Relatie dagbesteding met behandeling in de langdurige GGZ (N9500)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N9500)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N9500
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht
Samenvatting

Tekst samenvatting norm

Regelgeving / beleid
2018
NR/REG-1803/1803a
1. begripsbepalingen
Dagbesteding: Er kunnen vijf vormen van dagbesteding geregistreerd worden in de gespecialiseerde ggz. Doel is het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt. Dagbesteding vindt altijd plaats in het kader van de (psychiatrische) behandeling en is terug te vinden in het behandelplan van de patiënt.;

Categorie II – Dagbesteding
17. Iedereen, onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar, kan binnen de DBC dagbesteding registreren.
18. Er zijn vijf vormen van dagbesteding te onderscheiden. Deze staan beschreven in artikel 5.1.4.
18 Vormen van dagbesteding in de toelichting. Zie voor de te gebruiken codes Bijlage 2: Activiteiten en verrichtingen.
19. Er geldt een aantal voorwaarden voor het registreren van dagbesteding:
• Dagbesteding is in het kader van de (psychiatrische) behandeling.
• Dagbesteding is terug te vinden in het behandelplan opgesteld door de behandelaar.
• De patiënt is daadwerkelijk aanwezig.
20. Tijdens dagbesteding kan de behandelaar géén direct patiëntgebonden behandelactiviteiten registreren.
21. Dagbesteding mag niet geregistreerd worden met verblijf zónder overnachting.

5.1.4.18 Vormen van dagbesteding Bijlage 2– Activiteiten en Verrichtingen bijNR/REG-1803/1803a
Dagbesteding
Het doel van dagbesteding is het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt. Binnen de gespecialiseerde ggz is het van belang dat de dagbesteding:
 Altijd in het kader is van de (psychiatrische) behandeling en;
 Terug te vinden is in het behandelplan van de patiënt dat is opgesteld door de regiebehandelaar.

Dagbesteding wordt geregistreerd op basis van uren aanwezigheid.
2019
2020
Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Relatie dagbesteding met behandeling in de langdurige GGZ (N9500)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle indicaties gestart in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Eerste ZZP-dag met dagbesteding is geregistreerd in betreffende maand


Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png