Regiebehandelaarschap gGGZ, diagnostiekfase, Publiek (N6224)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N6224)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6224

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2017: A - 2.3
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2018: A - 2.3

Behoort tot Normenkader ValueCare
 1. GGZ Zelfonderzoek 2017
 2. GGZ Zelfonderzoek 2018
Functioneel ontwerp
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2017
Instellingspecifiek
Breng in kaart na hoeveel minuten geregistreerde tijd op de DBC een regiebehandelaar voor het eerst direct patiëntgebonden tijd heeft geschreven. Wanneer de patiëntgebonden tijd van een regiebehandelaar in meer dan 85% van alle initiële DBC’s binnen de eerste 400 minuten (directe tijd) heeft plaatsgevonden hoeft het controlepunt niet uitgevoerd te worden.

Doelstelling van het controlepunt
Stel vast dat de DBC direct patiëntgebonden tijd in de diagnosefase bevat van een bevoegd regiebehandelaar.

Relevante wet- en regelgeving
NR/REG-1734, pagina 8
1.3 Begripsbepalingen
Lid dd. regiebehandelaar: de regiebehandelaars in de gespecialiseerde ggz zijn BIG-geregistreerd en hebben een ggz-specifieke opleiding gevolgd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vrijgevestigden en instellingen.

Instellingen
De volgende beroepen kunnen binnen een instelling voorkomen als regiebehandelaar:

 • psychiater
 • klinisch psycholoog
 • klinisch neuropsycholoog
 • psychotherapeut
 • specialist ouderengeneeskunde
 • verslavingsarts in profielregister KNMG
 • GZ-psycholoog
 • klinisch geriater
 • verpleegkundig specialist ggz

Deze beroepen zijn aangewezen als regiebehandelaar in het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. Het Model Kwaliteitsstatuut GGZ is een veldnorm die ingeschreven is als professionele standaard in het register van het Zorginstituut Nederland (ZIN) en in werking treedt per 1 januari 2017.

NR/REG-1734, pagina 17
3.1.4 Registreren
Lid 2. Een initiële DBC moet directe tijd van een regiebehandelaar bevatten. Daarop zijn enkele uitzonderingen, zie Declaratiebepalingen DBC’s:

3.3 Declaratiebepalingen DBC's, p24
Lid 1. De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Als er sprake is van een vervolg-DBC, een initiële DBC door de overgang naar DSM-5 (zorgtype 150) of van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet (zorgtype 147), dan geldt de eis van verplicht directe tijd van de regiebehandelaar niet. Voor crisis-DBC’s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.

Controlemassa
Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC's
 • Waarbij geen directe patiëntgebonden tijd met een regiebehandelaar in de eerste 400 minuten (directe minuten) van de DBC heeft plaatsgevonden.
 • Waarbij het zorgtype niet is 147, 150, 2xx of 301
 • Waarbij DBC’s zónder direct patiëntgebonden tijd van een bevoegd regiebehandelaar (conform controlepunt A-2.1) worden uitgesloten
 • Waarbij DBC’s waarvan de primaire diagnose is gewijzigd als de cliënt al in een behandeltraject zit uitgesloten dienen te worden. Hierbij dient ook gekeken te worden naar DBC’s gestart vóór 2017.

Controlemethodiek
Deelwaarneming

Toetsingskader
De DBC’s waarbij een regiebehandelaar in de eerste 400 directe minuten van de DBC geen direct patiëntgebonden tijd heeft geschreven, moeten worden toegelicht.
De toelichting dient op regelniveau te zijn, hierbij dient in ieder geval op de volgende aspecten te worden ingegaan:

 • Eerste directe tijdsbesteding van een regiebehandelaar (specificeer de activiteit en na hoeveel directe minuten totale geregistreerde tijd deze plaatsvond)
 • Op welke momenten heeft een regiebehandelaar in afstemming met de patiënt het behandelplan vastgesteld en hoe is dit in de tijdsbesteding terug te zien
 • Hoe is een regiebehandelaar betrokken tijdens de diagnostiek fase
 • Waarom is er niet eerder een regiebehandelaar betrokken geweest middels direct patiëntgebonden tijd.

