Verblijfsdag met overnachting waarbij de verblijfsdag niet de eerste dag bij opname of de laatste dag van een opnameperiode is (N9232)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N9232)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N9232
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht
Samenvatting

Het risicogebied Verblijf met overnachting (aanwezigheid) wordt gecontroleerd door middel van een maandelijkse deelwaarneming. Met de deelwaarneming moet vastgesteld worden of een cliënt aanwezig was op de dagen waarop een verblijfsdag geregistreerd is.

Regelgeving / beleid
2018
NR/REG-1803/1803a Verblijfsdag met overnachting
26.  Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.  
 
2019
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

2019: NR/REG-1927 art. 5.1.4 lid 27 (p.24)

2020
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

2020: NR/REG-2021 art. 5.1.4 lid 27 (p.23)

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

  • Alle verblijfsdagen met overnachtingen geregistreerd in het kalenderjaar in de betreffende controlemaand, zonder VC melding
  • Verblijfsdag komt niet voor op een van de 100%-controles die voor de verblijfsdag-registratie zijn vastgesteld.

De submassa van de N9232 bevat alle verblijfsdagen uit de controlemassa die niet behoren tot massa 1 of 2 

  • Submassa 1: bevat de eerste verblijfsdagen van elke opname periode en/of de eerste dag na een andere code dan aanwezigheid (verlof/afwezigheid/weekend/ziekenhuis) (N9230)
  • Submassa 2:  bevat de laatste verblijfsdagen van elke opname periode en/of de laatste dag voor een andere code dan aanwezigheid (verlof/afwezigheid/weekend/ziekenhuis) (N9231)
Deelwaarneming

Omvang deelwaarneming:

Het aantal dossiers en frequentie kan per instelling afwijken o.b.v. risico-classificatie en afspraken met de representerende zorgverzekeraar en assurance provider.

De steekproefaantallen worden vastgelegd in Valuecare. De deelwaarneming representeert het aantal dossiers dat is aangegeven bij de steekproefinstellingen.
Het staat een GGZ-aanbieder vrij om te kiezen voor een geautomatiseerde uitbereiding  van de steekproef wanneer er een geconstateerde fout in de deelwaarneming voorkomt.

Alle verblijfsdagen in de categorie a) en b) worden beoordeeld en aangevuld met categorie c) tot  het aantal dossiers dat gecontroleerd moet worden. Het staat een GGZ-aanbieder vrij om te kiezen voor een geautomatiseerde uitbereiding  van de steekproef wanneer er een geconstateerde fout in de deelwaarneming voorkomt

Toetsingskader

 De uitkomsten worden vastgelegd in ValueCare.  Blijkt uit het dossier niet dat de cliënt in de instelling aanwezig was gedurende de nacht (opvolgend aan de dag), dan is de betreffende verblijfsdag onjuist als verblijfsdag geregistreerd.

Interpretaties

Op het moment van steekproeftrekking wordt gekeken of een verblijfsdag eerder al in de controlemassa zat en of deze verblijfsdag valt vóór het steekproefmoment. Indien in een eerder stadium een verblijfsdag niet in de massa zat (bijv. niet declarabel), kan het dus zijn dat deze op een later (steekproef)moment in de controlemassa instroomt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verblijfsdag met overnachting waarbij de verblijfsdag niet de eerste dag bij opname of de laatste dag van een opnameperiode is (N9232)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle verblijfsdagen met overnachting gekoppeld aan DBC’s geopend in kalenderjaar

Blauwepijl.png

2) Alle verblijfsdagen uit de controlemassa die NIET behoren tot massa 1 of 2:

Submassa 1: bevat de eerste verblijfsdagen van elke opname periode en/of de eerste dag na een andere code dan aanwezigheid (verlof/afwezigheid/weekend/ziekenhuis) (N9230)
Submassa 2:  bevat de laatste verblijfsdagen van elke opname periode en/of de laatste dag voor een andere code dan aanwezigheid (verlof/afwezigheid/weekend/ziekenhuis) (N9231)​ 


Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png