Horizontaal toezicht feitelijke levering (terecht niet gecorrigeerd) meer dan 12 uur patiëntgebonden tijd (N9080)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N9080)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N9080
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht
Samenvatting

Deze deelwaarneming geeft inzage in de zorginhoudelijke context van de tijdschrijfactiviteiten op één kalenderdag die optellen tot meer dan 12 uur patiëntgebonden tijd per cliënt.

De 2e line of defence stelt vast of (a) de geregistreerde tijd terecht niet is gecorrigeerd en (b) geeft een samenvatting van de casus.

Regelgeving / beleid
2018
De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Als de patiënt niet verschijnt (no-show), dan mag de behandelaar de reistijd alsnog registreren. De tijd van het ingepland contact mag in geval van een no-show niet worden geregistreerd. Er mag géén reistijd geregistreerd worden als er gereisd moet worden naar een andere locatie binnen de eigen organisatie (Wtzi instelling).

2018: NR/REG-1803a art. 5.1.4 lid 6 (p.21)

2019
De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Als de patiënt niet verschijnt (no-show), dan mag de behandelaar de reistijd alsnog registreren. De tijd van het ingepland contact mag in geval van een no-show niet worden geregistreerd. Er mag géén reistijd geregistreerd worden als er gereisd moet worden naar een andere locatie binnen de eigen organisatie (Wtzi instelling).

2019: NR/REG-1927 art. 5.1.4 lid 6 (p.22)

2020
De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Als de patiënt niet verschijnt (no-show), dan mag de behandelaar de reistijd alsnog registreren. De tijd van het ingepland contact mag in geval van een no-show niet worden geregistreerd. Er mag géén reistijd geregistreerd worden als er gereisd moet worden naar een andere locatie binnen de eigen organisatie (Wtzi instelling).

2020: NR/REG-2021 art. 5.1.4 lid 6 (p.21)

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

  • Alle activiteiten per cliënt die optellen tot meer dan 12 uur patiëntgebonden (direct & indirect) tijd per kalenderdag in de betreffende controlemaand.
    ​Uitgesloten wordt:
    • Crisis (act_6) en
    • DBC’s met een melding in de Daily Auditing op N1363
    • Zorgtypes in het kader van BOPZ (RM/IBS) en WvGGZ (CM/ZM)
Controlevragen

In de deelwaarneming wordt de volgende vraag beantwoord:

1. Is onderbouwd waarom meer dan 12 uur patiëntgebonden tijd is geregistreerd?

Controlemassa

Het aantal dossiers en frequentie kan per instelling afwijken o.b.v. risico-classificatie en afspraken met de representerende zorgverzekeraar.
De steekproefaantallen worden vastgelegd in Valuecare. De deelwaarneming representeert het aantal dossiers dat is aangegeven bij de steekproefinstellingen. Het staat een GGZ-aanbieder vrij om te kiezen voor een geautomatiseerde uitbereiding  van de steekproef wanneer er een geconstateerde fout in de deelwaarneming voorkomt.

Voor de bepaling van de populatie is in ValueCare een 'rekenregel' gebouwd.
Deze rekenregel (N2233) telt alle activiteiten per cliënt per kalenderdag op en genereert een lijst van alle DBC's waarop meer dan 12 uur tijd is geschreven per kalenderdag. Hierin worden crisis-DBC’s, DBC’s met een openstaande melding op N1363 en zorgtypes in het kader van BOPZ en WvGGZ uitgesloten.

Toetsingskader

De uitkomsten worden vastgelegd in ValueCare.  Is in de verslaglegging in het dossier onvoldoende onderbouwd waarom voor de cliënt zoveel tijd is geregistreerd, dan vraagt de 2e line of defence om een zorginhoudelijke toelichting aan de betrokken behandelaren. Deze toelichting wordt vastgelegd in het antwoordveld van de deelwaarneming.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Horizontaal toezicht feitelijke levering (terecht niet gecorrigeerd) meer dan 12 uur patiëntgebonden tijd (N9080)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's met zorgtype ongelijk aan 301, 302, 303, 304, 305, 306, 110, 111, 116, 206, 211, 155, 255, 156 en 256

Blauwepijl.png

2) Alle activiteiten per cliënt die optellen tot meer dan 12 uur patiëntgebonden (direct & indirect) tijd per kalenderdag in de betreffende controlemaand


Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png