Los te factureren zorgactiviteit, met onjuiste aanvrager (N0295)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0295
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - OZP Overig Zorgproduct (R06411)

Handboek DOT Controleregels

 1. Handboek DOT Controleregels 2021 - D.A.99.07 Afkeuring overig Zorgproduct
 2. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.A.99.07 Afkeuring overig Zorgproduct
 3. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.A.99.07 Afkeuring overig Zorgproduct
 4. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.A.99.07 Afkeuring overig Zorgproduct
 5. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.A.99.07 Afkeuring overig Zorgproduct
 6. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.A.99.07 Afkeuring overig Zorgproduct
 7. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.A.99.07 Afkeuring overig Zorgproduct
 8. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.A.99.07 Afkeuring overig Zorgproduct
Samenvatting

Een los te factureren verrichting (OZP) met een zelfstandig tarief, waarbij de aanvrager geen verwijzer uit eerste lijn is of de aanvrager is een DBC-registrerend specialisme.

Regelgeving / beleid
2015
Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door de poortspecialist geopend indien een poortspecialist, op verzoek van de eerstelijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de DBC-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch specialistische behandeling en diagnostiek en prenatale screening levert aan een patiënt. Een overig zorgproduct kan niet los gedeclareerd worden als op dezelfde dag een zorg /subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11. 

Toelichting

Indien een poortspecialist in de rol van ondersteuner op verzoek van een specialisme van de eigen instelling een zorgactiviteit levert welke op het overzicht overige zorgproducten voorkomt, dan zijn de zorgactiviteiten enkel onderdeel van het zorgprofiel van het aanvragend specialisme en is er geen sprake van een overige zorgproduct. De zorgactiviteiten dienen bij het zorgtraject van de aanvragende specialist te worden vastgelegd.

2015: NR/CU-260 art. 8.5

2016
Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een poortspecialisme geopend indien deze, op verzoek van de eerstelijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de DBC-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

Een zorgtraject met een subtraject met ZT 41 kan niet los gedeclareerd worden als op dezelfde dag een zorg/subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

2016: NR/CU-266 art. 9

2017
Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een poortspecialisme geopend indien deze, op verzoek van de eerstelijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de DBC-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

Een zorgtraject met een subtraject met ZT 41 kan niet los gedeclareerd worden als op dezelfde dag een zorg/subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

2017: NR/REG-1732 art. 9

2018
1. Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2. Een zorgtraject met een subtraject met ZT 41 kan niet los gedeclareerd worden als op dezelfde dag een zorg/subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

2018: NR/REG-1816 art. 9

2019
1. Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2. Een zorgtraject met een subtraject met ZT 41 kan niet los gedeclareerd worden als op dezelfde dag een zorg/subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

2019: NR/REG-1907a art. 9

2020
1. Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2. Een zorgtraject met een subtraject met ZT 41 wordt niet los gedeclareerd als op dezelfde dag een zorg/ subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

2020: NR/REG-2001a art. 9

2021
1. Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2. Een zorgtraject met een subtraject met ZT 41 wordt niet los gedeclareerd als op dezelfde dag een zorg/ subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

2021: NR/REG-2103a art. 9

2022
1. Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

2. Een zorgtraject met een subtraject met ZT 41 wordt niet los gedeclareerd als op dezelfde dag een zorg/ subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

2022: NR/REG-2207 art. 9

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Voor de categorie ondersteunende producten (OP) en overige producten (OVP) en Overige Zorgproducten is in het geval van directe toegang verwijzing vanuit de 1ste lijn niet noodzakelijk.
 2. Deze producten zijn opgenomen als uitzondering conform DOT Controle Regels Handboek juni 2017:
  • Voor de ondersteunende producten fysiotherapie (192939, 193001 t/m 193010, 193015 t/m 193017, 193025 t/m 193030, 193081).
  • Voor orthoptie (039813 en 039814) & (192855, 192856 en 192858)
  • Voor ergotherapie (190941, 190962, 192934 t/m 192938, 192940 t/m 192950, 193012, 193013 en 193084)
  • Voor logopedie (192932, 192970 t/m 192983, 193021 t/m 193024, 193085 t/m 193086, 193090 t/m 193093)
  • Voor diëtetiek (192840, 192841, 192844 t/m 192857, 290162 (t/m 2020), 290164, 290165)
  • Voor oefentherapie (192931, 192951 t/m 192956, 192959 t/m 192967, 193032 t/m 193037)
  • T/m 2018: Voor optometrie (192848 en 192849)
 3. Deze producten zijn vanaf 2018 toegevoegd als uitzondering conform DOT Controle Regels Handboek juni 2018:
  • Fysiotherapie: 192933, 192984, 192985, 192999, 193087,193088.
  • Diëtetiek: 192987, 192988, 192989, 192990, 192991, 192992, 192993, 192994, 192995, 192996, 192997, 192998.
  • Logopedie: 192986, 193094.
  • Poliklinische bevalling: 190043, 190044, 190045, 190046, 190047, 190048
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Los te factureren zorgactiviteit, met onjuiste aanvrager (N0295)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

 

1) Alle geregistreerde OZP-zorgactiviteiten uitgevoerd met tarieftypes:

a. 11 - OZP Eerstelijns Diagnostiek - Med. specialist. behand. en diagn.

b. 12 - OZP Supplementair - Overig traject

c. 13 - OZP Overige verrichtingen

d. 20 - OZP Eerstelijns diagnostiek

e. 25 - OZP Paramedische behandeling en onderzoek

f. 30 - OZP Ondersteunende verrichting

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Aanvrager is niet afkomstig uit de eerste lijn, de aanvrager
betreft een DBC specialisme of de aanvrager is niet meer bevoegd

Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact

De zorgactiviteit wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Waarde zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png