Eerste verblijfsdag met overnachting bij start opname of na verlof (N9230)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N9230)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N9230
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht
Samenvatting

Het risicogebied Verblijf met overnachting (aanwezigheid) wordt gecontroleerd door middel van een maandelijkse deelwaarneming. Met de deelwaarneming moet vastgesteld worden of een cliënt aanwezig was op de dagen waarop een verblijfsdag geregistreerd is.

Regelgeving / beleid
2018
NR/REG-1803/1803a Verblijfsdag met overnachting
26.  Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.  
 
2019
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

2019: NR/REG-1927 art. 5.1.4 lid 27 (p.24)

2020
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

2020: NR/REG-2021 art. 5.1.4 lid 27 (p.23)

Controlemassa
  • Alle verblijfsdagen met overnachting gekoppeld aan DBC’s geopend vanaf 1-1-2018

De submassa wordt  als volgt berekend: 

  • De eerste verblijfsdagen van elke opnameperiode of na verlof/afwezigheid (geen aanwezigheid) die start in de controlemaand, waarbij eerste verblijfsdag bij BOPZ/WvGGZ is uitgesloten.
Deelwaarneming

De omvang van de deelwaarneming is afhankelijk van de omvang van de sub controlemassa en/of keuze van de instelling. 

Toetsingskader 

Als uit het dossier niet blijkt dat de cliënt in de instelling aanwezig was gedurende de nacht (opvolgend aan de dag), terwijl een verblijfsdag met overnachting is gedeclareerd, dan is de betreffende verblijfsdag onjuist als verblijfsdag geregistreerd.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Eerste verblijfsdag met overnachting bij start opname of na verlof (N9230)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle verblijfsdagen met overnachting gekoppeld aan DBC’s geopend vanaf 1-1-2018

Blauwepijl.png

2) Verblijfsdag is de eerste verblijfsdag van een opnameperiode en/of de eerste dag na een code anders dan aanwezigheid (verlof/afwezigheid/weekend/ziekenhuis), waarbij eerste verblijfsdag bij BOPZ/WvGGZ is uitgesloten


Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png