Seriële prestaties (N6108)

Uit Normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N6108)
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6108

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2016: F - 6

Behoort tot Normenkader ValueCare

1. GGZ Zelfonderzoek 2016

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat terecht een nieuwe prestatie gbGGZ binnen 60 dagen na het sluiten van de voorgaande prestatie is geopend.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-732, pagina 5
4. Registratieverplichtingen
4.2 De registratie van het behandeltraject start op het moment dat een patiënt zich met een (nieuwe) zorgvraag bij de zorgaanbieder in de Generalistische basis GGZ meldt voor de intake en diagnostiek of in geval van een vervolg-prestatie chronisch.
4.3 De registratie van het behandeltraject eindigt nadat het behandeltraject is afgerond.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

  • Alle prestaties gbGGZ
  • Waarbij de prestatiecode niet is 180004 (Basis GGZ Chronisch) en deze prestatie (Basis GGZ Chronisch) 365 dagen heeft open gestaan
    • (FAQ 4-7-2018: Alle chronische prestaties die 365 dagen hebben opengestaan mogen uitgesloten worden binnen controlepunt F-6.)
  • Openingsdatum van de prestatie ligt binnen 60 dagen na sluiting van voorgaande prestatie

LET OP: hierbij moeten ook de prestatie gbGGZ geopend in 2015 worden meegenomen. 

Controlemethodiek

Integrale controle 

Toetsingskader

U onderbouwt waarom de voorgaande prestaties gesloten is en de nieuwe prestatie is geopend. Seriële prestaties dienen in onderlinge samenhang bekeken te worden. Beide prestaties dienen opgenomen te worden in het rapportageformat.
Een wijziging van primaire diagnose is in tegenstelling tot binnen de gGGZ geen reden voor het openen van een nieuwe prestatie in de gbGGZ. Ook een nieuwe zorgvraag en / of een terugval zijn niet zonder meer redenen om een nieuwe prestatie te openen.
Als uit dit controlepunt blijkt dat het openen en sluiten van prestaties niet conform wet- en regelgeving plaatsvindt, kan de controle worden uitgebreid op aanwijzing van de reviewend verzekeraar.

Definities relevante terminologie

  • Nieuwe zorgvraag
  • Terugval

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Seriële prestaties (N6108)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Prestatie geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Alle chronische prestaties (180004) die langer dan 365 dagen hebben opengestaan mogen worden uitgesloten

Blauwepijl.png

3)  Startdatum van de prestatie valt binnen 60 dagen na de einddatum van een andere prestatie voor dezelfde cliënt

Blauwepijl.png

4)  Onderbouw waarom de voorgaande prestatie gesloten is en de nieuwe prestatie geopend Controlemassa bepaald door data-analyse

 Beoordeling op basis van het dossier


Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

  • Financiële impact wordt bepaald op casusniveau, gezien de veelheid aan herdeclaratie- en correctiemogelijkheden
  • Bevindingen worden op microniveau gecorrigeerd.

ValueCareLogo2.png