OK afspraak wijst op ontbreken operatieve verrichting in de OK module (N4093)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4093
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Behandelen - OK
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer bij een geregistreerde operatie in de OK module geen OK verrichting aanwezig is. Dit duidt erop dat een operatie is voldaan, maar in de OK module geen operatieve verrichting is geregistreerd.

Regelgeving / beleid
2019
Zorgactiviteit

De bouwstenen van het dbc-zorgproduct die gezamenlijk het profiel van een dbc-zorgproduct vormen. Zorgactiviteiten bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welk dbc-zorgproduct mag worden gedeclareerd. Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

2019: NR/REG-1907a art. 1 lid 00

2020
Zorgactiviteit

De bouwstenen van het dbc-zorgproduct die gezamenlijk het profiel van een dbc-zorgproduct vormen. Zorgactiviteiten bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welk dbc-zorgproduct mag worden gedeclareerd. Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

2020: NR/REG-2001a art. 1 lid qq

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Voor het gebruik van deze controle is binnen een ZIS een OK module verwacht. Binnen deze OK module worden operaties gekoppeld aan operatieve verrichtingen, alvorens deze gefactureerd worden.
  2. Onder operatieve verrichtingen worden de volgende verrichtingen onderstaan: Alle verrichtingen met zorgprofielklasse 4, 5 of 6.
  3. De N4091, N4092 en N4093 zijn gerelateerd aan elkaar, maar signaleren elk het ontbreken van operatieve verrichtingen binnen een ander proces. De N4091 signaleert acties wanneer er verrichtingen in de OK module zijn geregistreerd, maar deze ontbreken in de facturatiemodule (OK module - facturatiemodule). De N4092 signaleert acties wanneer er een OK afspraak heeft plaatsgevonden, maar er operatieve verrichtingen ontbreken in de facturatiemodule (OK afspraak - facturatiemodule). De N4093 signaleert acties wanneer er een operatie heeft plaatsgevonden, maar operatieve verrichtingen ontbreken in de OK module (OK afspraak - OK module).
  4. Deze controle is voortgekomen uit de situatie dat er meerdere operaties voor hetzelfde specialisme op een dag kunnen voorkomen. Indien in dit geval één operatie wel operatieve verrichtingen geregistreerd heeft maar de andere niet, werd dit niet gesignaleerd door de N4092. Deze norm is een aanvulling en vangt dergelijke situaties af.
  5. Het specialisme Anesthesiologie wordt standaard uitgesloten, zowel bij de afspraken als bij de operatieve verrichtingen. Hier is voor gekozen om het aantal terechte acties te optimaliseren.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “OK afspraak wijst op ontbreken operatieve verrichting in de OK module (N4093)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle OK-afspraken vastgelegd in de OK-module

Blauwepijl.png

2) Op dezelfde kalenderdag is in de OK-module geen operatieve verrichting vastgelegd


Logica: 1 en 2

Te nemen actie

Operatieve zorgactiviteiten registreren in de OK-module.

Berekening financiële impact

Wanneer er wel een koppelbare DBC aanwezig is:
Waardestijging van de DBC na het toevoegen van de gesignaleerde zorgactiviteit of zorgactiviteiten.

Wanneer er geen koppelbare DBC aanwezig is:
Waarde van een DBC van het uitvoerende specialisme van de operatie(s) met de meest aannemelijke diagnose. De meest aannemelijke diagnose wordt bepaald door te kijken welke diagnose het meest voorkomt bij een DBC met de gesignaleerde zorgactiviteit of zorgactiviteiten bij het desbetreffende specialisme.

ValueCareLogo2.png