Medebehandeling niet tijdens een klinische opname voor een ander specialisme (N0057-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0057-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2019 MSZ - Controlepunt 3

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Onterecht vastleggen van Medebehandeling

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.P.A.99.94 Parallel declareren zorgactiviteit medebehandeling
Samenvatting

Medebehandeling mag alleen geregistreerd worden tijdens een opname voor een ander specialisme.

Regelgeving / beleid
2019
Er is sprake van medebehandeling wanneer een medisch specialist (of arts assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen.

Deze zorgactiviteit wordt per consult in het kader van medebehandeling vastgelegd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 20

2018
Er is sprake van medebehandeling (190017) wanneer een medisch specialist (of arts assistent) die de poortfunctie uitvoert een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-behandeldagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen. Deze zorgactiviteit kan per consult in het kader van medebehandeling worden vastgelegd.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 48

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Medebehandeling is toegestaan indien op dezelfde dag voor hetzelfde specialisme een verpleeg-/IC-dag is geregistreerd, mits de vorige kalenderdag een verpleeg-/IC-dag bij een ander specialisme is geregistreerd of er op dezelfde kalenderdag een opname bij een ander specialisme is geregistreerd. Toelichting interpretatie: In dit geval is het meest waarschijnlijk dat sprake van overname van de patiënt naar het specialisme dat de medebehandeling heeft uitgevoerd.
  2. Acties (en handmatig genegeerde acties) waarbij de dbc ook een consult bevat worden niet getoond op deelwaarneming N0170 aangezien de DBC reeds als fout is aangemerkt. We adviseren om voor deze acties ook te controleren of er sprake is van face-to-face-contact door medici (conform regelgeving).
  3. Handmatig genegeerde acties dienen ook beoordeeld te worden op de deelwaarnemingscriteria, deze stromen niet in op de deelwaarneming. (Deelwaarnemingen N0118 en N0119)
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Medebehandeling niet tijdens een klinische opname voor een ander specialisme (N0057-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle medebehandeling consulten (190017)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in scope controlejaar of handreikingsjaar
of
Zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten is in scope controlejaar of handreikingsjaar
</p>


Blauwepijl.png
3) Op de dag van medebehandeling ontbreekt de (klinische) opname van een ander specialisme: er zijn geen (kaak-)verpleegdagen (ZA 231902, 190200, 190218, 194804) en/of IC behandeldagen (t/m 2017: 190150, 190151, 190153, 190154, 190155; vanaf 2018: 190150, 190151, 190157 en 190158) geregistreerd


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De medebehandeling wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png