Mutatiedagen - Cliënt met onterecht een mutatiedag(en) op een specifieke datum (R45556)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: R45556
Behoort tot Normenkader ValueCare

GHZ-VVT Rechtmatigheid

 1. GHZ-VVT Rechtmatigheid 2023 - Zorglevering

GHZ-VVT Productieverantwoording

 1. GHZ-VVT Productieverantwoording 2023 - Zorglevering
 2. GHZ-VVT Productieverantwoording 2022 - Onjuiste/onvolledige registratie
 3. GHZ-VVT Productieverantwoording 2021 - Onjuiste/onvolledige registratie
Samenvatting

Mutatiedagen zijn alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Per cliënt per dag wordt er gekeken of er sprake kan zijn van een mutatiedag, dit kan alleen na een WLZ verblijf binnen VV. Wanneer er in het systeem een mutatiedag gevonden wordt op een dag waarop deze niet wordt verwacht dan wordt er een actie aangemaakt.

Voor mutatiedagen gelden de volgende voorwaarden:

 • Betreft een kalenderdag waarop de plaats voor verblijf leeg is achtergelaten ten gevolge van overlijden of verhuizing van een bewoner;
 • Indien een cliënt verhuist van locatie A naar locatie B binnen dezelfde zorgaanbieder (rechtspersoon), kan één mutatiedag gedeclareerd worden. Hetzelfde geldt wanneer een cliënt binnen een locatie van kamer verandert;
 • Bij overlijden of verhuizing naar een andere zorgaanbieder (rechtspersoon) van een bewoner van een éénpersoonskamer kunnen maximaal 13 mutatiedagen voor de overleden of vertrekkende cliënt worden gedeclareerd. De declaratie betreft uitsluitend het werkelijke aantal mutatiedagen;
 • Bij overlijden of verhuizing van een bewoner van een tweepersoonskamer kunnen mutatiedagen worden gedeclareerd voor elke kalenderdag dat de overblijvende bewoner de kamer alleen heeft bewoond. Hiervoor geldt een maximum van 26 mutatiedagen. De declaratie betreft uitsluitend het werkelijke aantal mutatiedagen. Dit maximum geldt ook indien de overgebleven bewoner niet verhuist naar een éénpersoonskamer.
 • In geval van dtv (deeltijdverblijf) kunnen er geen mutatiedagen gedeclareerd worden.
Risico

Geleverde zorg is niet juist geregistreerd.

Regelgeving / beleid
2021
Prestatiebeschrijvingen overige basisprestaties en afzonderlijke dagbestedings- en vervoersprestaties

De NZa stelt de navolgende prestatiebeschrijvingen vast. Deze prestaties zijn alleen van toepassing indien is voldaan aan de voorwaarden als weergegeven in de onderstaande overzichten.
a. Mutatiedag vv
Doel:
Doel is om de bekostiging te regelen indien een plaats voor verblijf leeg is achtergelaten ten gevolge van overlijden of verhuizen van een bewoner.

Grondslag en doelgroep:
Zorgaanbieders die zijn toegelaten voor verzekerden met een psychogeriatrische of somatische aandoening of beperking of een combinatie van vorenstaande en een zintuiglijke handicap.

Voorwaarden:

 • Betreft een kalenderdag waarop de plaats voor verblijf leeg is achtergelaten ten gevolge van overlijden of verhuizing van een bewoner;
 • Indien een cliënt verhuist van locatie A naar locatie B binnen dezelfde zorgaanbieder (rechtspersoon), kan één mutatiedag gedeclareerd worden. Hetzelfde geldt wanneer een cliënt binnen een locatie van kamer verandert;
 • Bij overlijden of verhuizing naar een andere zorgaanbieder (rechtspersoon) van een bewoner van een éénpersoonskamer kunnen maximaal 13 mutatiedagen voor de overleden of vertrekkende cliënt worden gedeclareerd. De declaratie betreft uitsluitend het werkelijke aantal mutatiedagen;
 • Bij overlijden of verhuizing van een bewoner van een tweepersoonskamer kunnen mutatiedagen worden gedeclareerd voor elke kalenderdag dat de overblijvende bewoner de kamer alleen heeft bewoond. Hiervoor geldt een maximum van 26 mutatiedagen. De declaratie betreft uitsluitend het werkelijke aantal mutatiedagen. Dit maximum geldt ook indien de overgebleven bewoner niet verhuist naar een éénpersoonskamer;
 • In geval van dtv kunnen er geen mutatiedagen gedeclareerd worden.

