Registratie voldoet aan de eisen van een consult zorgactiviteit op basis van een SEH consult (N2008)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N2008)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2008
Behoort tot Normenkader ValueCare

De N2008 is de vervanger van de N0045

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Volledigheid - SEH (R06812

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Fysiek Polikliniekbezoek
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer een zorgactiviteit SEH consult is vastgelegd maar geen polikliniekbezoek is vastgelegd. Dit duidt erop dat er een polikliniek bezoek gemist wordt.

Regelgeving / beleid
2017
Spoedeisende hulp contact op de SEH-afdeling (190015)
Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op de spoedeisende hulp. Deze activiteit kan naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

Spoedeisende hulp contact buiten de SEH-afdeling, elders in het ziekenhuis (190016)
Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op een andere afdeling dan de spoedeisende hulp. Deze activiteit kan naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2017: NR/REG-1732 art. 24 lid 42 en 43

2018
Spoedeisende hulp contact op de SEH-afdeling (190015)
Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op de spoedeisende hulp. Deze activiteit kan naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

Spoedeisende hulp contact buiten de SEH-afdeling, elders in het ziekenhuis (190016)
Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op een andere afdeling dan de spoedeisende hulp. Deze activiteit kan naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 45 en 46

2019
Spoedeisende hulp contact op de SEH-afdeling (190015)
Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op de spoedeisende hulp. Deze activiteit mag naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

Spoedeisende hulp contact buiten de SEH-afdeling, elders in het ziekenhuis (190016)
Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op een andere afdeling dan de spoedeisende hulp. Deze activiteit mag naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 17 en 18

2020
Spoedeisende hulp contact op de SEH-afdeling (190015)
Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op de spoedeisende hulp. Deze activiteit mag naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

Spoedeisende hulp contact buiten de SEH-afdeling, elders in het ziekenhuis (190016)
Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op een andere afdeling dan de spoedeisende hulp. Deze activiteit mag naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 17 en 18

2021
Spoedeisende hulp contact op de SEH-afdeling (190015)

Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op de spoedeisende hulp. Deze activiteit mag naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

Spoedeisende hulp contact buiten de SEH-afdeling, elders in het ziekenhuis (190016)
Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op een andere afdeling dan de spoedeisende hulp. Deze activiteit mag naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2021: NR/REG-2103a art. 24 lid 17 en 18

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Bij Gynaecologie/verloskunde komen patienten vaak met spoed om te bevallen. Het voorkomen van een bevallingscode (037651,037652,037653 - partus, 037751,037752,037753 - kunstverlossing of 190043,190044,190045,190046 - Poliklinische bevalling) is ook voldoende, en het registeren van een consult heeft in deze gevallen weinig (financiele) zin.
  2. Middels een klantspecifieke parameter kan ingesteld worden welke verrichtingen nog meer een SEH-consult verklaren en waarbij dus geen actie gesignaleerd hoeft te worden (aanvulling op de verrichtingen in blokje 3 van de programmeerbare norm).
  3. Het is mogelijk om specifieke specialismen uit te sluiten middels een parameter.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Registratie voldoet aan de eisen van een consult zorgactiviteit op basis van een SEH consult (N2008)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle spoedeisende hulp contacten (190015 en 190016) exclusief uitgevoerd door de kaakchirurg

Blauwepijl.png

2) Uitgevoerd in controlejaar

Blauwepijl.png

3) Op dezelfde kalenderdag is er geen polikliniekbezoek (190013/190060 of RAT-consult 090613/090614), dagverpleging of langdurige observatie (ZPK 2), verpleegdag (ZPK 3), klinische opname (190021), of IC-opname (ZPK 19), of een bevallingscode (037651,037652,037653 - partus, 037751,037752,037753 - kunstverlossing of 190043,190044,190045,190046 - Poliklinische bevalling) aanwezig.


Logica: 1 en 2 en 3

Te nemen actie

Registreer polikliniek consult.

Berekening financiële impact

Het waardeverschil van het subtraject na het toevoegen van de zorgactiviteit 190060 wordt getoond als financiële impact.

ValueCareLogo2.png