Horizontaal toezicht feitelijke levering (terecht niet gecorrigeerd) meer dan 150 minuten per activiteit per behandelaar (N9060)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N9060)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N9060
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht
Samenvatting

Het risicogebied Feitelijke levering wordt gecontroleerd door middel van een deelwaarneming. Met de deelwaarneming moet vastgesteld worden of de geregistreerde tijd voor de cliënt terecht niet gecorrigeerd is.

 De 2e line of defence stelt vast of (a) de geregistreerde tijd terecht niet is gecorrigeerd en (b) geeft een samenvatting van de casus.

Regelgeving / beleid
2018
De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Als de patiënt niet verschijnt (no-show), dan mag de behandelaar de reistijd alsnog registreren. De tijd van het ingepland contact mag in geval van een no-show niet worden geregistreerd. Er mag géén reistijd geregistreerd worden als er gereisd moet worden naar een andere locatie binnen de eigen organisatie (Wtzi instelling).

2018: NR/REG-1803a art. 5.1.4 lid 6 (p.21)

2019
De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Als de patiënt niet verschijnt (no-show), dan mag de behandelaar de reistijd alsnog registreren. De tijd van het ingepland contact mag in geval van een no-show niet worden geregistreerd. Er mag géén reistijd geregistreerd worden als er gereisd moet worden naar een andere locatie binnen de eigen organisatie (Wtzi instelling).

2019: NR/REG-1927 art. 5.1.4 lid 6 (p.22)

2020
De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Als de patiënt niet verschijnt (no-show), dan mag de behandelaar de reistijd alsnog registreren. De tijd van het ingepland contact mag in geval van een no-show niet worden geregistreerd. Er mag géén reistijd geregistreerd worden als er gereisd moet worden naar een andere locatie binnen de eigen organisatie (Wtzi instelling).

2020: NR/REG-2021 art. 5.1.4 lid 6 (p.21)

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

  1. Alle initiële DBC's (zorgtype 1xx) en vervolg DBC's (zorgtype 2xx)
  2. Alle activiteiten met meer dan 150 minuten per activiteit per behandelaar op (act. 3 en act 4.)

    Uitgesloten wordt:
  • Activiteiten m.b.t. intake & diagnostiek (act_2), crisis (act_6) en dagbesteding (act_9)
  • DBC’s waarop nog een melding in de Daily Auditing op N1363 open staat en het commentaar is niet gevuld
Controlevragen

In de deelwaarneming wordt de volgende vraag beantwoord:

  1. Is onderbouwd waarom meer dan 150 minuten per activiteit per behandelaar is geregistreerd?
Deelwaarneming

Omvang: Het aantal dossiers en frequentie kan per instelling afwijken o.b.v. risico-classificatie en afspraken met de representerende zorgverzekeraar.
De steekproefaantallen worden vastgelegd in Valuecare. De deelwaarneming representeert het aantal dossiers dat is aangegeven bij de steekproefinstellingen.
Het staat een GGZ-aanbieder vrij om te kiezen voor een geautomatiseerde uitbereiding  van de steekproef wanneer er een geconstateerde fout in de deelwaarneming voorkomt.

Toetsingskader

De uitkomsten worden vastgelegd in ValueCare.  Is in de verslaglegging in het dossier onvoldoende onderbouwd waarom voor de cliënt zoveel tijd is geregistreerd, dan vraagt de 2e line of defence om een zorginhoudelijke toelichting aan de betrokken behandelaren.
Deze toelichting wordt vastgelegd in het antwoordveld van de deelwaarneming.

Instelling specifiek

Parameter beschikbaar: N9060_REISTIJD_MEENEMEN
Er kan door middel van een parameter ingesteld worden dat reistijd wel/niet meegenomen wordt in de controlemassa.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Horizontaal toezicht feitelijke levering (terecht niet gecorrigeerd) meer dan 150 minuten per activiteit per behandelaar (N9060)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle initiële DBC's (zorgtype 1xx) en vervolg DBC's (zorgtype 2xx)

Blauwepijl.png

2) Alle activiteiten met meer dan 150 minuten per activiteit per behandelaar op een kalenderdag

Blauwepijl.png

3) Activiteit betreft niet intake & diagnostiek (act_2), crisis (act_6) en/of dagbesteding (act_9)


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png