DBC zonder jaarlijkse terugkoppeling huisarts (N2024)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N2024)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N2024
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2021 - Verwijsregistratie
  2. SGGZ 2020 - Verwijsregistratie
Samenvatting

Bij patiënten die langer dan een half jaar in de zorg zijn in de ggz, geldt dat de huisarts minimaal elk jaar een voortgangsverslag ontvangt met: beloop, (gewijzigde) medicatie, (gewijzigd) controlebeleid door ggz en/of huisartsenpraktijk, een eventueel crisisplan, en een aanspreekpunt bij en contactgegevens van de ggz-aanbieder.

Regelgeving / beleid

Géén verwijsbrief, géén spoedeisend of wettelijk kader, wel vervolg van zorg in GGZ: Doorverwijzing
Uitsluitend de volgende routes worden erkend als doorverwijzing:
1. Cliënt komt uit justitieel traject (DBBC)
2. Cliënt is in behandeling bij de aanbieder en zet behandeling direct voort na het beëindigen van de Wlz-indicatie
3. Cliënt komt uit de Jeugdwet
4. Vervolg in een initiële DBC na start behandeling binnen de crisis-DBC
5. Generalistische Basis-GGZ naar Gespecialiseerde GGZ (of vice-versa)
6. Doorverwijzing tussen GGZ-aanbieders (onafhankelijk of dit GB-GGZ of G-GGZ betreft)
In deze situaties is er dus geen (nieuwe) verwijzing van een eventuele initiële verwijzer nodig. Dan geldt dat de huisarts, bij de patiënten die langer dan een half jaar in de zorg zijn in de ggz, minimaal elk jaar een voortgangsverslag ontvangt met: beloop, (gewijzigde) medicatie, (gewijzigd) controlebeleid door ggz en/of huisartsenpraktijk, een eventueel crisisplan, en een aanspreekpunt bij en contactgegevens van de ggz-aanbieder.
De van toepassing zijnde situatie moet blijken uit het dossier.

Interpretaties

We kijken in deze controle naar alle DBCs geopend vanaf 1-1-2020
Client is xx maanden in zorg. Dit is per instelling instelbaar. Default staat het aantal maanden in zorg op 10 maanden. Hierbij kijkend naar zowel SGGZ, BGGZ, LGGZ, FZ, WMO als Jeugd. De laatste terugkoppeling naar de huisarts is langer dan xx maanden geleden (Default = 10 maanden)
Bij geen enkele brief aanwezig berekenen wij vanaf  inschrijving --> elke 12 maanden een brief
Wanneer er een brief aanwezig is berekenen wij de nieuwe termijn vanaf de laatste brief aan huisarts

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC zonder jaarlijkse terugkoppeling huisarts (N2024)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Uitgesloten zijn:

  • ​Crisis-DBC's (Zorgtype 303,304,305 en 306)
  • Crisismaatregel (Zorgtype 156 en 256)
  • Zorgmachtiging (Zorgtype 155 en 255)
Blauwepijl.png

3) Cliënt is langer dan xx maanden in zorg

Blauwepijl.png

4) Er is geen voortgangsverslag aanwezig in de afgelopen xx maanden


Logica: 1 en 2 en 3

ValueCarelogo2022.png