Meerdere ICC subtrajecten (N0760-HR2017)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0760-HR2017
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2017 MSZ - Controlepunt 2

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Onterecht vastleggen van een Intercollegiaal consult

Ziekenhuizen rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Parallelliteit
Samenvatting

Een specialisme mag per klinische opname maximaal één ICC zorg/subtraject (dat uit meerdere contacten kan bestaan) voor een intercollegiaal consult registreren. 

Regelgeving / beleid

Een specialisme mag per klinische opname maximaal één ICC zorg/subtraject (dat uit meerdere contacten kan bestaan) voor een intercollegiaal consult registreren.

Bij een klinische opname kunnen wel meerdere specialismen één ICC zorg/subtraject openen.

2017: NR/REG-1732, Artikel 7

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Meerdere ICC subtrajecten (N0760-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle ICC subtrajecten (zorgtype 13)

Blauwepijl.png

2) Alleen subtrajecten gesloten in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er is per patiëntnummer, per specialisme meer dan één ICC subtraject geregistreerd tijdens de klinische opname (ZPK3:ZA 190200, 190218, 194804 en ZPK 19: ZA 190150, 190151, 190153, 190154, 190155) en verpleegdag kaakchirurgie (231902) van een ander specialisme

Logica: 1 en 2 en 3


Berekening financiële impact

Er wordt vanuit gegaan dat het tweede geopende subtraject onterecht is. Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen zorgactiviteiten

ValueCareLogo2.png