Medebehandeling niet tijdens een klinische opname voor een ander specialisme (N0057-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0057-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 3

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Medebehandeling (R06403)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Onterecht vastleggen van Medebehandeling

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.P.A.99.94 Parallel declareren zorgactiviteit medebehandeling
Samenvatting

Medebehandeling mag alleen geregistreerd worden tijdens een opname voor een ander specialisme.

Regelgeving / beleid
2020
Medebehandeling (190017)

Er is sprake van medebehandeling wanneer een medisch specialist (of arts assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen, klinische zorgdagen in de thuissituatie, ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 20


Tijdelijke versoepeling NZa-regelgeving voor de msz in verband met het coronavirus
Een klinisch intercollegiaal consult (ICC; 190009) of medebehandeling (190017) mag geregistreerd worden voor zorg op afstand wanneer u als medisch specialist, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant contact heeft met een patiënt. Hiermee wordt voor ICC en medebehandeling buiten de coronacrisis om een face-to-face contact bedoeld. Een ICC/medebehandeling mag niet worden geregistreerd als u als zorgverlener overleg voert met een andere zorgverlener (interdisciplinair overleg).

2019
Er is sprake van medebehandeling wanneer een medisch specialist (of arts assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen.

Deze zorgactiviteit wordt per consult in het kader van medebehandeling vastgelegd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 20

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

De werking van de volgende interpretatie is verbeterd: Medebehandeling is toegestaan indien (...) op dezelfde kalenderdag een opname bij een ander specialisme is geregistreerd. Het script sloot voorheen acties uit wanneer de opname bij een ander specialisme is gestart. Er wordt nu uitgesloten wanneer op de dag van de medebehandeling de patiënt bij een ander specialisme ligt opgenomen.

De codes 190021 (klinische opname) en 190228 (klinische zorgdag in thuissituatie, inclusief eventuele verpleging door het ziekenhuis) zijn toegevoegd aan de scope.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Medebehandeling is toegestaan indien op dezelfde dag voor hetzelfde specialisme een verpleeg-/IC-dag is geregistreerd, mits de vorige kalenderdag een verpleeg-/IC-dag bij een ander specialisme is geregistreerd of er op dezelfde kalenderdag een opname bij een ander specialisme is geregistreerd. Toelichting interpretatie: In dit geval is het meest waarschijnlijk dat sprake van overname van de patiënt naar het specialisme dat de medebehandeling heeft uitgevoerd.
  2. Acties (en handmatig genegeerde acties) waarbij de dbc ook een consult bevat worden niet getoond op deelwaarneming N0170 aangezien de DBC reeds als fout is aangemerkt. We adviseren om voor deze acties ook te controleren of er sprake is van face-to-face-contact door medici (conform regelgeving).
  3. Handmatig genegeerde acties dienen ook beoordeeld te worden op de deelwaarnemingscriteria, deze stromen niet in op de deelwaarneming. (Deelwaarnemingen N0118 en N0119)
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Medebehandeling niet tijdens een klinische opname voor een ander specialisme (N0057-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle medebehandeling consulten (190017)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in scope controlejaar of handreikingsjaar
of
Zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten is in scope controlejaar of handreikingsjaar
</p>


Blauwepijl.png
3) Op de dag van medebehandeling ontbreekt de (klinische) opname van een ander specialisme: er zijn geen (kaak-)verpleegdagen (ZA 231902, 190200, 190218, 194804, 190021, 190228) en/of IC behandeldagen (t/m 2017: 190150, 190151, 190153, 190154, 190155; vanaf 2018: 190150, 190151, 190157 en 190158) geregistreerd


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De medebehandeling wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png