Crisis-DBC binnen budget met looptijd langer dan 3 kalenderdagen (N2236)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N2236)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N2236
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Rechtmatigheid - Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2021 - Crisis
  2. SGGZ 2020 - Crisis
Samenvatting

Een crisis-dbc binnen budget heeft een maximale duur van 3 kalenderdagen.

Wet- en regelgeving
2020
303: Acute psychiatrische hulpverlening - binnen budget

Hulpverlening die deel uitmaakt van de gespecialiseerde ggz en welke gericht is op personen in een crisissituatie waarvan het vermoeden bestaat dat zij een acute psychiatrische stoornis hebben bij wie snel (medisch) ingrijpen noodzakelijk is en de zorg bestaat uit de functies triage, beoordeling, beschikbaarheid (outreachende) ambulante crisisbehandeling tot maximaal drie kalenderdagen (inclusief beoordelingsruimte) en beschikbaarheid crisisbedden en opname tot maximaal drie kalenderdagen. De zorg wordt geleverd conform de eisen die de generieke module acute psychiatrie stelt aan de organisatie en expertise van het team en de samenwerkingsafspraken (regioplan);

2020: Informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening - NR/REG-2107, art. 1 lid c

2021
303: Acute psychiatrische hulpverlening - binnen budget

Hulpverlening die deel uitmaakt van de gespecialiseerde ggz en welke gericht is op personen in een crisissituatie waarvan het vermoeden bestaat dat zij een acute psychiatrische stoornis hebben bij wie snel (medisch) ingrijpen noodzakelijk is en de zorg bestaat uit de functies triage, beoordeling, beschikbaarheid (outreachende) ambulante crisisbehandeling tot maximaal drie kalenderdagen (inclusief beoordelingsruimte) en beschikbaarheid crisisbedden en opname tot maximaal drie kalenderdagen. De zorg wordt geleverd conform de eisen die de generieke module acute psychiatrie stelt aan de organisatie en expertise van het team en de samenwerkingsafspraken (regioplan);

2021: Informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening - NR/REG-2107, art. 1 lid c

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Crisis-DBC binnen budget met looptijd langer dan 3 kalenderdagen (N2236)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC’s geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Zorgtype DBC gelijk aan zorgtype:

      303: Acute psychiatrische hulpverlening binnen budget

Blauwepijl.png

3) DBC langer dan drie kalenderdagen open

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCarelogo2022.png