Verblijfsdag op ontslagdatum (N1085)

Uit normenkaderzorg.nl
(Doorverwezen vanaf N1085)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1085
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

 1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2014 - Controlepunt 35b

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

 1. SGGZ 2021 - Verblijf
 2. SGGZ 2020 - Verblijf
 3. SGGZ 2019 - Verblijf
 4. SGGZ 2018 - Verblijf
 5. SGGZ 2017 - Verblijf

GGZ Rechtmatigheid - Forensische zorg

 1. FZ 2020 - Verblijf
 2. FZ 2019 - Verblijf
 3. FZ 2018 - Verblijf
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de deelprestaties verblijf met overnachting op de ontslagdatum van elke opnameperiode rechtmatig is.   

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Wet- en regelgeving
Zelfonderzoek 2014
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 en NR/CU-554
Paragraaf 2.4.20:
Een verblijfsdag met overnachting kan alleen geregistreerd worden als de patiënt voor 20:00 uur is opgenomen (eerste opname) en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag.
2017
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. Bij iedere verblijfsdag wordt de bijbehorende nhc-prestatie geregistreerd voor de kapitaallasten bij verblijf.

2017: NR/REG-1734 art. 3.1.4 lid 23 (p.14)

2018
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

2018: NR/REG-1803a art. 5.1.4 lid 26 (p.24)

2019
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

2019: NR/REG-1927 art. 5.1.4 lid 27 (p.24)

2020
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

2020: NR/REG-2021 art. 5.1.4 lid 27

2021
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

2021: NR/REG-2113a art. 5.1.4 lid 27

Controlemassa
 • Alle DBC’s met deelprestaties verblijf met overnachting.

LET OP: als een DBC meerdere opnameperioden bevat, moeten alle deelprestaties verblijf met overnachting die het einde van een opnameperiode vormen gecontroleerd worden

Onderzoeksmethodiek

Data-analyse (óf deelwaarneming indien start/eindtijd niet geregistreerd word)

LET OP: Het controlepunt wordt door middel van een data-analyse uitgevoerd. Als dit niet mogelijk is op basis van de beschikbare data, dan volgt een deelwaarneming.

Toetsingskader

Indien uit de registratie blijkt dat deelprestatie verblijf met overnachting is geregistreerd terwijl de patiënt na 00:00 niet meer in de instelling verbleef, dan is de betreffende deelprestatie onrechtmatig. Dit kan getoetst worden o.b.v. de eindtijd van de kamerplaatsing.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Indien er na de laatste verblijfsdag wel sprake is van voortgezet verblijf binnen een andere financieringsstroom dan wel bij een andere inkoopcombinatie, wordt de opnameperiode als niet beëindigd beschouwd.
Definities relevante terminologie
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verblijfsdag op ontslagdatum (N1085)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


 

1) DBC’s geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png
2) DBC bevat verblijfsdagen met overnachting
Blauwepijl.png
3) Op ontslagdatum is een verblijfsdag geregistreerd

 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact
 • De financiële impact is de waarde van de onrechtmatige deelprestaties verblijf met overnachting
 • Macro indien deelwaarneming, micro indien data-analyse

ValueCareLogo2.png