Meerdere consulten op een dag (N0162-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0162-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 1.2

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Polikliniek (R06401)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Registreren van zorgactiviteiten
Samenvatting

Het is (in het algemeen) niet toegestaan meer dan één polikliniekbezoek per specialisme te registreren op één kalenderdag.

Regelgeving / beleid
2020
Een polikliniekbezoek is één bezoek, ongeacht de tijdsduur van het bezoek en ongeacht de inhoud van het bezoek. Bij meerdere polikliniekbezoeken op één kalenderdag dient er sprake te zijn van afzonderlijke (niet aansluitende) polikliniekbezoeken. Als er meerdere zorgvragen tijdens één polikliniekbezoek worden besproken, mag slechts één polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 1

2019
Een polikliniekbezoek is één bezoek, ongeacht de tijdsduur van het bezoek en ongeacht de inhoud van het bezoek. Bij meerdere polikliniekbezoeken op één kalenderdag dient er sprake te zijn van afzonderlijke (niet aansluitende) polikliniekbezoeken. Als er meerdere zorgvragen tijdens één polikliniekbezoek worden besproken, mag slechts één polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 1

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Indien SEH-artsen binnen het ziekenhuis onder een apart specialisme (8417) registreren, worden alle consulten van SEH (agb 8417), waarop op dezelfde kalenderdag een of meerdere consult(en) van een ander AGB-specialisme geregistreerd zijn, getoond als actie.
  2. Aandachtspunt: Bij deze controle wordt tevens rekening gehouden met de situatie dat Intensivisme een ander specialisme is, maar niet als zodanig herkenbaar is. Hiervoor wordt 1 van de parameters HR2017_SPEC_INTENSIVISME of HR2017_INTENSIVISTEN gebruikt (deze parameters zijn geldig vanaf HR2017).
  3. Per 2021 zijn er nieuwe e-consultcodes voor screen-to-screen (190165, 190166), belconsult (190164) en schriftelijk consult (190167) ingevoerd. Deze codes zijn reeds toegevoegd aan de norm.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Meerdere consulten op een dag (N0162-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle polikliniekbezoeken
Vanaf 2018: 190007, 190008, 190013, 190060, 190065, 190067, 190161, 190162, 190163

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of Handreikingsjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) De combinatie van patiëntnummer, uitvoerend hoofdspecialisme, uitvoeringsdatum van de zorgactiviteit komt meer dan 1x voor in de dataset
en
Er zijn minder afzonderlijke (met ongelijke starttijd) afspraken op patiëntnummer, uitvoerend hoofdspecialisme en uitvoeringsdatum met een arts die consulten kan registreren dan er zorgactiviteiten zijn.

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Het aantal onterechte consulten wordt gelijkgesteld aan het aantal consulten op een dag minus het aantal afspraken die de patiënt heeft gehad op die dag.

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde bij onterecht dubbele zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png