Interpretaties
FAQ 8-4-2019: 

De signaleringsgrens zoals benoemd in het blok "aandachtspunt" moet over de volgende controlemassa worden berekend: 
• Alle DBC’s 
• Waarbij het zorgtype niet is 147, 150, 2xx of 301 
• Waarbij DBC’s zónder direct patiëntgebonden tijd van een bevoegd regiebehandelaar (conform controlepunt A-2.1) worden uitgesloten 
• Waarbij DBC’s waarvan de primaire diagnose is gewijzigd als de cliënt al in een behandeltraject zit uitgesloten dienen te worden. Hierbij dient ook gekeken te worden naar DBC’s gestart vóór 2017.

Berekening financiële impact

 • De berekening van de financiële impact kan niet op voorhand worden bepaald en zal op basis van de casuïstiek worden vastgesteld, rekening houdend met de toelichting per DBC
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau.
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2018
Aandachtspunt

Breng in kaart na hoeveel minuten geregistreerde tijd op de DBC een regiebehandelaar voor het eerst direct patiëntgebonden tijd heeft geschreven. Wanneer de patiëntgebonden tijd van een regiebehandelaar in meer dan 85% van alle initiële DBC’s binnen de eerste 400 minuten (directe tijd) heeft plaatsgevonden hoeft het controlepunt niet uitgevoerd te worden. Dit algemene percentage moet over de volgende controlemassa worden berekend:

 • Alle DBC’s
 • Waarbij het zorgtype niet is 147, 150, 2xx of 301
 • Waarbij DBC’s zónder direct patiëntgebonden tijd van een bevoegd regiebehandelaar (conform controlepunt A-2.1) worden uitgesloten
 • Waarbij DBC’s waarvan de primaire diagnose is gewijzigd als de cliënt al in een behandeltraject zit uitgesloten dienen te worden. Hierbij dient ook gekeken te worden naar DBC’s gestart vóór 2018.

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de DBC direct patiëntgebonden tijd in de diagnosefase bevat van een bevoegd regiebehandelaar.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/REG-1803/1803a

1. Begripsbepalingen

De regiebehandelaars in de gespecialiseerde ggz zijn BIG-geregistreerd en hebben een ggz-specifieke opleiding gevolgd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vrijgevestigden en instellingen.

Instellingen:
De volgende beroepen kunnen binnen een instelling voorkomen als regiebehandelaar:

 • psychiater
 • klinisch psycholoog
 • klinisch neuropsycholoog
 • psychotherapeut
 • specialist ouderengeneeskunde
 • verslavingsarts in profielregister KNMG
 • GZ-psycholoog
 • klinisch geriater
 • verpleegkundig specialist ggz

Deze beroepen zijn aangewezen als regiebehandelaar in het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. Het Model Kwaliteitsstatuut GGZ is een veldnorm die ingeschreven is als professionele standaard in het register van het Zorginstituut Nederland (ZIN) en in werking treedt per 1 januari 2017.

NR/REG-1803/1803a

5.1.4 Registreren
Lid 3. Een initiële DBC moet directe tijd van een regiebehandelaar bevatten. Daarop zijn enkele uitzonderingen.

5.3 Declaratiebepalingen DBC’s, p28
Lid 1. De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd die afleidt naar een prestatie besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Als er sprake is van een vervolg-DBC, een initiële DBC door de overgang naar DSM-5 (zorgtype 150) of van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet (zorgtype 147), dan geldt de eis van verplichte directe tijd die afleidt naar een prestatie van de regiebehandelaar niet. Voor crisis-DBC’s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd die afleidt naar een prestatie hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarbij geen directe patiëntgebonden tijd met een regiebehandelaar in de eerste 400 minuten (directe minuten) van de DBC heeft plaatsgevonden.
 • Waarbij het zorgtype niet is 147, 150, 2xx of 301
 • Waarbij DBC’s zónder direct patiëntgebonden tijd van een bevoegd regiebehandelaar (conform controlepunt A-2.1) worden uitgesloten
 • Waarbij DBC’s waarvan de primaire diagnose is gewijzigd als de cliënt al in een behandeltraject zit uitgesloten dienen te worden. Hierbij dient ook gekeken te worden naar DBC’s gestart vóór 2018.

