Hoofdbehandelaarschap gGGZ, directe tijd en bevoegdheid, Publiek (N6212)

Uit Normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N6212)
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6212

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2016: A - 2.1

Behoort tot Normenkader ValueCare

1. GGZ Zelfonderzoek 2016

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de initiële DBC direct patiëntgebonden tijd bevat van een bevoegd hoofdbehandelaar.

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-565, pagina 4.
1.3 Begripsbepaling
Lid n. hoofdbehandelaar: de hoofdbehandelaars in de gespecialiseerde GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd te weten: psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog. De minister heeft deze beroepen aangewezen als hoofdbehandelaar.
Voor wat betreft de taken en verantwoordelijkheden wordt verwezen naar de brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 2 juli 2013 betreffende het Hoofdbehandelaarschap GGZ (kenmerk 129353-106301-CZ).
Verdere informatie m.b.t.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:
• Alle DBC’s
• Waarbij het zorgtype niet is 147 (overgang vanuit Jeugdwet), 2xx of 301
• Waarbij DBC’s waarvan de primaire diagnose is gewijzigd gedurende een behandeltraject u uitgesloten moeten worden. Hierbij moet ook gekeken worden naar DBC’s      gestart vóór 2016.

Controlemethodiek

Data-analyse

Toetsingskader

De DBC is rechtmatig wanneer binnen de DBC directe tijd door een bevoegd hoofdbehandelaar is geschreven conform taken en verantwoordelijkheden zoals opgenomen in brief Hoofdbehandelaarschap GGZ door minister Schippers.
LET OP: Een sociaal geriater kan slechts na een aanvullende opleiding specialist ouderengeneeskunde worden. Een sociaal geriater is niet gelijk aan een specialist ouderengeneeskunde en kan ook niet publiekrechtelijk worden goedgekeurd als hoofdbehandelaar.

Definities relevante terminologie

• Bevoegd hoofdbehandelaar
• Direct patiëntgebonden tijd

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Hoofdbehandelaarschap gGGZ, directe tijd en bevoegdheid, Publiek (N6212)” als aan de volgende selectie is voldaan:1)  Alle DBC's geopend in het betreffende jaar 

Blauwepijl.png

2) DBC zorgtype ongelijk aan:

147, 2xx of 301 

Blauwepijl.png

3) DBC is geen initiële DBC gestart volgend op een zorgtraject met een andere primaire diagnose binnen dezelfde inschrijving
(Hier worden DBC’s gestart vóór 2016 ook meegenomen)

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

4) Initiële DBC (zorgtype 1xx) is onrechtmatig wanneer er geen directe tijd geregistreerd is door een bevoegde hoofdbehandelaar conform Schipperslijst

5) Crisis-DBC met verblijf (zorgtype 302) is onrechtmatig wanneer er geen directe tijd geregistreerd is door een bevoegde hoofdbehandelaar conform Schipperslijst


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

logica: 1 en 2 en 3 en (4 of 5)

Financiële afwikkeling resultaten
  • De financiële impact betreft de waarde van de gehele DBC’s die niet voldoen aan de publieke norm
  • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau. 

ValueCareLogo2.png