Meerdere ICC subtrajecten (N0760)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0760
Link naar Handreiking MSZ
  1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 2
  2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 2
Behoort tot Normenkader

Ziekenhuizen handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Onterecht vastleggen van een Intercollegiaal consult
  2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Onterecht vastleggen van een Intercollegiaal consult

Handboek DOT controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.05 Parallelliteit ICC
  2. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.P.A.99.05 Parallelliteit ICC

Ziekenhuizen rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Parallelliteit
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Parallelliteit
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Parallelliteit
Samenvatting

Het is niet toegestaan om per specialisme per klinische opname meer dan één ZT 13 (ICC) vast te leggen.

Regelgeving / beleid

Een specialisme mag per klinische opname ten hoogste één ICC zorg/subtraject (dat uit meerdere contacten kan bestaan) voor een intercollegiaal consult registreren.

Bij een klinische opname kunnen wel meerdere specialismen één ICC zorg/subtraject openen.

2015: NR/CU-260 art. 8.4

2014: NR/CU-240 artikel 7.2NR/CU-247NR/CU-257 art. 8.2

2013: NR/CU-222, NR/CU-227NR/CU-228 art. 6.2

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.P.A. 99.05

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.


Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Meerdere ICC subtrajecten (N0760)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle ICC subtrajecten (zorgtype 13)

Blauwepijl.png

2) Alleen subtrajecten die gesloten worden in controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er is per patiëntnummer, per specialisme meer dan één ICC subtraject geregistreerd tijdens de klinische opname (ZPK3:ZA 190200, 190218 en ZPK 19: ZA 190150, 190151, 190153, 190154, 190155) van een ander specialisme

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Er wordt vanuit gegaan dat het tweede geopende subtraject onterecht is. Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen verrichtingen

ValueCareLogo2.png