Registratie verblijf met overnachting (N6241)

Uit Normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N6241)
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6241

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2015: B - 2
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2016: B - 2

Behoort tot Normenkader

 1. GGZ Zelfonderzoek 2015
 2. GGZ Zelfonderzoek 2016
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2015
Uitzondering

De deelwaarneming mag i.t.t. de in het controleplan beschreven methodiek beperkt worden tot maximaal 100 DBC’s.

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat verblijfsdagen met overnachting terecht zijn geregistreerd.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-556

3.1.4 lid 19 Een verblijfsdag met overnachting kan alleen geregistreerd worden als de cliënt voor 20:00 uur is opgenomen (zowel bij eerste opname als bij heropname) en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag.

3.1.4 lid 20 Dagen dat de cliënt afwezig is, mogen niet worden geregistreerd als verblijfsprestatie.

Bijlage V: 1. Verblijf met overnachting (24-uurs verblijf) Verblijf inclusief overnachtingen wordt geregistreerd in aanwezigheidsdagen. Afwezigheidsdagen (bijvoorbeeld voor weekend- of vakantieverlof) worden niet geregistreerd op de DBC van de cliënt.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarbinnen méér dan 28 verblijfsdagen met overnachtingen zijn geregistreerd

Controlemethodiek

Deelwaarneming

Toelichting op de deelwaarneming

Bepaal de deelwaarneming zoals beschreven in het controleplan tot maximaal 100 DBC’s. Vervolgens moeten per DBC op basis van het dossier maximaal zeven verblijfsdagen met overnachting gecontroleerd worden op terechte registratie van de verblijfsdag. Deze 7 dagen worden per DBC op de volgende wijze bepaald: 1a: Selecteer de laatst gedeclareerde verblijfsdag van elke klinische periode die eindigt binnen de DBC. 1b: Selecteer van die betreffende verblijfsdagen de éérste dag. 2a: Selecteer de laatst gedeclareerde verblijfsdag voorafgaand aan elke verlofperiode binnen de DBC. 2b: Selecteer van die betreffende verblijfsdagen de éérste drie dagen. 3a: Selecteer binnen de DBC alle verblijfsdagen met overnachting die na stap 1a en 2a overblijven (oftewel: alle verblijfsdagen die niet het einde vormen van een klinische periode of de dag voor een verlofperiode). 3b: Sorteer per DBC de in 3a geselecteerde dagen op datum oplopend. 3c: Selecteer per DBC drie van de geselecteerde dagen op basis van systematiek deelwaarneming in het controleplan. Voorbeeld: bij 58 geselecteerde dagen moet u de 1ste, 20ste en 40ste dag controleren. Het aantal per DBC te controleren dagen is minimaal 3 en maximaal 7 verblijfsdagen.

Toetsingskader

Stel vast dat de laatst gedeclareerde verblijfsdag van een klinische periode terecht als verblijfsdag is gedeclareerd. Wanneer er binnen de DBC geen klinische periode beëindigd wordt, vervalt deze stap. Stel vast dat de laatst gedeclareerde verblijfsdag voorafgaand aan een verlofperiode terecht is gedeclareerd als verblijfsdag. Afhankelijk van het aantal verlofperioden worden er maximaal drie verblijfsdagen gecontroleerd. Stel vast dat enkele willekeurige verblijfsdagen terecht zijn gedeclareerd. Als uit het dossier niet blijkt dat de cliënt in de instelling aanwezig was gedurende de dag en de nacht (opvolgend aan de dag), terwijl een verblijfsdag met overnachting is geregistreerd, dan is de betreffende verblijfsdag onrechtmatig. Als uit het dossier niet blijkt dat de client in de instelling aanwezig was gedurende de nacht (opvolgend aan de dag), terwijl een verblijfsdag met overnachting is gedeclareerd, dan is de betreffende verblijfsdag onrechtmatig.

Definities relevante terminologie

Verblijfsdagen met overnachting

Verlof

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Financiële afwikkeling

 • De financiële impact is de waarde van de onrechtmatige verblijfsdagen met overnachting.
 • De foutpercentage en de extrapolatie worden bepaald op basis van het bedrag behorend bij de deelprestaties VMO (dus zonder waarde productgroepen)
 • Extrapolatie vindt per stap apart plaats
 • Bevindingen worden op macroniveau gecorrigeerd

Hanteer voor extrapolatie van alle drie de typen verblijfsdagen de volgende stappen (zie rapportageformat voor gevraagde informatie):
Stap 1: Bepaal de waarde van de netto fout.
Stap 2: Bepaal de waarde van alle soortgelijke dagen in de deelwaarneming.
Stap 3: Bepaal het foutpercentage (stap 1/stap2).
Stap 4: Vermenigvuldig het foutpercentage met de totale waarde van de soortgelijke dagen binnen de controlemassa.

Functioneel ontwerp zelfonderwerp 2016

Uitzondering

De deelwaarneming mag i.t.t. de in het controleplan beschreven methodiek beperkt worden tot maximaal 100 DBC’s.

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat verblijfsdagen met overnachting terecht zijn geregistreerd.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-565, pagina 45-46
3.1.4.21 – 3.1.4.22 Verblijf met overnachting (VMO)
Een verblijfsdag met overnachting kan alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen (zowel bij eerste opname als heropname) en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt geldt niet als verblijfsdag. 
 
Artikel 2.10 Besluit zorgverzekering
1. Verblijf omvat verblijf gedurende een ononderbroken periode van ten hoogste 365 dagen, dat medisch noodzakelijk is in verband met de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg. 
2. Een onderbreking van ten hoogste dertig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 365 dagen.  3. In afwijking van het tweede lid tellen onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof wel mee voor de berekening van de 365 dagen.  

