MDL en Interne geneeskunde - Zorgactiviteit DNA amplificatie gekoppeld aan subtraject met niet-typerende diagnose (N4470)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4470
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Einde Behandeling - Koppelen zorgactiviteiten
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer er parallelle subtrajecten zijn naast diagnoses van MDL of Interne Geneeskunde met diagnoses rondom HIV en Hepatitis waaraan de zorgactiviteiten DNA/RNA amplificatie of analyse zijn gekoppeld. Dit duidt erop dat de gesignaleerde zorgactiviteit aan een beter passende (typerend) diagnose gekoppeld kan worden, dit heeft (mogelijk) invloed op de afleiding.

Regelgeving / beleid
2020
Een uitgevoerde zorgactiviteit mag slechts aan één subtraject worden gekoppeld.

2020: NR/REG-2001a art. 23 lid 4


De zorgverlener zorgt ervoor dat de declaratiedataset die aan een grouper wordt aangeboden uitsluitend zorgactiviteiten bevat die zijn gekoppeld aan een subtraject ter beantwoording van een zorgvraag van de patiënt met inachtneming van de bepalingen van deze regeling.

2020: NR/REG-2001a art. 30 lid 1

2021
Een uitgevoerde zorgactiviteit mag slechts aan één subtraject worden gekoppeld.

2021: NR/REG-2103a art. 23 lid 5


De zorgverlener zorgt ervoor dat de declaratiedataset die aan een grouper wordt aangeboden uitsluitend zorgactiviteiten bevat die zijn gekoppeld aan een subtraject ter beantwoording van een zorgvraag van de patiënt met inachtneming van de bepalingen van deze regeling.

2021: NR/REG-2103a art. 30 lid 1

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. De genoemde zorgactiviteiten zijn typerend binnen de grouper voor de volgende diagnosen:
  • MDL diagnose 705: Hepatitis B of C met antivirale therapie.
  • Interne diagnose 461: HIV infectie met behandelindicatie.
  • Interne diagnose 462: HIV infectie zonder behandelindicatie.
  • Interne diagnose 463: Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944).
  • Interne diagnose 944: Hepatitis B/C.
 2. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om cross koppeling tussen Interne Geneeskunde en MDL uit te sluiten in stap 2 van de programmeerbare norm. Met cross koppeling wordt verstaan dat een zorgactiviteit gekoppeld is aan een subtraject van Interne die mogelijk aan MDL gekoppeld kan worden of andersom. Als je crosskoppeling uitsluit signaleer je acties wanneer de aanvrager van de zorgactiviteit niet overeenkomt met de uitvoerder van het subtraject, ongeacht of het een van de toegestane diagnoses is. Standaard wordt dit niet uitgesloten.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “MDL en Interne geneeskunde - Zorgactiviteit DNA amplificatie gekoppeld aan subtraject met niet-typerende diagnose (N4470)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle verrichtingen 07003 (DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd), 070004 (DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig), 070006 (DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief) of 070007 (DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering)) aangevraagd door MDL of Interne Geneeskunde

Blauwepijl.png

2) Er is voor de patiënt een parallel subtraject aanwezig met diagnose 705 bij MDL of diagnose 461/462/463 of 944 bij Interne Geneeskunde zonder gekoppelde verrichting 07003, 07004, 07005 of 07006

Blauwepijl.png

3) De gesignaleerde zorgactiviteit is niet gekoppeld aan het parallelle subtraject met diagnose 705 van MDL of diagnose 461/462/463/944 bij Interne Geneeskunde of een zorgtype 51 subtraject


Logica: 1 en 2 en 3

Te nemen actie

Koppel de gesignaleerde zorgactiviteit aan de parallelle DBC.

Berekening financiële impact

Het waardeverschil tussen de gesignaleerd DBC en de parallelle DBC wordt getoond als financiële impact. Hiervoor wordt het omhangen van de gesignaleerde zorgactiviteit(en) naar het parallelle subtraject gesimuleerd en worden beide subtrajecten opnieuw gegrouperd om zo het waardeverschil te berekenen. 

ValueCareLogo2.png