geregistreerd, maar deze ontbreken in de facturatiemodule (OK module - facturatiemodule). De N4092 signaleert acties wanneer er een OK afspraak heeft plaatsgevonden, maar er operatieve verrichtingen ontbreken in de facturatiemodule (OK afspraak - facturatiemodule). De N4093 signaleert acties wanneer er een operatie heeft plaatsgevonden, maar operatieve verrichtingen ontbreken in de OK module (OK afspraak - OK module).
Programmeerbare norm

Er is sprake van “OK afspraak wijst op ontbreken operatieve verrichting in de facturatiemodule (N4092)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle OK-afspraken vastgelegd in de OK-module

Blauwepijl.png

2) Op dezelfde kalenderdag is (in de facturatiemodule) geen operatieve verrichting vastgelegd van het uitvoerend specialisme


Logica: 1 en 2

Te nemen actie

Operatieve zorgactiviteiten toevoegen binnen factuurverrichting

Berekening financiële impact

Wanneer er een koppelbare DBC aanwezig is
Waardestijging van de DBC naar het toevoegen van de meest aannemelijke operatieve zorgactiviteit binnen de diagnose. De meest aannemelijke zorgactiviteit wordt bepaald door te kijken welke operatieve zorgactiviteit (ZPK 4,5,6, 42-dagen zorgactiviteit) het meest voorkomt bij deze diagnose.

Wanneer er geen koppelbare DBC aanwezig is
Waarde van een DBC van het uitvoerende specialisme van de operatie(s) met de meest aannemelijke diagnose en operatieve zorgactiviteit. De meest aannemelijk diagnose wordt bepaald door te kijken welke diagnose het meest voorkomt bij een DBC van het uitvoerend specialisme van de OK afspraak. De meest aannemelijke zorgactiviteit wordt bepaald door te kijken welke operatieve zorgactiviteit het meest voorkomt bij deze diagnose.

Wanneer de uitvoerder van de operatie een kaakchirurg is
Waarde van de meest aannemelijke operatieve zorgactiviteit voor kaakchirurgie. De meest aannemelijk operatie wordt bepaald door te kijken welke operatieve zorgactiviteit het meest voorkomt het uitvoerend specialisme van de operatie.

ValueCareLogo2.png