Onvolledig behandeltraject (N6105)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N6105)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6105

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2015: F - 5
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2016: F - 5
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2017: F - 5
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2018: F - 5

Behoort tot Normenkader ValueCare
 1. GGZ Zelfonderzoek 2015
 2. GGZ Zelfonderzoek 2016
 3. GGZ Zelfonderzoek 2017
 4. GGZ Zelfonderzoek 2018
Functioneel ontwerp
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2015
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat er geen prestaties gbGGZ (alle prestaties niet zijnde ‘onvolledig behandeltraject’) vergoed worden terwijl er sprake is van een onvolledig behandeltraject.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-726: Artikel 5:
Minimale Dataset Basis GGZ 5.2 In uitzondering op artikel 5.1 wordt voor de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in plaats van onderdeel 5 geregistreerd: Afsluitreden: a. Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd b. Cliëntprofiel cliënt te zwaar voor Basis GGZ c. Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van cliënt

Artikel 8: Declaratiebepalingen
8.5 Indien blijkt dat er geen sprake is van een DSM stoornis, wordt het behandeltraject afgesloten en wordt uitsluitend de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.
8.6 Indien tijdens de behandeling in de Basis GGZ blijkt dat de problematiek en klachten verergeren waardoor de cliënt niet meer binnen de cliëntprofielen van de Basis GGZ past, vindt overdracht plaats aan de verwijzer. In dat geval wordt het behandeltraject in de Basis GGZ afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd) en blijkt dat het cliëntprofiel van de cliënt te zwaar is voor de Basis GGZ, wordt de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht. 8.7 Indien de behandeling voortijdig op initiatief van de cliënt wordt beëindigd, wordt het behandeltraject in de Basis GGZ afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd) wordt de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

Alle prestaties gbGGZ Waarbij de prestatiecode níét is 18005 (Onvolledig behandeltraject). Prestatie is afgesloten met één van de volgende afsluitredenen: Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd; Cliëntprofiel cliënt te zwaar voor gbGGZ en er is sprake van maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd; Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van cliënt en er is sprake van maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd.

Controlemethodiek

Data-analyse

Toetsingskader

Output uit de data-analyse is onrechtmatig. Uitzonderingen kunnen met casuïstiek (op regelniveau) worden toegelicht.

Definities relevante terminologie

Interpretaties
De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. In het functioneel ontwerp wordt gesproken over "Waarbij de prestatiecode níét is 18005 (Onvolledig behandeltraject)"
 2. Onvolledig behandeltraject= 180005 i.p.v. 18005.
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2016
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat er geen prestaties gbGGZ (alle prestaties niet zijnde ‘onvolledig behandeltraject’) gedeclareerd worden terwijl er sprake is van een onvolledig behandeltraject.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving
NR/CU-732, pagina 7, 9, 10:
Artikel 5:
Minimale Dataset Basis GGZ 5.2 In uitzondering op artikel 5.1 wordt voor de prestatie Onvolledig behandeltraject in plaats van onderdeel 5 geregistreerd: Afsluitreden: 
- Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd 
- Patiëntprofiel patiënt te zwaar voor Generalistische basis GGZ 
- Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt en/of behandelaar   

Artikel 8: Declaratiebepalingen
8.5 Indien blijkt dat er geen sprake is van een DSM stoornis, wordt het behandeltraject afgesloten en wordt uitsluitend de prestatie Onvolledig behandeltraject  in rekening gebracht.
8.6 Indien tijdens de behandeling in de Generalistische basis GGZ blijkt dat de problematiek en klachten verergeren waardoor de patiënt niet meer binnen de patiëntprofielen van de Generalistische basis GGZ past, wordt het behandeltraject in de Generalistische basis GGZ afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) en blijkt dat het patiëntprofiel van de patiënt te zwaar is voor de Generalistische basis GGZ, wordt de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht. 
8.7 Indien de behandeling voortijdig op initiatief van de patiënt en/of behandelaar wordt beëindigt, wordt het behandeltraject in de Generalistische basis GGZ afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) wordt de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle prestaties gbGGZ
 • Waarbij de prestatiecode níét is 180005 (Onvolledig behandeltraject).
 • Prestatie is afgesloten met één van de volgende afsluitredenen:
 1. Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd;
 2. Cliëntprofiel cliënt te zwaar voor gbGGZ en er is sprake van maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd;
 3. Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van cliënt en er is sprake van maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd. 

Controlemethodiek

Data-analyse

Toetsingskader

Output uit de data-analyse is onrechtmatig. Uitzonderingen kunnen met casuïstiek (op regelniveau) worden toegelicht.

Definities relevante terminologie

Interpretaties

Er zijn geen interpretatie keuzes gemaakt.

Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2017
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat er geen prestaties gbGGZ (alle prestaties niet zijnde ‘onvolledig behandeltraject’) gedeclareerd worden terwijl er sprake is van een onvolledig behandeltraject.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/REG-1735
6.2 In uitzondering op artikel 6.1 wordt voor de prestatie Onvolledig behandeltraject in plaats van onderdeel 5 geregistreerd. Afsluitreden:

 1. Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd
 2. Patiëntprofiel patiënt te zwaar voor Generalistische basis GGZ
 3. Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt en/of behandelaar

9.4 Indien blijkt dat er geen sprake is van een DSM stoornis, wordt het behandeltraject afgesloten en wordt uitsluitend de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

9.5 Indien tijdens de behandeling in de Generalistische basis GGZ blijkt dat de problematiek en klachten verergeren waardoor de patiënt niet meer binnen de patiëntprofielen van de Generalistische basis GGZ past, wordt het behandeltraject in de Generalistische basis GGZ afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) en blijkt dat het patiëntprofiel van de patiënt te zwaar is voor de Generalistische basis GGZ, wordt de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

9.6 Indien de behandeling voortijdig op initiatief van de patiënt en/of behandelaar wordt beëindigt, wordt het behandeltraject in de Generalistische basis GGZ afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) wordt de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle prestaties gbGGZ
 • Waarbij de prestatiecode níét is 180005 (Onvolledig behandeltraject).
 • Prestatie is afgesloten met één van de volgende afsluitredenen:
 1. Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd;
 2. Cliëntprofiel cliënt te zwaar voor gbGGZ en er is sprake van maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd;
 3. Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van cliënt en er is sprake van maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd. 

Controlemethodiek

Data-analyse

Toetsingskader

De output uit de data-analyse is onrechtmatig. Als u van mening bent dat desondanks sprake is van een rechtmatigheid, dient u dit op regelniveau inhoudelijk toe te lichten

Definities relevante terminologie

Interpretaties

Er zijn geen interpretatie keuzes gemaakt.

Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2018
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat er geen prestaties gbGGZ (alle prestaties niet zijnde ‘onvolledig behandeltraject’) gedeclareerd worden terwijl er sprake is van een onvolledig behandeltraject.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/REG-1804
6.2 In uitzondering op artikel 6.1 wordt voor de prestatie Onvolledig behandeltraject in plaats van onderdeel 5 geregistreerd. Afsluitreden:

 1. Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd
 2. Patiëntprofiel patiënt te zwaar voor Generalistische basis GGZ
 3. Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt en/of behandelaar

9.4 Indien blijkt dat er geen sprake is van een DSM stoornis, wordt het behandeltraject afgesloten en wordt uitsluitend de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

9.5 Indien tijdens de behandeling in de Generalistische basis GGZ blijkt dat de problematiek en klachten verergeren waardoor de patiënt niet meer binnen de patiëntprofielen van de Generalistische basis GGZ past, wordt het behandeltraject in de Generalistische basis GGZ afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) en blijkt dat het patiëntprofiel van de patiënt te zwaar is voor de Generalistische basis GGZ, wordt de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

9.6 Indien de behandeling voortijdig op initiatief van de patiënt en/of behandelaar wordt beëindigt, wordt het behandeltraject in de Generalistische basis GGZ afgesloten en de geleverde prestatie in rekening gebracht. Ingeval de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) wordt de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle prestaties gbGGZ
 • Waarbij de prestatiecode níét is 180005 (Onvolledig behandeltraject).
 • Prestatie is afgesloten met één van de volgende afsluitredenen:
 1. Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd;
 2. Cliëntprofiel cliënt te zwaar voor gbGGZ en er is sprake van maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd;
 3. Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van cliënt en er is sprake van maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd. 

Controlemethodiek

Data-analyse

Toetsingskader

De output uit de data-analyse is onrechtmatig. Als u van mening bent dat desondanks sprake is van een rechtmatigheid, dient u dit op regelniveau inhoudelijk toe te lichten

Definities relevante terminologie

Interpretaties

Er zijn geen interpretatie keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Onvolledig behandeltraject (N6105)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Prestaties geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Prestatiecode is ongelijk aan:

180005 (Onvolledig behandeltraject)

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

3) Prestatie is onrechtmatig als de afsluitreden is:

12. Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd

4) Prestatie is onrechtmatig als de afsluitreden is:

13. Cliëntprofiel cliënt te zwaar voor Basis GGZ én er is sprake van maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd

5) Prestatie is onrechtmatig als de afsluitreden is:

21. Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van cliënt én er is sprake van maximaal 120 minuten directe en indirecte cliëntgebonden tijd
 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 en (3 of 4 of 5)

Berekening financiële impact

 • De financiële impact is het waardeverschil tussen de onrechtmatig in rekening gebrachte prestatie gbGGZ en de waarde van een prestatie Onvolledig behandeltraject.
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau.

ValueCareLogo2.png