Seriële prestatie volgend op een prestatie met looptijd korter dan 365 dagen (N2104)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N2104)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2104
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid - generalistische basis Geestelijke Gezondheidszorg

  1. BGGZ 2020 - Serialiteit en parallelliteit
  2. BGGZ 2019 - Serialiteit en parallelliteit
  3. BGGZ 2018 - Serialiteit en parallelliteit
  4. BGGZ 2017 - Serialiteit en parallelliteit
  5. BGGZ 2016 - Serialiteit en parallelliteit
Samenvatting

Deze norm signaleert wanneer er binnen 365 dagen na het sluiten van de voorgaande prestatie, een nieuwe prestatie geopend is.

Regelgeving / beleid
2017
Registratieverplichtingen

5.3 De registratie van het behandeltraject start op het moment dat een patiënt zich met een (nieuwe)zorgvraag bij de zorgaanbieder in de generalistische basis-ggz meldt voor de intake en diagnostiek of in geval van een vervolgprestatie chronisch.

5.4 De registratie van het behandeltraject eindigt nadat het behandeltraject is afgerond.

5.8 Er kunnen niet meerdere prestaties tegelijkertijd worden geregistreerd bij dezelfde patiënt. Dit geldt niet voor een combinatie van één van de prestaties BK, BM of BI, met prestatie BC.

5.9 De administratieve organisatie dient zodanig ingericht te zijn dat een audit-trail mogelijk is. De zorgautoriteit en de zorgverzekeraar moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om vastlegging van de uitgevoerde behandeltrajecten op juistheid te controleren.

2017: NR/REG-1735 art. 5.3, 5.4, 5.8 & 5.9 (p.14)

2018
Registratieverplichtingen

5.3 De registratie van het behandeltraject start op het moment dat een patiënt zich met een (nieuwe) zorgvraag bij de zorgaanbieder in de generalistische basis-ggz meldt voor de intake en diagnostiek of in geval van een vervolgprestatie chronisch.

5.4 De registratie van het behandeltraject eindigt nadat het behandeltraject is afgerond.

5.8 Er kunnen niet meerdere prestaties tegelijkertijd worden geregistreerd bij dezelfde patiënt. Dit geldt niet voor een combinatie van één van de prestaties BK, BM of BI, met prestatie BC.

5.9 De administratieve organisatie dient zodanig ingericht te zijn dat een audit-trail mogelijk is. De zorgautoriteit en de zorgverzekeraar moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om vastlegging van de uitgevoerde behandeltrajecten op juistheid te controleren.

2018: NR/REG-1804 art. 5.3, 5.4, 5.8 & 5.9 (p.15)

2019
Registratieverplichtingen

5.3 De registratie van het behandeltraject start op het moment dat een patiënt zich met een (nieuwe) zorgvraag bij de zorgaanbieder in de generalistische basis-ggz meldt voor de intake en diagnostiek of in geval van een vervolgprestatie chronisch.

5.4 De registratie van het behandeltraject eindigt nadat het behandeltraject is afgerond.

5.8 Er kunnen niet meerdere prestaties tegelijkertijd worden geregistreerd bij dezelfde patiënt. Dit geldt niet voor een combinatie van één van de prestaties BK, BM of BI, met prestatie BC.

5.9 De administratieve organisatie dient zodanig ingericht te zijn dat een audit-trail mogelijk is. De zorgautoriteit en de zorgverzekeraar moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om vastlegging van de uitgevoerde behandeltrajecten op juistheid te controleren.

2019: NR/REG-1804 art. 5.3, 5.4, 5.8 & 5.9 (p.15)

2020
Registratieverplichtingen

5.3 De registratie van het behandeltraject start op het moment dat een patiënt zich met een (nieuwe) zorgvraag bij de zorgaanbieder in de generalistische basis-ggz meldt voor de intake en diagnostiek of in geval van een vervolgprestatie chronisch.

5.4 De registratie van het behandeltraject eindigt nadat het behandeltraject is afgerond.

5.8 Er kunnen niet meerdere prestaties tegelijkertijd worden geregistreerd bij dezelfde patiënt. Dit geldt niet voor een combinatie van één van de prestaties BK, BM of BI, met prestatie BC.

5.9 De administratieve organisatie dient zodanig ingericht te zijn dat een audit-trail mogelijk is. De zorgautoriteit en de zorgverzekeraar moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om vastlegging van de uitgevoerde behandeltrajecten op juistheid te controleren.

2020: NR/REG-2023 art. 5.3, 5.4, 5.8 & 5.9 (p.13)

2021
Registratieverplichtingen

5.3 De registratie van het behandeltraject start op het moment dat een patiënt zich met een (nieuwe) zorgvraag bij de zorgaanbieder in de generalistische basis-ggz meldt voor de intake en diagnostiek of in geval van een vervolgprestatie chronisch.

5.4 De registratie van het behandeltraject eindigt nadat het behandeltraject is afgerond.

5.8 Er kunnen niet meerdere prestaties tegelijkertijd worden geregistreerd bij dezelfde patiënt. Dit geldt niet voor een combinatie van één van de prestaties BK, BM of BI, met prestatie BC.

5.9 De administratieve organisatie dient zodanig ingericht te zijn dat een audit-trail mogelijk is. De zorgautoriteit en de zorgverzekeraar moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om vastlegging van de uitgevoerde behandeltrajecten op juistheid te controleren.

2021: NR/REG-2114a art. 5 lid 3, 4, 8 en 9

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. De startdatum van het opvolgend traject (blokje 3) kan ingesteld worden. Deze staat default op 60 dagen.
    • M.a.w.: Als een prestatie binnen 60 dagen na einddatum voorgaande prestatie is geopend en valt binnen 365 dagen vanaf startdatum vorig traject, wordt hij gesignaleerd.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Seriële prestatie volgend op een prestatie met looptijd korter dan 365 dagen (N2104)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle prestaties met clienten met meer dan één behandeltraject

Blauwepijl.png

2) Er is een traject wat korter heeft gelopen dan 365 dagen 

Blauwepijl.png

3) Opvolgende traject is binnen 365 dagen geopend (na startdatum voorgaande traject) 


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png