Meerdere verblijfsdagen op één dag geregistreerd (N1721)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1721

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 15a.

Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

 1. GGZ Rechtmatigheid 2014
 2. GGZ Rechtmatigheid 2015
 3. GGZ Rechtmatigheid 2016
 4. GGZ Rechtmatigheid 2017
 5. GGZ Rechtmatigheid 2018
 6. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

Per client mogen niet meerdere verblijfsdagen met dezelfde verblijfsdatum geregistreerd zijn.

Regelgeving / beleid
2014 & 2015
 • Bij de registratie van verblijf wordt verder onderscheid gemaakt tussen verblijf met een overnachting en verblijf zonder een overnachting.
 • Een verblijfsdag met overnachting kan alleen geregistreerd worden als de patiënt voor 20:00 uur is opgenomen (eerste opname) en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag.
 • Er kunnen geen twee verschillende deelprestaties op één dag in rekening gebracht worden. 
 • Verblijf wordt altijd geregistreerd op basis van dagen aanwezigheid. Dagen dat de patiënt afwezig is mogen niet worden geregistreerd als verblijfsprestatie.
 • Elke verblijfsdag moet een unieke registratiedatum hebben. Het is dus niet toegestaan om aan het einde van de looptijd van de DBC het totale aantal verblijfsdagen van meerdere opnameperiodes onder één code te registreren.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 4.3, p.35-38)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 4.3, p.38-40) 

 • Verblijfsduur en verblijfsdagen betreft de rechtmatigheid van de verblijfsdagen (deelprestaties) door na te gaan of het aantal dagen verblijf en het aantal aanwezigheidsdagen overeenkomt met hetgeen gedeclareerd is en in het dossier vastgelegd is. 

(Bron: Toelichting op materiële controlepunten GGZ, 20-02-2015)

2016
Wanneer verblijf registreren
Behandelaren moeten bij het registreren gebruik maken van de activiteitencodes die op de openingsdatum van de DBC in de activiteiten en verrichtingenlijst staan. Verblijfsdagen (met of zonder overnachting) kunnen direct na de opnameperiode van de patiënt of op een later moment geregistreerd worden. Elke verblijfsdag moet een unieke registratiedatum hebben.

(Bron: NR/CU-565, p.45)

2017
Wanneer verblijf registreren
Behandelaren moeten bij het registreren gebruik maken van de activiteitencodes die op de openingsdatum van de DBC in de activiteiten en verrichtingenlijst staan. Verblijfsdagen (met of zonder overnachting) kunnen direct na de opnameperiode van de patiënt of op een later moment geregistreerd worden. Elke verblijfsdag moet een unieke registratiedatum hebben.

(Bron: NR/REG-1734, p.50)

2018
2019
Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Meerdere verblijfsdagen op één dag geregistreerd (N1721)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


 

1) Alle verblijfsdagen

Blauwepijl.png

2) Verblijfsdagen gekoppeld aan DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

3) Verblijfsdag met verblijfsdatum gelijk aan datum andere verblijfsdag gekoppeld aan dezelfde of een andere DBC


Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van de betreffende verblijfsdag.

ValueCareLogo2.png