2021: BR/REG-21118d - Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis - art. 6 lid 4


Een kamer voor deeltijdverblijf kan via een vast patroon gedeeld worden met een andere bewoner voor DTV of bijvoorbeeld gebruikt worden voor logeren (in het weekend). Leegstand van een kamer voor DTV wordt namelijk niet vergoed116 vanuit de Wlz.

116 Dat geldt ook voor mutatiedagen (net zoals bij het logeren).

2021: Zorgverzekeraars Nederland - Voorschrift Zorgtoewijzing - hoofdstuk 4.3.1.1, p. 141

2022
Prestatiebeschrijvingen overige basisprestaties en afzonderlijke dagbestedings- en vervoersprestaties

De NZa stelt de navolgende prestatiebeschrijvingen vast. Deze prestaties zijn alleen van toepassing indien is voldaan aan de voorwaarden als weergegeven in de onderstaande overzichten.

a. Mutatiedag vv
Doel: Doel is om de bekostiging te regelen indien een plaats voor verblijf leeg is achtergelaten ten gevolge van overlijden of verhuizen van een bewoner.

Grondslag en doelgroep: Zorgaanbieders die zijn toegelaten voor verzekerden met een psychogeriatrische of somatische aandoening of beperking of een combinatie van vorenstaande en een zintuiglijke handicap.

Voorwaarden:

 • Betreft een kalenderdag waarop de plaats voor verblijf leeg is achtergelaten ten gevolge van overlijden of verhuizing van een bewoner;
 • Indien een cliënt verhuist van locatie A naar locatie B binnen dezelfde zorgaanbieder (rechtspersoon), kan één mutatiedag gedeclareerd worden. Hetzelfde geldt wanneer een cliënt binnen een locatie van kamer verandert;
 • Bij overlijden of verhuizing naar een andere zorgaanbieder (rechtspersoon) van een bewoner van een éénpersoonskamer kunnen maximaal 13 mutatiedagen voor de overleden of vertrekkende cliënt worden gedeclareerd. De declaratie betreft uitsluitend het werkelijke aantal mutatiedagen;
 • Bij overlijden of verhuizing van een bewoner van een tweepersoonskamer kunnen mutatiedagen worden gedeclareerd voor elke kalenderdag dat de overblijvende bewoner de kamer alleen heeft bewoond. Hiervoor geldt een maximum van 26 mutatiedagen. De declaratie betreft uitsluitend het werkelijke aantal mutatiedagen. Dit maximum geldt ook indien de overgebleven bewoner niet verhuist naar een éénpersoonskamer;
 • In geval van dtv kunnen er geen mutatiedagen gedeclareerd worden.

2022: BR/REG-22125 - Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig thuis pakket - art. 6 lid 4


Een kamer voor deeltijdverblijf kan via een vast patroon gedeeld worden met een andere bewoner voor DTV of bijvoorbeeld gebruikt worden voor logeren (in het weekend). Leegstand van een kamer voor DTV wordt namelijk niet vergoed117 vanuit de Wlz.

117 Dat geldt ook voor mutatiedagen (net zoals bij het logeren).

2022: Zorgverzekeraars Nederland - Voorschrift Zorgtoewijzing - hoofdstuk 4.3.1.1 p. 141

2023
Prestatiebeschrijvingen overige basisprestaties en afzonderlijke dagbestedings- en vervoersprestaties

De NZa stelt de navolgende prestatiebeschrijvingen vast. Deze prestaties zijn alleen van toepassing indien is voldaan aan de voorwaarden als weergegeven in de onderstaande overzichten.

a. Mutatiedag vv
Doel: Doel is om de bekostiging te regelen indien een plaats voor verblijf leeg is achtergelaten ten gevolge van overlijden of verhuizen van een bewoner.

