Meer dan één eerste polikliniek bezoek per zorgtraject (N0545)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0545
Behoort tot Normenkader ValueCare

Behoort tot Normenkader

Handboek DOT Controleregels 2017 - D.S.R 99.189 Meerdere zorgactiviteiten Eerste polikliniekbezoek

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Polikliniek
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016 - Polikliniek
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Polikliniek
Samenvatting

Er mag maximaal één eerste polikliniekbezoek per zorgtraject worden vastgelegd.

Regelgeving / beleid
2015
Een polikliniekbezoek waarbij een patiënt voor de eerste keer voor een nieuwe zorgvraag een poortspecialist(of arts-assistent), SEH-arts KNMG (of arts-assistent), anesthesist als pijnbestrijder(of arts-assistent), verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert. Dit houdt in dat eenmaal per zorgtraject een eerste polikliniekbezoek mag worden vastgelegd.  Deze raadpleging is gericht op het vaststellen van een diagnose en het geheel van maatregelen dat moet worden genomen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen.

2015: BR/CU-2136 art 11.1.1

2016
Een polikliniekbezoek waarbij een patiënt voor de eerste keer voor een nieuwe zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert. Dit houdt in dat eenmaal per zorgtraject een eerste polikliniekbezoek mag worden vastgelegd.Deze raadpleging is gericht op het vaststellen van een diagnose en het geheel van maatregelen dat moet worden genomen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen.

2016: NR/CU-266 art 24.2

2017
Een polikliniekbezoek waarbij een patiënt voor de eerste keer voor een nieuwe zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert. Dit houdt in dat eenmaal per zorgtraject een eerste polikliniekbezoek mag worden vastgelegd.Deze raadpleging is gericht op het vaststellen van een diagnose en het geheel van maatregelen dat moet worden genomen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen.

2017: NR/REG-1732 art 24.2

Interpretaties

Ook het eerste consult van de radiotherapeut (090613) wordt binnen deze controle meegenomen.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Meer dan één eerste polikliniek bezoek per zorgtraject (N0545)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle eerste polikliniekbezoeken (190007, 190060 en 090613)

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingjaar of gekoppeld aan een zorgtraject dat gestart is in het controlejaar

Blauwepijl.png

3) Er is meer dan één eerste polikliniekbezoek gekoppeld aan het zorgtraject
Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

Het onterechte consult wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting


ValueCareLogo2.png