Horizontaal toezicht feitelijke levering (terecht niet gecorrigeerd) meer dan 180 minuten per activiteit en meer dan 2 behandelaren (N9070)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N9070)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N9070
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

 1. GGZ Horizontaal Toezicht
Samenvatting

Deze deelwaarneming geeft inzage in de zorginhoudelijke context van de tijdschrijfactiviteiten op één kalenderdag die optellen tot meer dan 180 minuten patiëntgebonden tijd met meer dan 2 behandelaren.

De 2e line of defence stelt vast of (a) de geregistreerde tijd terecht niet is gecorrigeerd en (b) geeft een samenvatting van de casus.

Regelgeving / beleid
2018
De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Als de patiënt niet verschijnt (no-show), dan mag de behandelaar de reistijd alsnog registreren. De tijd van het ingepland contact mag in geval van een no-show niet worden geregistreerd. Er mag géén reistijd geregistreerd worden als er gereisd moet worden naar een andere locatie binnen de eigen organisatie (Wtzi instelling).

2018: NR/REG-1803a art. 5.1.4 lid 6 (p.21)

2019
De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Als de patiënt niet verschijnt (no-show), dan mag de behandelaar de reistijd alsnog registreren. De tijd van het ingepland contact mag in geval van een no-show niet worden geregistreerd. Er mag géén reistijd geregistreerd worden als er gereisd moet worden naar een andere locatie binnen de eigen organisatie (Wtzi instelling).

2019: NR/REG-1927 art. 5.1.4 lid 6 (p.22)

2020
De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Als de patiënt niet verschijnt (no-show), dan mag de behandelaar de reistijd alsnog registreren. De tijd van het ingepland contact mag in geval van een no-show niet worden geregistreerd. Er mag géén reistijd geregistreerd worden als er gereisd moet worden naar een andere locatie binnen de eigen organisatie (Wtzi instelling).

2020: NR/REG-2021 art. 5.1.4 lid 6 (p.21)

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle initiële DBC's (zorgtype 1xx) en vervolg DBC's (zorgtype 2xx)
 • Alle activiteiten met meer 180 minuten (direct & indirecte tijd) per activiteit met meer dan 2 behandelaren (N1941).
  • Uitgesloten wordt:
   • Activiteiten m.b.t. intake & diagnostiek (act_2), crisis (act_6) en reistijd en
   • DBC’s waarop nog een melding in de Daily Auditing op N1363 open staat en het commentaar niet is gevuld
Controlevragen

In de deelwaarneming wordt de volgende vraag beantwoord:

1. Is onderbouwd waarom meer dan 180 minuten per activiteit door meer dan 2 behandelaren is geregistreerd?

Deelwaarneming

Omvang deelwaarneming: Het aantal dossiers en frequentie kan per instelling afwijken o.b.v. risico-classificatie en afspraken met de representerende zorgverzekeraar. De steekproefaantallen worden vastgelegd in Valuecare. De deelwaarneming representeert het aantal dossiers dat is aangegeven bij de steekproefinstellingen.
Het staat een GGZ-aanbieder vrij om te kiezen voor een geautomatiseerde uitbereiding van de steekproef wanneer er een geconstateerde fout in de deelwaarneming voorkomt. Voor de bepaling van de populatie is in ValueCare een 'rekenregel' gebouwd. Deze rekenregel (N1941) telt alle activiteiten per DBC per kalenderdag op en genereert een lijst van alle DBC's waarop meer dan 180 minuten tijd is geschreven (excl. reistijd) door meer dan 2 behandelaren per kalenderdag. ValueCare trekt uit deze lijst aan het eind van elke maand een deelwaarneming.

Interpretaties

Tijdschrijfactiviteit van onwaarschijnlijk lange duur (N1363)

Met de N1363 wordt voorkomen dat acties die ontstaan door onjuiste administratieve vastlegging in de maandelijkse deelwaarneming terechtkomen.

Gepast gebruik bij activiteiten van meer dan 3 uur én meer dan 2 behandelaren (N1941)

Acties die opgelost worden op de N1941 komen terecht in de maandelijkse deelwaarneming vanuit het 4-ogenprincipe.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Horizontaal toezicht feitelijke levering (terecht niet gecorrigeerd) meer dan 180 minuten per activiteit en meer dan 2 behandelaren (N9070)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle initiële DBC's (zorgtype 1xx) en vervolg DBC's (zorgtype 2xx)

Blauwepijl.png

3) Alle activiteiten met meer 180 minuten (direct & indirecte tijd) per activiteit met meer dan 2 behandelaren op een kalenderdag

Blauwepijl.png

4) Activiteit is geen intake & diagnostiek (act_2), crisis (act_6) en/of reistijd en DBC's en/of heeft een openstaande melding in de Daily Auditing op de N1363


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png