Controlemethodiek

Deelwaarneming

Toetsingskader

De DBC’s waarbij een regiebehandelaar in de eerste 400 directe minuten van de DBC geen direct patiëntgebonden tijd heeft geschreven, moeten worden toegelicht.
De toelichting dient op regelniveau te zijn, hierbij dient in ieder geval op de volgende aspecten te worden ingegaan:

 • Eerste directe tijdsbesteding van een regiebehandelaar (specificeer de activiteit en na hoeveel directe minuten totale geregistreerde tijd deze plaatsvond);
 • Op welke momenten heeft een regiebehandelaar in afstemming met de patiënt het behandelplan vastgesteld en hoe is dit in de tijdsbesteding terug te zien;
 • Hoe is een regiebehandelaar betrokken tijdens de diagnostiek fase;
 • Waarom is er niet eerder een regiebehandelaar betrokken geweest middels direct patiëntgebonden tijd.

Interpretaties

DBC wordt geclassificeerd als zijnde geen initiële DBC gestart volgend op een zorgtraject met een andere primaire diagnose binnen dezelfde inschrijving, indien:

 • Het zorgtraject van de betreffende DBC is gestart op een datum groter dan de startdatum van het voorgaande zorgtraject
 • De betreffende DBC is een initiële DBC (zorgtype 1xx)
 • De startdatum van de betreffende DBC is groter dan of gelijk aan de einddatum van de voorgaande DBC, én is kleiner dan een einddatum van de voorgaande DBC + 1 jaar
 • De voorgaande DBC is de laatste DBC binnen dat zorgtraject
 • De betreffende DBC is de eerstvolgende DBC binnen dezelfde inschrijving
 • De betreffende DBC heeft een andere primaire diagnose (o.b.v. DSM V) dan de voorgaande DBC

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Regiebehandelaarschap gGGZ, diagnostiekfase, Publiek (N6224)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) DBC's gestart in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DBC met zorgtype ongelijk aan 147, 150, 2xx of 301

Blauwepijl.png

3) DBC is geen initiële DBC gestart volgend op een zorgtraject met een andere primaire diagnose binnen dezelfde inschrijving (Hier worden DBC’s gestart vóór 2017 ook meegenomen)

Blauwepijl.png

4) Waarbij DBC’s zónder direct patiëntgebonden tijd van een bevoegd regiebehandelaar (conform controlepunt A-2.1) worden uitgesloten

Blauwepijl.png

5) DBC heeft geen directe patiëntgebonden tijd met een regiebehandelaar in de eerste 400 minuten (directe minuten) van de DBC

Blauwepijl.png

6) Licht het volgende toe:

 • Eerste directe tijdsbesteding van een regiebehandelaar (specificeer de activiteit en na hoeveel directe minuten totale geregistreerde tijd deze plaatsvond)
 • Op welke momenten heeft een regiebehandelaar in afstemming met de patiënt het behandelplan vastgesteld en hoe is dit in de tijdsbesteding terug te zien
 • Hoe is een regiebehandelaar betrokken tijdens de diagnostiek fase
 • Waarom is er niet eerder een regiebehandelaar betrokken geweest middels direct patiëntgebonden tijd
 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Beoordeling op basis van het dossier


Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6

Berekening financiële impact

 • De berekening van de financiële impact kan niet op voorhand worden bepaald en zal op basis van de casuïstiek worden vastgesteld, rekening houdend met de toelichting per DBC
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op macroniveau.

ValueCareLogo2.png