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarbinnen méér dan 28 verblijfsdagen met overnachtingen zijn geregistreerd

Controlemethodiek

Deelwaarneming 

Toelichting op de deelwaarneming

Bepaal de deelwaarneming zoals beschreven in het controleplan tot maximaal 100 DBC’s. Vervolgens moeten per DBC op basis van het dossier maximaal zeven verblijfsdagen met overnachting gecontroleerd worden op terechte registratie van de verblijfsdag. Deze 7 dagen worden per DBC op de volgende wijze bepaald:
1a: Selecteer de laatst gedeclareerde verblijfsdag van elke klinische periode die eindigt binnen de DBC.
1b: Selecteer van die betreffende verblijfsdagen de éérste dag.
2a: Selecteer de laatst gedeclareerde verblijfsdag voorafgaand aan elke verlofperiode binnen de DBC.
2b: Selecteer van die betreffende verblijfsdagen de éérste drie dagen.
3a: Selecteer binnen de DBC alle verblijfsdagen met overnachting die na stap 1a en 2a overblijven (oftewel: alle verblijfsdagen die niet het einde vormen van een klinische periode of de dag voor een verlofperiode).
3b: Sorteer per DBC de in 3a geselecteerde dagen op datum oplopend.
3c: Selecteer per DBC drie van de geselecteerde dagen op basis van systematiek deelwaarneming in het controleplan. Voorbeeld: bij 58 geselecteerde dagen moet u de 1ste, 20ste en 40ste dag controleren.

Het aantal per DBC te controleren dagen is minimaal 3 en maximaal 7 verblijfsdagen. 

Toetsingskader

 • Stel vast dat de laatst gedeclareerde verblijfsdag van een klinische periode terecht als verblijfsdag is gedeclareerd. Wanneer er binnen de DBC geen klinische periode beëindigd wordt, vervalt deze stap.
 • Stel vast dat de laatst gedeclareerde verblijfsdag voorafgaand aan een verlofperiode terecht is gedeclareerd als verblijfsdag. Afhankelijk van het aantal verlofperioden worden er maximaal drie verblijfsdagen gecontroleerd.
 • Stel vast dat enkele willekeurige verblijfsdagen terecht zijn gedeclareerd. Als uit het dossier niet blijkt dat de cliënt in de instelling aanwezig was gedurende de dag en de nacht (opvolgend aan de dag), terwijl een verblijfsdag met overnachting is geregistreerd, dan is de betreffende verblijfsdag onrechtmatig.

In tegenstelling tot de in het controleplan omschreven methodiek voor uitbreiding deelwaarneming mag bij dit controlepunt per submassa worden uitgebreid. De uitbreiding kan bijvoorbeeld enkel plaatsvinden op ontslagdagen, er hoeft dan niet op alle extra toegevoegde DBC's ook naar dagen voor verlof en willekeurige dagen gekeken te worden .

Als uit het dossier niet blijkt dat de client in de instelling aanwezig was gedurende de nacht (opvolgend aan de dag), terwijl een verblijfsdag met overnachting is gedeclareerd, dan is de betreffende verblijfsdag onrechtmatig. 

Definities relevante terminologie

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Registratie verblijf met overnachting (N6241)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) DBC's gestart in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DBC bevat meer dan 28 verblijfsdagen met overnachting

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

1a) Selecteer de laatst gedeclareerde verblijfsdag van elke klinische periode die eindigt binnen de DBC.

2a) Selecteer de laatst gedeclareerde verblijfsdag voorafgaand aan elke verlofperiode binnen de DBC.

3a) Selecteer binnen de DBC alle verblijfsdagen met overnachting die na stap 1a en 2a overblijven

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
1b) Selecteer van die betreffende verblijfsdagen de éérste dag.

2b) Selecteer van die betreffende verblijfsdagen de éérste drie dagen.

3b/c) Sorteer per DBC de geselecteerde dagen op datum oplopend en selecteer per DBC drie van de geselecteerde dagen op basis van systematiek deelwaarneming in het controleplan.
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

4) Uit de dossiercontrole blijkt dat:

De laatst gedeclareerde verblijfsdag van een klinische periode terecht als verblijfsdag is gedeclareerd.

5) Uit de dossiercontrole blijkt dat:

 De laatst gedeclareerde verblijfsdag voorafgaand aan een verlofperiode terecht is gedeclareerd als verblijfsdag.

6) Uit de dossiercontrole blijkt dat:

Dat enkele willekeurige verblijfsdagen terecht zijn gedeclareerd. Controlemassa bepaald door data-analyse

 Beoordeling op basis van het dossier

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

 • De financiële impact is de waarde van de onrechtmatige verblijfsdagen met overnachting
 • Hanteer voor extrapolatie van alle drie de typen verblijfsdagen de volgende stappen (zie rapportageformat voor gevraagde informatie en voorbeeld):
  Stap 1: Bepaal de waarde van de netto fout op basis van de soortgelijke gecontroleerde dagen.
  Stap 2: Bepaal de waarde van alle soortgelijke gecontroleerde dagen in de deelwaarneming. 
  Stap 3: Bepaal het foutpercentage (stap 1 ÷ stap2).
  Stap 4: Vermenigvuldig het foutpercentage met de totale waarde van de soortgelijke dagen binnen de controlemassa (per type verblijfsdag apart bepalen) •
 • Bevindingen worden op macroniveau gecorrigeerd. 

 

ValueCareLogo2.png