Tijdschrijfactiviteit zonder feitelijke levering (N9160)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N9160)
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N9160
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht
Samenvatting

Tekst samenvatting norm

Regelgeving / beleid
2018
De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Als de patiënt niet verschijnt (no-show), dan mag de behandelaar de reistijd alsnog registreren. De tijd van het ingepland contact mag in geval van een no-show niet worden geregistreerd. Er mag géén reistijd geregistreerd worden als er gereisd moet worden naar een andere locatie binnen de eigen organisatie (Wtzi instelling).

2018: NR/REG-1803a art. 5.1.4 lid 6 (p.21)

2019
De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Als de patiënt niet verschijnt (no-show), dan mag de behandelaar de reistijd alsnog registreren. De tijd van het ingepland contact mag in geval van een no-show niet worden geregistreerd. Er mag géén reistijd geregistreerd worden als er gereisd moet worden naar een andere locatie binnen de eigen organisatie (Wtzi instelling).

2019: NR/REG-1927 art. 5.1.4 lid 6 (p.22)

2020
De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Als de patiënt niet verschijnt (no-show), dan mag de behandelaar de reistijd alsnog registreren. De tijd van het ingepland contact mag in geval van een no-show niet worden geregistreerd. Er mag géén reistijd geregistreerd worden als er gereisd moet worden naar een andere locatie binnen de eigen organisatie (Wtzi instelling).

2020: NR/REG-2021 art. 5.1.4 lid 6 (p.21)

Randvoorwaarden

Onderstaande data-analyse(s) moet(en) bij de instelling in productie staan:

Tijdschrijfactiviteit van onwaarschijnlijk lange duur (N1363)

Met de N1363 wordt voorkomen dat acties die ontstaan door onjuiste administratieve vastlegging in de maandelijkse deelwaarneming terechtkomen

Gepast gebruik bij activiteiten van meer dan 3 uur én meer dan 2 behandelaren (N1941)

Acties die opgelost worden op de N1941 komen terecht in de maandelijkse deelwaarneming vanuit het 4-ogenprincipe.

Patiënt met meer dan 6 uur directe tijd per dag (N1834)

Acties die opgelost worden op de N1834 komen terecht in de maandelijkse deelwaarneming vanuit het 4-ogenprincipe.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Tijdschrijfactiviteit zonder feitelijke levering (N9160)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Initiële DBC geopend in betreffende maand

Blauwepijl.png

2) DBC bevat directe tijd

Blauwepijl.png

3) Directe tijd is geregistreerd door de behandelaar die ten tijde van het contact ook als regiebehandelaar op de DBC stond


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png