Parallelliteit gGGZ en bGGZ met dezelfde primaire diagnose (N1437)

Uit Normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N1437)
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer:N1437

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles bGGZ 2014: 34a

Behoort tot Normenkader

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2014

GGZ Rechtmatigheid

 1. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2016
 2. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2017
 3. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2018
 4. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2019
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat bij parallelliteit tussen een bGGZ prestatie en een DBC de primaire diagnose niet gelijk is.

Deze doelstelling is gericht op: Gepast gebruik

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-543
8.8.2 Indien voor 1 januari 2014 een behandeltraject in de curatieve (gespecialiseerde) GGZ is gestart dan geldt dat dit behandeltraject wordt afgerond en gedeclareerd op grond van de bekostigingssystematiek zoals die van toepassing was voor deze patiënt voor 1 januari 2014. Indien bovenbedoelde patiënt voor dezelfde zorgvraag voor een vervolgbehandeling in aanmerking komt en voldoet aan een van de patiëntprofielen in de Basis GGZ, dan wordt deze patiënt verwezen naar de Basis GGZ. In deze situatie wordt geen vervolg-DBC geopend.

2016
2017
2018
2019
Controlemassa
 • Alle prestaties bGGZ
 • Prestatie bGGZ overlapt geheel of gedeeltelijk met een DBC voor dezelfde patiënt met dezelfde primaire diagnose.

LET OP: Voor dit controlepunt zijn dbc’s met een startdatum in kalenderjaar 2013, 2014 en 2015 nodig

Onderzoeksmethodiek

Data-analyse i.c.m. integrale beoordeling

Toetsingskader

Als sprake is van volledige overlap tussen de prestatie en de DBC, dan is het laatst geopende product onrechtmatig.

Als sprake is van overlap tussen de prestatie en de DBC, maar er is geen tijd geschreven in de overlappende periode, dan is geen verdere actie noodzakelijk.

Als sprake is van overlap tussen de prestatie en de DBC en er is tijd geschreven in de overlappende periode, dan moet onderzocht worden of de tijd gecorrigeerd moet worden op de prestatie of de DBC.

LET OP: In het kader van een warme overdracht wordt maximaal 1 contact overlap in directe tijd toegestaan. Daarna hooguit indirecte tijd. Er wordt op casuïstiek beoordeeld.

Definities relevante terminologie
 • Overlap
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Parallelliteit gGGZ en bGGZ met dezelfde primaire diagnose (N1437)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Prestaties geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Prestatie overlapt geheel of gedeeltelijk met een DBC (van dezelfde patiënt) met dezelfde primaire diagnose

Blauwepijl.png

3)  Uit het dossier blijkt dat het gaat om dezelfde primaire diagnose  Controlemassa bepaald door data-analyse

 Beoordeling op basis van het dossier

Logica: 1 en 2 en 3

Financiële afwikkeling resultaten
 • Bij volledige overlap tussen de prestatie en de DBC, is de financiële impact de waarde van het laatst geopende product.
 • Bij gedeeltelijke overlap wordt de financiële impact op casusniveau bepaald, gezien de veelheid aan correctiemogelijkheden.
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau

ValueCareLogo2.png