NICU icm NICU, verpleegdag, IC behandeldag of PICU niet toegestaan (N0026)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0026
Link naar Handreiking MSZ
 1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 6.7
 2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 6.8
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Circa 300 gecertificeerde controles - Normenkader - IC's (R06408)

Ziekenhuizen Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit
 2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Complexe Zorgactiviteiten
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Complexe Zorgactiviteiten
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Complexe Zorgactiviteiten
 4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Complexe Zorgactiviteiten
 5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - Complexe Zorgactiviteiten
 6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - Complexe Zorgactiviteiten
Samenvatting

Het is niet toegestaan een zorgactiviteit Neonatale intensive care (190150) vast te leggen i.c.m. een verpleegdag, IC behandeldag of PICU

Regelgeving / beleid
2014 & 2015
Neonatale intensive care (190150)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiënt op de neonatale IC van een door het ministerie van VWS aangewezen afdeling neonatologie.

2015: BR/CU-2136 artikel 13.1.1

2014: BR/CU-2111, artikel 13.1.1

2014: BR/CU-2121, BR/CU-2130, BR/CU-2134, artikel 14.1.1

2017
Neonatale intensive care (190150)
Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiënt met een ic-indicatie op de neonatale ic van een door het ministerie van VWS aangewezen afdeling neonatologie.

2017: NR/REG-1732 art. 26 lid 2d


Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.

2017: NR/REG-1732 art. 11 lid 8

2018
Neonatale intensive care (190150)
Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiënt met een ic-indicatie op de neonatale ic van een door het ministerie van VWS aangewezen afdeling neonatologie.

2018: NR/REG-1816 art. 26 lid 2d


Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.

2018: NR/REG-1816 art. 11 lid 8

2019
Neonatale intensive care (190150)
Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiënt met een ic-indicatie op de neonatale ic van een door het ministerie van VWS aangewezen afdeling neonatologie.

2019: NR/REG-1907a art. 26 lid 2d


Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 11 lid 8

2020
Neonatale intensive care (190150)
Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiënt met een ic-indicatie op de neonatale ic van een door het ministerie van VWS aangewezen afdeling neonatologie.

2020: NR/REG-2001a art. 26 lid 2c


Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen of klinische zorgdagen in de thuissituatie worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag óf een klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 11 lid 8

2021
Neonatale intensive care (190150)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiënt met een ic-indicatie op de neonatale ic van een door het ministerie van VWS aangewezen afdeling neonatologie.

2021: NR/REG-2103a art. 26 lid 2c


Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen of klinische zorgdagen in de thuissituatie worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag óf een klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2021: NR/REG-2103a art. 11 lid 8

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “NICU icm NICU, verpleegdag, IC behandeldag of PICU niet toegestaan (N0026)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Zorgactiviteiten Neonatale Intensive Care met code 190150

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit uitgevoerd in handreikingsjaar of controlejaar

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png Blauwepijl.png

3) Neonatale IC is niet door VWS aangewezen op basis van de WBMV vergunning Perinatologische zorg

4) Voor dezelfde patiënt is op dezelfde kalenderdag nog een NICU geregistreerd

5) Voor dezelfde patiënt is op dezelfde kalenderdag een verpleegdag (zpk 3), PICU (190151), IC behandeldag (t/m 2017: 190153, 190154, 190155, vanaf 2018: 190157, 190158) of klinische zorgdag (vanaf 2020: 190228) geregistreerd

Logica: 1 en 2 en (3 of 4 of 5)
Berekening financiële impact

De verpleegdag wordt verwijderd en de waarde van het subtraject wordt opnieuw berekend. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting

ValueCareLogo2.png