Laatste verblijfsdag met overnachting bij eind opname of voor verlof (N9231)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N9231)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N9231
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht
Samenvatting

Het risicogebied Verblijf met overnachting (aanwezigheid) wordt gecontroleerd door middel van een maandelijkse deelwaarneming. Met de deelwaarneming moet vastgesteld worden of een cliënt aanwezig was op de dagen waarop een verblijfsdag geregistreerd is.

Regelgeving / beleid
2018
NR/REG-1803/1803a Verblijfsdag met overnachting
26.  Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.  
 
2019
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

2019: NR/REG-1927 art. 5.1.4 lid 27 (p.24)

2020
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

2020: NR/REG-2021 art. 5.1.4 lid 27 (p.23)

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

  • Alle verblijfsdagen met overnachtingen geregistreerd in het kalenderjaar in de betreffende controlemaand, zonder VC melding
  • Verblijfsdag komt niet voor op een van de 100%-controles die voor de verblijfsdag-registratie zijn vastgesteld.

 De submassa wordt  als volgt berekend: 

  1. Verblijfsdag is de laatste verblijfsdag van een opnameperiode en/of de laatste dag voor een code anders dan aanwezigheid (verlof/afwezigheid/weekend/ziekenhuis)
Controlevragen

Voor de verblijfsdagen in de deelwaarneming wordt de volgende vraag beantwoord:

1. Blijkt uit dossier dat cliënt aanwezig was?

Deelwaarneming

Omvang:

Het aantal dossiers en frequentie kan per instelling afwijken o.b.v. risico-classificatie en afspraken met de representerende zorgverzekeraar en assurance provider.
De steekproefaantallen worden vastgelegd in Valuecare. De deelwaarneming representeert het aantal dossiers dat is aangegeven bij de steekproefinstellingen.
Het staat een GGZ-aanbieder vrij om te kiezen voor een geautomatiseerde uitbereiding  van de steekproef wanneer er een geconstateerde fout in de deelwaarneming voorkomt.

Alle verblijfsdagen in de categorie a) en b) worden beoordeeld en aangevuld met categorie c) tot  het aantal dossiers dat gecontroleerd moet worden. Het staat een GGZ-aanbieder vrij om te kiezen voor een geautomatiseerde uitbereiding  van de steekproef wanneer er een geconstateerde fout in de deelwaarneming voorkomt

Toetsingskader

De uitkomsten worden vastgelegd in ValueCare.  Blijkt uit het dossier niet dat de cliënt in de instelling aanwezig was gedurende de nacht (opvolgend aan de dag), dan is de betreffende verblijfsdag onjuist als verblijfsdag geregistreerd.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Laatste verblijfsdag met overnachting bij eind opname of voor verlof (N9231)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle verblijfsdagen met overnachting gekoppeld aan DBC’s geopend in kalenderjaar

Blauwepijl.png

2) Verblijfsdag is de laatste verblijfsdag van een opnameperiode en/of de laatste dag voor een code anders dan aanwezigheid (verlof/afwezigheid/weekend/ziekenhuis)


Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png