Meer dan één eerste polikliniek bezoek per zorgtraject (N0545)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0545
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Circa 300 gecertificeerde controles - Normenkader - Polikliniek (R06401)

Handboek DOT Controleregels

  1. DOT Controleregels 2020 - D.PS.R.99.189 Meerdere zorgactiviteiten Eerste polikliniekbezoek
  2. DOT Controleregels 2019 - D.PS.R.99.189 Meerdere zorgactiviteiten Eerste polikliniekbezoek
  3. DOT Controleregels 2018 - D.PS.R.99.189 Meerdere zorgactiviteiten Eerste polikliniekbezoek
  4. DOT Controleregels 2017 - D.PS.R.99.189 Meerdere zorgactiviteiten Eerste polikliniekbezoek
  5. DOT Controleregels 2016 - D.S.R.99.189 Meerdere zorgactiviteiten Eerste polikliniekbezoek
  6. DOT Controleregels 2015 - D.S.R.99.189 Meerdere zorgactiviteiten Eerste polikliniekbezoek
Samenvatting

Er mag maximaal één eerste polikliniekbezoek per zorgtraject worden vastgelegd.

Regelgeving / beleid
2015
Een polikliniekbezoek waarbij een patiënt voor de eerste keer voor een nieuwe zorgvraag een poortspecialist(of arts-assistent), SEH-arts KNMG (of arts-assistent), anesthesist als pijnbestrijder(of arts-assistent), verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert. Dit houdt in dat eenmaal per zorgtraject een eerste polikliniekbezoek mag worden vastgelegd.  Deze raadpleging is gericht op het vaststellen van een diagnose en het geheel van maatregelen dat moet worden genomen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen.

2015: BR/CU-2136 art 11.1.1

2016
Een polikliniekbezoek waarbij een patiënt voor de eerste keer voor een nieuwe zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert. Dit houdt in dat eenmaal per zorgtraject een eerste polikliniekbezoek mag worden vastgelegd.Deze raadpleging is gericht op het vaststellen van een diagnose en het geheel van maatregelen dat moet worden genomen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen.

2016: NR/CU-266 art 24.2

2017
Eerste polikliniekbezoek (190007,190060 en 090613)

Een polikliniekbezoek waarbij een patiënt voor de eerste keer voor een nieuwe zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert. Dit houdt in dat eenmaal per zorgtraject een eerste polikliniekbezoek mag worden vastgelegd. Deze raadpleging is gericht op het vaststellen van een diagnose en het geheel van maatregelen dat moet worden genomen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen.

2017: NR/REG-1732 art. 24 lid 2

2018
Eerste polikliniekbezoek (190007 en 190060)

Een polikliniekbezoek waarbij een patiënt voor de eerste keer voor een nieuwe zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert. Dit houdt in dat eenmaal per zorgtraject een eerste polikliniekbezoek mag worden vastgelegd. Deze raadpleging is gericht op het vaststellen van een diagnose en het geheel van maatregelen dat moet worden genomen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 2

2019
Eerste polikliniekbezoek (190007 en 190060)

Een polikliniekbezoek waarbij een patiënt voor de eerste keer voor een nieuwe zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert. Dit houdt in dat eenmaal per zorgtraject een eerste polikliniekbezoek mag worden vastgelegd. Deze raadpleging is gericht op het vaststellen van een diagnose en het geheel van maatregelen dat moet worden genomen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 2

2020
Eerste polikliniekbezoek (190007 en 190060)

Een polikliniekbezoek waarbij een patiënt voor de eerste keer voor een nieuwe zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technoloog consulteert. Dit houdt in dat eenmaal per zorgtraject een eerste polikliniekbezoek mag worden vastgelegd. Deze raadpleging is gericht op het vaststellen van een diagnose en het geheel van maatregelen dat moet worden genomen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 2

2021
Eerste polikliniekbezoek (190007 en 190060)

Een polikliniekbezoek waarbij een patiënt voor de eerste keer voor een nieuwe zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technoloog consulteert. Deze raadpleging is gericht op het vaststellen van een diagnose en het geheel van maatregelen dat moet worden genomen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen. Een zorgtraject bevat maximaal één eerste polikliniekbezoek, tenzij tijdens een lopend zorgtraject een nieuwe (separate) zorgvraag besproken wordt, waarvoor – op grond van andere (registratie)bepalingen uit deze regeling – het openen van een parallel zorgtraject niet mogelijk of toegestaan is. In dat geval kan een zorgtraject meerdere eerste polikliniekbezoeken bevatten.

2021: NR/REG-2103a art. 24 lid 2

Interpretaties

Ook het eerste consult van de radiotherapeut (090613) wordt binnen deze controle meegenomen.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Meer dan één eerste polikliniek bezoek per zorgtraject (N0545)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle eerste polikliniekbezoeken (190007, 190060 en 090613)

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingjaar of gekoppeld aan een zorgtraject dat gestart is in het controlejaar

Blauwepijl.png

3) Er is meer dan één eerste polikliniekbezoek gekoppeld aan het zorgtraject

Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact

Het onterechte consult wordt verwijderd en een herhaalconsult (ZA 190013) wordt toegevoegd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting en terugplaatsen andere verrichting


ValueCareLogo2.png