Onverzekerde diagnose (N6107)

Uit Normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N6107)
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6107

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles bGGZ 2016: F - 3.1

Behoort tot Normenkader ValueCare

1. GGZ Zelfonderzoek 2016

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de prestaties gbGGZ geen onverzekerde primaire diagnose bevat.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-732, pagina 3

3.17 DSM stoornis 

Een stoornis als bedoeld in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM), versie DSM-IV-TR. Een vermoeden van een in tot het verzekerde pakket behorende DSM stoornis is een noodzakelijke voorwaarde voor toegang tot de Generalistische basis GGZ. Voor behandeling in de Generalistische basis GGZ dient een stoornis aanwezig te zijn.  Lijst onverzekerde diagnoses ZiNL (zie Bijlage 3 - A-3.1 en F-3.1 Onverzekerde diagnoses & A-3.2 Onverzekerde interventies.xlsx) 

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

• Alle prestaties gbGGZ
• Waarbij de prestatiecode níét is 180005 (Onvolledig behandeltraject)
• Waarbij de primaire diagnose voorkomt op de lijst met ‘onverzekerde diagnoses’ zie Bijlage 3 - A-3.1 en F-3.1 Onverzekerde diagnoses & A-3.2 Onverzekerde interventies.xlsx.

Controlemethodiek

Data-analyse

Toetsingskader

Als de primaire diagnose van de prestatie voor komt op de lijst van onverzekerde diagnoses, dan is de prestatie onrechtmatig. Een uitzondering geldt voor enkele diagnoses waarvoor in de tabel een conditie is opgenomen. Dan dient getoetst te worden of deze conditie wordt voldaan.

Als u van mening bent dat desondanks sprake is van verzekerde zorg, dient u dit op regelniveau inhoudelijk toe te lichten zodat een medisch adviseur dit kan beoordelen. Dat sprake is van comorbiditeit (diagnoses op de andere assen) is geen afdoende reden. Verzekeraars gaan er vanuit dat zorgvuldig is geclassificeerd.

Definities relevante terminologie

  • Lijst onverzekerde diagnoses 
  • Onverzekerde diagnose / onverzekerde zorg

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Onverzekerde diagnose (N6107)” als aan de volgende selectie is voldaan: 1) Prestatie geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Prestatiecode is ongelijk aan:

180005 (Onvolledig behandeltraject) 

Blauwepijl.png

7) Primaire diagnose van de prestatie komt voor op de lijst van onverzekerde diagnoses
 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 en 3

Financiële afwikkeling resultaten

  • Financiële impact is de waarde van de prestatie met de onverzekerde diagnose waarbij een prestatie 'onvolledig behandeltraject' als herdeclaratie ingediend mag worden mits ten tijde van de verwijzing niet al bekend was dat het om een onverzekerde diagnose ging.
  • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau

ValueCareLogo2.png