Grondslag en doelgroep: Zorgaanbieders die zijn toegelaten voor verzekerden met een psychogeriatrische of somatische aandoening of beperking of een combinatie van vorenstaande en een zintuiglijke handicap.

Voorwaarden:

 • Betreft een kalenderdag waarop de plaats voor verblijf leeg is achtergelaten ten gevolge van overlijden of verhuizing van een bewoner;
 • Indien een cliënt verhuist van locatie A naar locatie B binnen dezelfde zorgaanbieder (rechtspersoon), kan één mutatiedag gedeclareerd worden. Hetzelfde geldt wanneer een cliënt binnen een locatie van kamer verandert;
 • Bij overlijden of verhuizing naar een andere zorgaanbieder (rechtspersoon) van een bewoner van een éénpersoonskamer kunnen maximaal 13 mutatiedagen voor de overleden of vertrekkende cliënt worden gedeclareerd. De declaratie betreft uitsluitend het werkelijke aantal mutatiedagen;
 • Bij overlijden of verhuizing van een bewoner van een tweepersoonskamer kunnen mutatiedagen worden gedeclareerd voor elke kalenderdag dat de overblijvende bewoner de kamer alleen heeft bewoond. Hiervoor geldt een maximum van 26 mutatiedagen. De declaratie betreft uitsluitend het werkelijke aantal mutatiedagen. Dit maximum geldt ook indien de overgebleven bewoner niet verhuist naar een éénpersoonskamer;
 • In geval van dtv kunnen er geen mutatiedagen gedeclareerd worden.

2023: BR/REG-23122a- Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig thuis pakket - art. 6 lid 4


Een kamer voor deeltijdverblijf kan via een vast patroon gedeeld worden met een andere bewoner voor DTV of bijvoorbeeld ingezet worden voor logeeropvang (in het weekend). Uitgangspunt is dat de kamer zo volledig mogelijk wordt bezet. Leegstand van een kamer voor DTV wordt namelijk niet vergoed vanuit de Wlz. Dat geldt ook voor mutatiedagen (net zoals bij het logeren).

2023: Zorgverzekeraars Nederland - Voorschrift Zorgtoewijzing - hoofdstuk 4.3.1.1 p. 141

a. Mutatiedag vv
Binnen de sector vv kunnen er mutatiedagen worden gedeclareerd bij overlijden of verhuizen van een cliënt. Voor de bekostiging van de dagen leegstand kan tussen zorgkantoor en zorgaanbieder de prestatie mutatiedag worden afgesproken. Hierbij geldt dat het werkelijke aantal mutatiedagen kan worden gedeclareerd tot inhuizing van de nieuwe bewoner, met een maximum van 13 dagen voor een éénpersoonskamer en 26 dagen voor een tweepersoonskamer. Uitzondering hierop is een interne verhuizing: in dat geval kan één mutatiedag worden gedeclareerd.

2023: BR/REG-23122a- Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig thuis pakket - Toelichting art. 6 lid 4

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Voor het koppelen van mutatiedagen aan een verhuizing kijkt ValueCare:
  • Of de cliënt zorg ontvangt vanuit de VVT
  • Bij interne verhuizingen vanaf de eerste dag ná de verhuizing. Als de laatste verblijfdag de 10e is, worden mutatiedagen gezocht op de 11e en 12e.
  • Bij externe verhuizingen vanaf de dag van de verhuizing. Als de laatste verblijfdag de 10e is, worden mutatiedagen gezocht vanaf de 10e.
Instelbaar

De volgende zaken zijn instelbaar:

 1. De startdatum van de controle is in te stellen (standaard 1-1-2019).
 2. De signalering kan vertraagd worden met x dagen (standaard 0 dagen vertraging).
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Mutatiedagen - Cliënt met onterecht een mutatiedag(en) op een specifieke datum (R45556)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle geregistreerde mutatiedagen na de startdatum van de controle

Blauwepijl.png

2) Mutatiedag voldoet niet aan de voorwaarden


Controlemassa data-analyse

Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

Zie GHZ-VVT Financiële impactbepaling - Productiewaarde

ValueCarelogo2022.png