Meerdere ICC subtrajecten (N0760-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0760-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 2

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Onterecht vastleggen van een Intercollegiaal consult

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.P.A.99.05 Parallelliteit ICC
Samenvatting

Een specialisme mag per klinische opname maximaal één ICC zorg/subtraject (dat uit meerdere contacten kan bestaan) voor een intercollegiaal consult registreren. 

Regelgeving / beleid

Een specialisme mag per klinische opname maximaal één ICC zorg/subtraject (dat uit meerdere contacten kan bestaan) voor een intercollegiaal consult registreren.

Bij een klinische opname kunnen wel meerdere specialismen één ICC zorg/subtraject openen.

2018: NR/REG-1816, artikel 7

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Vanaf 2018 zijn de IC dagen 190157 en 190158 toegevoegd.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Meerdere ICC subtrajecten (N0760-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle ICC subtrajecten (zorgtype 13)

Blauwepijl.png

2) Alleen subtrajecten gesloten in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er is per patiëntnummer, per specialisme meer dan één ICC subtraject geregistreerd tijdens de klinische opname (ZPK3: ZA 190200, 190218, 194804 en ZPK 19: ZA 190150, 190151, 190153, 190154, 190155, vanaf 2018: IC dagen 190157 en 190158) en verpleegdag kaakchirurgie (231902) van een ander specialisme

Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact

Er wordt vanuit gegaan dat het tweede geopende subtraject onterecht is. Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen zorgactiviteiten

ValueCareLogo2.png