Noodzaak klinische opname (N9233)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N9233
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht
Samenvatting

Het risicogebied Noodzakelijkheid opname (medische noodzaak en passende verblijfszwaarte) wordt gecontroleerd door middel van een maandelijkse deelwaarneming.
Met de deelwaarneming moet vastgesteld worden of de opname voldoet aan het beleid binnen de instelling omtrent het opnemen van een cliënt en het toekennen van een passende verblijfszwaarte.

Regelgeving / beleid
2018
NR/REG-1803/1803a Verblijfsdag met overnachting
26.  Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.  
 
2019
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

2019: NR/REG-1927 art. 5.1.4 lid 27 (p.24)

2020
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

2020: NR/REG-2021 art. 5.1.4 lid 27 (p.23)

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

  • Alle opnames in het kalenderjaar
  • Opname gestart in de controlemaand
  • Waarbij zorgtypes in het kader van Wet Verplichte GGZ (voorheen BOPZ) (RM/IBS) worden uitgesloten (N9233)
Controlevragen

In de deelneming worden de volgende vragen beantwoord:

  1. Was de opname medisch noodzakelijk?
  2. Was de verblijfszwaarte passend op het moment van opname? (instellingsspecifiek)
Deelwaarneming 

Het aantal dossiers en frequentie kan per instelling afwijken o.b.v. risico-classificatie en afspraken met de representerende zorgverzekeraar en assurance provider.

 ValueCare trekt elke maand een deelwaarneming uit de DBC's waarvan de eerste verblijfsdag van een klinische periode in de DBC is gestart in de afgelopen maand.

 De steekproefaantallen worden vastgelegd in Valuecare. De deelwaarneming representeert het aantal dossiers dat is aangegeven bij de steekproefinstellingen. Het staat een GGZ-aanbieder vrij om te kiezen voor een geautomatiseerde uitbereiding  van de steekproef wanneer er een geconstateerde fout in de deelwaarneming voorkomt.

Toetsingskader

Als uit het dossier blijkt dat bij start opname voldaan is aan het opnamebeleid binnen de instelling en dat de geregistreerde verblijfszwaarte passend was bij de zorgvraag van de cliënt.

Interpretaties

Zorgtypes in het kader van BOPZ (RM/IBS) worden uitgesloten, betreft (110,111,206,211, 155, 255, 156, 256)

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Noodzaak klinische opname (N9233)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle verblijfsdagen met overnachting gekoppeld aan DBC’s geopend in kalenderjaar

Blauwepijl.png

2) De eerste verblijfsdag van de opnameperiode is geregistreerd in betreffende maand, waarbij zorgtypes in het kader van Wet verplichte GGZ (voorheen BOPZ) (RM/IBS) worden uitgesloten 


Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

Nader te bepalen

ValueCareLogo2.png