Medebehandeling niet tijdens een klinische opname voor een ander specialisme (N0057)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0057 
Link naar Handreiking MSZ
  1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 3
  2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 3
Behoort tot Normenkader

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Onterecht vastleggen van Medebehandeling
  2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Onterecht vastleggen van Medebehandeling

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.94 Parallel declareren zorgactiviteit medebehandeling

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Medebehandeling
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Medebehandeling
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Medebehandeling
Samenvatting

Medebehandeling mag alleen geregistreerd worden tijdens een opname voor een ander specialisme.

Regelgeving / beleid

Er is sprake van medebehandeling (190017) wanneer een poortspecialist een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname (190021, 190200, 190218, 198408, 231902 voor kaakchirurgie), voor een eigen zorgvraag gaat behandelen. Deze zorgactiviteit kan per face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (arts of arts-assistent) in het kader van medebehandeling worden vastgelegd.

2015: BR/CU-2136: artikel 11.27

Er is sprake van medebehandeling wanneer een poortspecialist een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen. Deze zorgactiviteit kan per face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (arts of arts-assistent) in het kader van medebehandeling worden vastgelegd. Bij Medebehandeling moet er sprake zijn van een eigen zorgvraag, diagnosestelling én behandeling. 

2014: BR/CU-2111 artikel 11.30, BR/CU-2121, BR/CU-2130BR/CU-2134 artikel 12.29

2013: BR/CU-2081, BR/CU-2102, BR/CU-2104 artikel 11.19

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 23 juli 2015, D.P.A. 99.94

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Zorgactiviteitcode 198408 zoals aangeduid in BR/CU-2136: artikel 11.27 bestaat niet. Er wordt aangenomen dat dit zorgactiviteitcode 194804 (Verpleegdag - geriatrische revalidatie) is.
  2. Medebehandeling is toegestaan indien op dezelfde dag voor hetzelfde specialisme een verpleeg-/IC-dag is geregistreerd, mits de vorige kalenderdag een verpleeg-/IC-dag bij een ander specialisme is geregistreerd of er op dezelfde kalenderdag een opname bij een ander specialisme is geregistreerd. Toelichting interpretatie: In dit geval is het meest waarschijnlijk dat sprake van overname van de patiënt naar het specialisme dat de medebehandeling heeft uitgevoerd.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Medebehandeling niet tijdens een klinische opname voor een ander specialisme (N0057)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle medebehandeling consulten (190017)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of handreikingsjaar


Blauwepijl.png
3) Er is geen verpleegdag (ZA 190200, 190218, 194804, 231902) of IC-dag (ZA 190150, 190151, 190153, 190154, 190155) aanwezig bij een ander specialisme of op de PAAZ (190207 tot en met 31 mei 2014, 190218 vanaf 1 juni 2014) of PUK op de kalenderdag van de medebehandeling of een klinische opname
Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

De medebehandeling wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting


ValueCareLogo2.png