Prestatie met een verwijsbrief ouder dan 9 maanden (N2114)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N2114)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2114
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Rechtmatigheid - generalistische basis Geestelijke Gezondheidszorg

  1. BGGZ 2019 - Verwijsregistratie
  2. BGGZ 2018 - Verwijsregistratie
  3. BGGZ 2017 - Verwijsregistratie
Samenvatting

Prestaties met een verwijsbrief ouder dan 9 maanden mogen niet aan de zorgverzekeraar gefactureerd worden.

Wet- en regelgeving
2017
2 In de onderhavige afspraken wordt steeds uitgegaan van een geldigheidsduur van de verwijzing van 9 maanden. Dit betekent dat binnen 9 maanden nadat de verwijzing is afgegeven het eerste patiëntcontact met de ggz-behandelaar moet hebben plaatsgevonden. Als dat niet is gebeurd en er is nog wel behoefte aan ggz, is hiervoor een nieuwe verwijzing nodig.

Als de patiënt is behandeld in de gespecialiseerde ggz en er wordt door de betreffende zorgaanbieder geen vervolg-DBC geopend, maar een product ‘chronisch’ in de generalistische basis-ggz, is hiervoor geen verwijzing nodig (namelijk er is continuïteit van zorg). Als binnen de generalistische basis-ggz na het sluiten van een zorgproduct, een (nieuw) zorgproduct ‘chronisch’ wordt geopend voor de vervolgbehandeling van dezelfde problematiek bij dezelfde zorgaanbieder, is eveneens geen nieuwe verwijzing nodig. De regiebehandelaar van de patiënt doet hiervan wel (steeds) binnen 30 dagen een melding aan de huisarts met een inhoudelijke onderbouwing en zorgt ervoor dat deze melding met inhoudelijke onderbouwing wordt opgenomen in het patiëntendossier. 

Bron: Afspraken verwijzing Geestelijke gezondheidszorg (pg. 2)

2018
2 In de onderhavige afspraken wordt steeds uitgegaan van een geldigheidsduur van de verwijzing van 9 maanden. Dit betekent dat binnen 9 maanden nadat de verwijzing is afgegeven het eerste patiëntcontact met de ggz-behandelaar moet hebben plaatsgevonden. Als dat niet is gebeurd en er is nog wel behoefte aan ggz, is hiervoor een nieuwe verwijzing nodig.

Als de patiënt is behandeld in de gespecialiseerde ggz en er wordt door de betreffende zorgaanbieder geen vervolg-DBC geopend, maar een product ‘chronisch’ in de generalistische basis-ggz, is hiervoor geen verwijzing nodig (namelijk er is continuïteit van zorg). Als binnen de generalistische basis-ggz na het sluiten van een zorgproduct, een (nieuw) zorgproduct ‘chronisch’ wordt geopend voor de vervolgbehandeling van dezelfde problematiek bij dezelfde zorgaanbieder, is eveneens geen nieuwe verwijzing nodig. De regiebehandelaar van de patiënt doet hiervan wel (steeds) binnen 30 dagen een melding aan de huisarts met een inhoudelijke onderbouwing en zorgt ervoor dat deze melding met inhoudelijke onderbouwing wordt opgenomen in het patiëntendossier. 

Bron: Afspraken verwijzing Geestelijke gezondheidszorg (pg. 2)

2019
2 In de onderhavige afspraken wordt steeds uitgegaan van een geldigheidsduur van de verwijzing van 9 maanden. Dit betekent dat binnen 9 maanden nadat de verwijzing is afgegeven het eerste patiëntcontact met de ggz-behandelaar moet hebben plaatsgevonden. Als dat niet is gebeurd en er is nog wel behoefte aan ggz, is hiervoor een nieuwe verwijzing nodig.

Als de patiënt is behandeld in de gespecialiseerde ggz en er wordt door de betreffende zorgaanbieder geen vervolg-DBC geopend, maar een product ‘chronisch’ in de generalistische basis-ggz, is hiervoor geen verwijzing nodig (namelijk er is continuïteit van zorg). Als binnen de generalistische basis-ggz na het sluiten van een zorgproduct, een (nieuw) zorgproduct ‘chronisch’ wordt geopend voor de vervolgbehandeling van dezelfde problematiek bij dezelfde zorgaanbieder, is eveneens geen nieuwe verwijzing nodig. De regiebehandelaar van de patiënt doet hiervan wel (steeds) binnen 30 dagen een melding aan de huisarts met een inhoudelijke onderbouwing en zorgt ervoor dat deze melding met inhoudelijke onderbouwing wordt opgenomen in het patiëntendossier. 

Bron: Afspraken verwijzing Geestelijke gezondheidszorg (pg. 2)

2020

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Prestatie met een verwijsbrief ouder dan 9 maanden (N2114)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Prestatie geopend in betreffend jaar

Blauwepijl.png

2) Prestatiecode is ongelijk aan
180005 (onvolledig behandeltraject)
en
180004 (chronische prestatie) is geen vervolg op een SGGZ-product of een BGGZ-product

Blauwepijl.png

3) Startdatum van de prestatie is > 9 maanden na verwijsdatum


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De financiële impact wordt bepaald door de prestatie met een ongeldige verwijsbrief te verwijderen. De financiële impact is de waarde van de prestatie.

ValueCareLogo2.png