Meerdere ICC subtrajecten (N0760-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0760-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 2

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Parallelliteit (I) (R06424)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Onterecht vastleggen van een Intercollegiaal consult

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.P.A.99.05 Parallelliteit ICC
Samenvatting

Een specialisme mag per klinische opname maximaal één ICC zorg/subtraject (dat uit meerdere contacten kan bestaan) voor een intercollegiaal consult registreren.

Regelgeving / beleid
2020
Een specialisme opent per klinische opname van een ander specialisme maximaal één icc zorg/subtraject (dat uit meerdere contacten kan bestaan) voor een intercollegiaal consult.

2020: NR/REG-2001a art. 7


Tijdelijke versoepeling NZa-regelgeving voor de msz in verband met het coronavirus
Een klinisch intercollegiaal consult (ICC; 190009) of medebehandeling (190017) mag geregistreerd worden voor zorg op afstand wanneer u als medisch specialist, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant contact heeft met een patiënt. Hiermee wordt voor ICC en medebehandeling buiten de coronacrisis om een face-to-face contact bedoeld. Een ICC/medebehandeling mag niet worden geregistreerd als u als zorgverlener overleg voert met een andere zorgverlener (interdisciplinair overleg).

2019
Een specialisme mag per klinische opname maximaal één ICC zorg/subtraject (dat uit meerdere contacten kan bestaan) voor een intercollegiaal consult registreren.

2019: NR/REG-1907a art. 7

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. IC dagen 190159 en 190160 zijn per 1-1-2021 toegevoegd aan de scope.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Meerdere ICC subtrajecten (N0760-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle ICC subtrajecten (zorgtype 13)

Blauwepijl.png

2) Alleen subtrajecten gesloten in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er is per patiëntnummer, per specialisme meer dan één ICC subtraject geregistreerd tijdens de klinische opname (ZPK3: ZA 190200, 190218, 194804 en ZPK 19: ZA 190150, 190151, 190153, 190154, 190155, vanaf 2018: IC dagen 190157 en 190158) en verpleegdag kaakchirurgie (231902) van een ander specialisme

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Er wordt vanuit gegaan dat het tweede geopende subtraject onterecht is. Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen zorgactiviteiten

ValueCareLogo2.png