Dagbesteding niet voldoende verantwoord in dossier (N1788)

Uit Normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N1788)
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1788

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2014: 21
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2015: A-10
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2016: A-10

Behoort tot Normenkader

 1. GGZ Zelfonderzoek 2014
 2. GGZ Zelfonderzoek 2015
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2014
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de dagbesteding een relatie heeft met de behandeling (niet omdat de patiënt toch aanwezig is).

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554 Dagbesteding Het doel van dagbesteding is het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt. Binnen de gespecialiseerde GGZ is het van belang dat de dagbesteding: a. altijd in het kader is van de (psychiatrische) behandeling en; b. terug te vinden is in het behandelplan van de patiënt da is opgesteld door de hoofdbehandelaar

Controlemassa Alle DBC’s DBC bevat dagbestedingsactiviteiten (act_9_x) Onderzoeksmethodiek Data-analyse gevolgd door deelwaarneming

Toetsingskader DBC is rechtmatig wanneer uit het dossier van de patiënt blijkt dat dagbesteding nodig was in het kader van de geneeskundige behandeling én dagbesteding terug te vinden is in het behandelplan dat opgesteld is door de behandelaar.

Definities relevante terminologie Dagbesteding act_9_x

Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2015
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de dagbesteding in het kader staat van de behandeling.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving NR/CU-556 Bijlage V - DEFINITIES ACTIVITEITEN EN VERRICHTINGEN Dagbesteding Het doel van dagbesteding is het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de cliënt. Binnen de gespecialiseerde GGZ is het van belang dat de dagbesteding: a. altijd in het kader is van de (psychiatrische) behandeling en; b. terug te vinden is in het behandelplan van de cliënt dat is opgesteld door de hoofdbehandelaar.

Controlemassa Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

Alle DBC’s Waarop dagbesteding is geregistreerd (act_9.*) Controlemethodiek Deelwaarneming

Toetsingskader De geregistreerde dagbesteding is rechtmatig, indien:

uit het dossier van de cliënt blijkt dat dagbesteding nodig was in het kader van de geneeskundige behandeling én

de dagbesteding terug te vinden is in het behandelplan dat opgesteld is door de behandelaar Definities relevante terminologie Dagbesteding: act_9.*

Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2016 

Uitzondering

Deze uitzondering geldt alleen als u voldoet aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het addendum (gepubliceerd op 1 juni 2018) op het Controleplan. De deelwaarneming mag i.t.t. de in het controleplan beschreven methodiek beperkt worden tot maximaal 50 DBC’s. 

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de dagbesteding in het kader staat van de behandeling.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-565, pagina 12 en 74 
 
Categorie II – Dagbesteding (p12)
19.Dagbesteding mag niet worden geregistreerd met verblijf zónder overnachting. Voor een nadere toelichting zie het onderdeel 3.1.4.15 – 3.1.4.19 Dagbesteding registreren in bijlage 1. 
 
Bijlage 4 - ACTIVITEITEN EN VERRICHTINGEN (p74)
Het doel van dagbesteding is het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt. Binnen de gespecialiseerde GGZ is het van belang dat de dagbesteding:

 • altijd in het kader is van de (psychiatrische) behandeling en;
 • terug te vinden is in het behandelplan van de patiënt dat is opgesteld door de hoofdbehandelaar. Dagbesteding wordt geregistreerd op basis van uren aanwezigheid.  

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarop dagbesteding is geregistreerd (act_9.*)

Controlemethodiek

Deelwaarneming

Toetsingskader

De geregistreerde dagbesteding is rechtmatig, indien:

 • uit het dossier van de cliënt blijkt dat dagbesteding nodig was in het kader van de geneeskundige behandeling

én

 • de dagbesteding terug te vinden is in het behandelplan dat opgesteld is door de behandelaar

Definities relevante terminologie

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Dagbesteding niet voldoende verantwoord in dossier (N1788)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) DBC's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

3) DBC bevat activiteiten uit activiteitengroep Dagbesteding (act_9)

Blauwepijl.png

3) Uit het dossier (m.n. behandelplan) blijkt onvoldoende dat de dagbesteding heeft plaatsgevonden in het kader van de (psychiatrische) behandeling


 Controlemassa bepaald door data-analys

 Beoordeling op basis van het dossier


Logica: 1 en 2 en 3

Financiële afwikkeling resultaten

2014:

 • De financiële impact is de mogelijke waardevermindering van de DBC als gevolg van het verwijderen van alle onrechtmatige dagbestedingsactiviteiten.
 • Macro

2015:

 • De financiële impact is de mogelijke waardevermindering van de DBC als gevolg van het verwijderen van alle onrechtmatige dagbestedingsactiviteiten.
 • Het foutpercentage en extrapolatie worden bepaald op basis van enkel de waarde van de productgroepen (dus zonder waarde deelprestaties)
 • Bevindingen worden op macroniveau gecorrigeerd

2016

 • De financiële impact is de mogelijke waardevermindering van de DBC als gevolg van het verwijderen van alle onrechtmatige dagbestedingsactiviteiten
 • Het foutpercentage en extrapolatie worden bepaald op basis van enkel de waarde van de productgroepen (dus zonder waarde deelprestaties)
 • Bevindingen worden op macroniveau gecorrigeerd.

ValueCareLogo2.png